211 42 28 262
693 15 80 783

Δευτ-Παρ 10:00 - 20:00

Founta.gr

Βρήκες την άκρη σου !

Αυθημερόν αποστολή
Δωρεάν αντικαταβολή
Διακριτική
συσκευασία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΙΜΗ - ΑΓΟΡΑ - ΝΟΜΟΣ

Φαρμακευτική Κάνναβη

 • Φαρμακευτική Κάνναβη τι είναι  και η  ιστορία της

 • Φαρμακευτική Κάνναβη Ιδιότητες

 • Φαρμακευτικές Χρήσεις της Κάνναβης

 • Τιμή – Αγορά της φαρμακευτικής κάνναβης

 • Νομικό Πλαίσιο για τα Προϊόντα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα

 • Περίληψη Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης (ΚΥΑ: Αριθμός Δ3(γ)52588 16.7.2018)

Ξεκίνησε  η διανομή και η διάθεση της φαρμακευτικής κάνναβης στα φαρμακεία όλης της χώρας. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορεί να γίνει η συνταγογράφηση κάνναβης;

. Ιατρικές/Θεραπευτικές Χρήσεις

Η συνταγογράφηση του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής. Μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνον σε ασθενή ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή όταν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπισή του θεραπευτικά σχήματα δεν γίνονται καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή

• Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C
• Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από: νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία
• Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του νωτιαίου μυελού
• Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)

Η συνταγογράφηση του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] μπορεί να εξετάζεται σε περιπτώσεις όπου η χρήση ήδη εγκεκριμένων και καθιερωμένων φαρμάκων αποδείχθηκε μη- εφικτή, ή/και μη-ανεκτή ή/και μη-αποτελεσματική για το συγκεκριμένο ασθενή. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται η χρήση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Η δοσολογία θα καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη φαρμακοτεχνική μορφή, την οδό χορήγησης και το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Για μορφές που προορίζονται για εισπνοή, η χορήγηση θα γίνεται μέσω ειδικής πιστοποιημένης συσκευής, η οποία να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.

Διατίθεται αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία με ειδική συνταγοράφηση.  

Μπορείτε να διαβάσετε τον επικαιροποιημένο Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης στο τέλος της σελίδας ή το φυλλάδιο οδηγιών φαρμακευτικού προΪόντος πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MIDNIGHT/TIKUN κανναβιδιόλη (CBD) 13% και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 9% ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

MIDNIGHT/TIKUN κανναβιδιόλη (CBD) 13% και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 9% ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

 1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε σάκκος, περιέχει 5 g ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight που αντιστοιχεί σε 650 mg ολικής κανναβιδιόλης (total CBD) εκφρασμένης ως κανναβιδιόλη (CBD) επί ξηρού και 450 mg ολικής Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης (total THC) εκφρασμένης ως Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) επί ξηρού.

Κάθε σάκκος, περιέχει 10 g ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight που αντιστοιχεί σε 1300 mg ολικής κανναβιδιόλης (total CBD) εκφρασμένης ως κανναβιδιόλη (CBD) επί ξηρού και 900 mg ολικής Δ9- τετραϋδροκανναβινόλης (total THC) εκφρασμένης ως Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) επί ξηρού.

Το MIDNIGHT/TIKUN δεν περιέχει έκδοχα.

 1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight προς εισπνοή.

 1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4.1       Θεραπευτικές ενδείξεις

Το MIDNIGHT/TIKUN ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες.

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C.
  • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από: νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία.
  • Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του νωτιαίου μυελού.
  • Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS).

Η συνταγογράφηση του MIDNIGHT/TIKUN μπορεί να εξετάζεται σε περιπτώσεις όπου η χρήση ήδη εγκεκριμένων και καθιερωμένων φαρμάκων αποδείχθηκε μη- εφικτή, ή/και μη- ανεκτή ή/και μη-αποτελεσματική για τον συγκεκριμένο ασθενή.

4.2       Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN θα πρέπει να ξεκινά και να επιβλέπεται από γιατρούς ειδικοτήτων που αντιστοιχούν στις ενδείξεις του φαρμάκου.

Το MIDNIGHT/TIKUN αποτελεί προϊόν αυτόνομης χορήγησης ή/και τιτλοποίησης.

Δοσολογία

Η δοσολογία ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight μέσω εισπνοής καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η χορήγηση γίνεται μέσω τιτλοποίησης δόσης:

Αντικειμενικός σκοπός της τιτλοποίησης δόσης είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης δόσης του φαρμάκου η οποία καθορίζεται με ανοδική τιτλοποίηση για κάθε ασθενή.

Για λόγους ασφαλείας συνιστάται η χρήση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση για την έναρξη της θεραπείας με φαρμακευτική κάνναβη είναι «ξεκινήστε χαμηλά, πηγαίνετε αργά και παραμείνετε χαμηλά». Συνεπώς η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά με ένα σχήμα χαμηλής δόσης και να ακολουθεί αργή τιτλοποίηση της δόσης.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN γίνεται μέσω των πιστοποιημένων συσκευών MIGHTY MEDIC, MIGHTY+ MEDIC και VOLCANO MEDIC 2 (κατασκευαστής: Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Germany), οι οποίες φέρουν σήμανση CE και έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Βάσει της απόδοσης ατμοποίησης κάθε συσκευής, η δόση έναρξης και η μέγιστη ημερήσια δόση διαμορφώνονται όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1. Δόση έναρξης ξηρών ανθέων κάνναβης ποικιλίας MIDNIGHT ανά συσκευή.

Συσκευή

Δόση έναρξης (mg ξηρών ανθέων κάνναβης)

Mighty Medic

150 mg

Mighty+ Medic

150 mg

Volcano Medic 2

100 mg

Πίνακας 2. Προτεινόμενο σχήμα Τιτλοποίησης για ασθενείς που δεν έχουν λάβει κανναβινοειδή και χρησιμοποιούν τη συσκευή Mighty Medic και Mighty+ Medic

Συσκευή

Ημέρα 1-3

Ημέρα 4-6

Ημέρα 7-9

Ημέρα 10 και μετά

Mighty Medic Και Mighty+ Medic

Η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1-3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 50 mg ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4-6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 50 mg ως εξής:

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 50 mg στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Τα επιπλέον 50 mg χορηγούνται ως εξής:

 

Ο ασθενής εισπνέει 150 mg από τη συσκευή εντός 7 λεπτών

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

 

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 50 mg

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 50 mg

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 50 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 150 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 200 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 250 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: Βλ. Πίνακα 4

Κάθε δόση διαιρείται σε χορηγήσεις των 50 – 150 mg ξηρών ανθέων κάνναβης

Σε κάθε χορήγηση, η εισπνοή του αερολύματος από τον ασθενή ολοκληρώνεται μέσα σε 7 λεπτά

Μετά από κάθε χορήγηση, ο ασθενής περιμένει 15 λεπτά

Πίνακας 3. Προτεινόμενο σχήμα Τιτλοποίησης για ασθενείς που δεν έχουν λάβει κανναβινοειδή και χρησιμοποιούν τη συσκευή Volcano Medic 2

Συσκευή

Ημέρα 1-3

Ημέρα 4-6

Ημέρα 7-9

Ημέρα 10 και μετά

Volcano Medic 2

Η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1–3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 35 mg ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4–6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 35 mg ως εξής:

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 35 mg στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Τα επιπλέον 35 mg χορηγούνται ως εξής:

Ο ασθενής εισπνέει 100 mg από τη συσκευή εντός 7 λεπτών

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 35 mg

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 35 mg

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 35 mg

 

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 100 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 135 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 170 mg

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: Βλ. Πίνακα 4

Κάθε δόση διαιρείται σε χορηγήσεις των 35 – 100 mg ξηρών ανθέων κάνναβης

Σε κάθε χορήγηση, η εισπνοή του αερολύματος από τον ασθενή ολοκληρώνεται μέσα σε 7 λεπτά

Μετά από κάθε χορήγηση, ο ασθενής περιμένει 15 λεπτά

Πίνακας 4. Μέγιστη δόση ανά ημέρα Τιτλοποίησης και ανά συσκευή χορήγησης

Ημέρες τιτλοποίησης

Μέγιστη ημερήσια δόση (mg)

Mighty Medic/ Mighty+ Medic

Volcano Medic 2

1 – 3

150

100

4 – 6

200

135

7 – 9

250

170

10 – 12

300

205

13 – 15

350

240

16 – 18

400

275

19 – 21

450

310

22 – 24

500

345

25 – 27

550

380

28 – 30

600

415

31 – 33

650

450

34 – 36

700

485

37 – 39

750

520

40 – 42

800

555

43 – 45

850

590

46 – 48

900

625

   

49 – 51

950

660

52 – 54

1000

695

55 – 57

1050

730

58 – 60

1100

765

61 – 63

1150

800

64 – 66

1200

835

67 – 69

1250

870

70 – 72

1300

905

73 – 75

1350

940

76 – 78

1400

975

79 – 81

1450

1010

82 – 84

1500

1045

85 – 87

1550

1080

88 – 90

1600

1115

91 – 93

1650

1150

94 – 96

1700

1185

97 – 99

1750

1220

100 – 102

1800

1255

103 – 105

1850

1290

106 – 108

1900

1320

109 – 111

1950

1350

Οι χορηγήσεις μπορούν να ληφθούν διαδοχικά ή να πραγματοποιηθούν διακοπτόμενα εντός της ημέρας, ανάλογα με την καλύτερη ανταπόκριση για τον ασθενή και τη συμβουλή του γιατρού.

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί έως ότου υπάρξει κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον η δόση γίνεται καλά ανεκτή. Η μέγιστη ημερήσια δόση ξηρών ανθέων MIDNIGHT/TIKUN είναι 1,95 g με τη χρήση των συσκευών Mighty Medic/ Mighty+ Medic . Η μέγιστη ημερήσια δόση ξηρών ανθέων MIDNIGHT/TIKUN είναι 1,35 g με τη χρήση της συσκευής Volcano Medic 2.

Με βάση τη φαρμακοκινητική των εισπνεόμενων κανναβινοειδών, η έναρξη της δράσης του MIDNIGHT/TIKUN υπολογίζεται στα 5–10 λεπτά και η διάρκειά της είναι περίπου 2-4 ώρες.

Κατά την έναρξη της θεραπείας, η παρακολούθηση του ασθενούς μπορεί να γίνεται κάθε 2-4 εβδομάδες ή και συχνότερα όταν χρειάζεται. Όταν ο ασθενής λαμβάνει σταθερές δόσεις ή έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη δοσολογία και την τιτλοποίηση του MIDNIGHT/TIKUN, η παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες ή και ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, σύμφωνα με την κρίση του ιατρού.

Χορήγηση σε παιδιά και εφήβους:

Το MIDNIGHT/TIKUN δεν πρέπει να λαμβάνεται από ασθενείς κάτω των 18 ετών για λόγους ασφάλειας.

Το MIDNIGHT/TIKUN αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους (βλ. παράγραφο 4.3).

Χορήγηση σε ηλικιωμένους

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να πραγματοποιείται με εξαιρετική προσοχή και οι ασθενείς να παρακολουθούνται στενά για συμπτώματα τοξικότητας (βλ. ενότητα 4.4).

Τρόπος χορήγησης

Για τις οδηγίες χρήσης των συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC βλ. Παράγραφο 6.5.

Οποιαδήποτε αλλαγή από τη μία ατμοποιητική συσκευή στην άλλη απαιτεί εκ νέου τιτλοποίηση της δόσης και προσεκτική ιατρική παρακολούθηση.

4.3       Αντενδείξεις

Το MIDNIGHT/TIKUN αντενδύκνειται:

 • Σε παιδιά και εφήβους.
 • Σε ασθενείς που έχουν υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες (κανναβιδιόλη ή/και στην Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη) ή στο φυτό Cannabis sativa 
 • Κατά την κύηση και τη γαλουχία και σε ασθενείς που προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν.
 • Σε ασθενείς με ιστορικό ψυχωσικής συνδρομής

4.4       Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Καρδιακές Παθήσεις

Η χρήση του MIDNIGHT/TIKUN δεν συνιστάται σε ασθενείς με ασταθείς καρδιακές παθήσεις, όπως οξεία συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρου βαθμού αορτική στένωση, ανεπαρκώς ελεγχόμενη κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσο. Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό συχνή ιατρική παρακολούθηση σε ασθενείς με σταθερές καρδιακές παθήσεις ή σε άτομα με κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

Ψυχιατρικές Διαταραχές

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας ή/και συναισθηματικές διαταραχές καθώς και σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης. Αν παρουσιαστεί ψυχωτική αντίδραση μετά τη λήψη MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να διακόπτεται άμεσα η αγωγή και να ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός του ασθενούς.

Νευρολογικές παθήσεις

Επιληψία: Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN σε επιληπτικούς ασθενείς πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Ηπατική/Νεφρική δυσλειτουργία

Ηπατική/Νεφρική δυσλειτουργία: η χορήγηση σε ασθενείς με νεφρική/ηπατική νόσο πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Συνιστάται προληπτικός έλεγχος της ηπατικής/νεφρικής λειτουργίας, καθώς και περιοδικός έλεγχος κατά τη χορήγηση με MIDNIGHT/TIKUN.

Ηλικιωμένοι: Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή σε άτομα προχωρημένης ηλικίας.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό διαταραχών χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς αυτοί είναι πιο επιρρεπείς στην κατάχρηση του προϊόντος.

Εφάπαξ χορήγηση

Κατά την εφάπαξ χορήγηση κάνναβης παρατηρούνται ευφορία, χαλάρωση, υποκινητικότητα, υπνηλία, ιλαρότητα και γέλωτες, αναλγησία, διέγερση της όρεξης, αγγειοδιαστολή (ερυθρότητα των επιπεφυκότων), υπόταση (κυρίως ορθοστατική), ζάλη, ταχυκαρδία, ξηρoστομία, μείωση ενδοφθάλμιας πίεσης.

Καταγράφονται επίσης γνωστικές και αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες (μειωμένη εγρήγορση, διαταραχή στην ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων, αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου, δυσκολία συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης, προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο), κρίσεις πανικού και ψυχωτική αντίδραση.

Χρόνια χορήγηση

Κατά τη χρόνια χορήγηση μπορεί να αναπτυχθεί διαταραχή από τη χρήση κάνναβης, που χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη αντοχής στην κάνναβη, σύνδρομο στέρησης (χαρακτηριζόμενο από θυμό, άγχος, ανησυχία, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο, παράδοξα όνειρα, μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους, αδιαφορία), έντονη επιθυμία χρήσης κάνναβης, έλλειψη κινητοποίησης και παραμέληση σημαντικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Κατά τη χρόνια χορήγηση αναπτύσσεται αντοχή σε ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.

4.5       Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές

αλληλεπίδρασης

Δεδομένης της κατασταλτικής δράσης της κάνναβης στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), η συγχορήγηση με άλλα κατασταλτικά φάρμακα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.

Απαγορεύεται η λήψη αλκοόλ κατά τη διάρκεια θεραπείας με MIDNIGHT/TIKUN.

Επειδή τα κανναβινοειδή μεταβολίζονται κυρίως μέσω των κυτοχρωμάτων CYP3A4 και CYP2C9 και CYP2C19, υπάρχει το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβολικές οδούς.

Επίδραση άλλων φαρμάκων στη φαρμακοκινητική της κάνναβης Επαγωγείς του CYP

Η ταυτόχρονη θεραπεία με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 (ή/και του CYP2C19), όπως η ριφαμπικίνη, η καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η φαινυτοΐνη και το St. John’s wort (Hypericum perforatum L., βαλσαμόχορτο/υπερικό) μπορεί να μειώσει την έκθεση σε THC ή/και CBD.

Αναστολείς του CYP

Ουσίες που αναστέλλουν τα ισοένζυμα CYP3A4, CYP2C9 ή/και CYP2C19, όπως ορισμένα αντικαταθλιπτικά (π.χ. φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, μοκλοβεμίδη), αναστολείς αντλίας πρωτονίων (π.χ. σιμετιδίνη), μακρολίδια (π.χ. κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη), αζολικά αντιμυκητιασικά (π.χ. φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη), ανταγωνιστές ασβεστίου (π.χ. διλτιαζέμη, βεραπαμίλη), αναστολείς πρωτεάσης HIV, αμιωδαρόνη, τικλοπιδίνη, χυμός γκρέιπφρουτ και ισονιαζίδη, μπορούν δυνητικά να αυξήσουν τη βιοδιαθεσιμότητα της THC ή/και της CBD.

Επίδραση της κάνναβης στη φαρμακοκινητική άλλων φαρμάκων

Η συγχορήγηση κάνναβης μπορεί εν δυνάμει να αυξήσει τα επίπεδα φαρμάκων που μεταβολίζονται από το CYP2C9 (π.χ. βαρφαρίνη) καθώς και από τα CYP3A4 ή/και CYP2C19 [π.χ. σιταλοπράμη, Ν-δεσμεθυλοκλοβαζάμη (ενεργός μεταβολίτης της κλοβαζάμης), βουπρενορφίνη, τακρόλιμους, μεθαδόνη].

4.6       Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τυχόν επίδραση στη γονιμότητα.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN αντενδείκνυται σε άτομα που σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν.

Συνιστάται η λήψη κατάλληλων μέτρων αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 3 μήνες μετά τη διακοπή της.

Αντενδείκνυται η χρήση του MIDNIGHT/TIKUN κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας.

4.7       Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του MIDNIGHT/TIKUN στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ζάλη, υπνηλία κλπ), η οδήγηση οχημάτων, ο χειρισμός μηχανημάτων και οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί εγρήγορση πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Απαγορεύεται η οδήγηση και ο χειρισμός μηχανημάτων για τουλάχιστον επτά ημέρες μετά την σταθεροποίηση της δοσολογίας του MIDNIGHT/TIKUN, και για όσο διάστημα εκδηλώνονται ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN                                                           σε κατόχους επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού.

4.8       Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται βάσει προτιμώμενων όρων κατά MedDRA, ανά Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα. Η επίπτωση των παρακάτω ανεπιθύμητων ενεργειών διατυπώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες: Πολύ συχνές (≥1/10), Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), Πολύ σπάνιες (<1/10.000), Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Κατηγορία οργάνου/συστήματο ς MedDRA

Πολύ συχνές ≥1/10

Συχνές ≥1/100 έως <1/10

Μη Συχνές ≥1/1000 εώς <1/100

Μη γνωστές (δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Διαταραχές                             του μεταβολισμού και της θρέψης

 

Ανορεξία (συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης όρεξης) Αυξημένη όρεξη

  

Ψυχιατρικές διαταραχές

 

Κατάθλιψη Αποπροσανατολισμός Αποσύνδεση Ευφορική διάθεση

Παραίσθηση (μη καθορισμένη, ακουστική, οπτική) Ψευδαίσθηση Παράνοια Αυτοκτονικός ιδεασμός Παραληρητικού τύπου αντίληψη

Ψυχωτική αντίδραση Σχιζοφρένεια Διπολική διαταραχή Κρίσεις πανικού Ευφορία Δυσφορία Απάθεια Άγχος Συγχυτική κατάσταση Διαταραχή αποπροσωποποίησης/αποπρ αγματισμού Εξάρτηση

Διαταραχές                             του Νευρικού Συστήματος

Ζάλη

Αμνησία Διαταραχή ισορροπίας Διάσπαση της προσοχής Δυσαρθρία Δυσγευσία Λήθαργος Εξασθένηση της μνήμης Υπνηλία

Συγκοπή

Καταστολή επιπέδου συνείδησης Μη φυσιολογικός συντονισμός Αποπροσανατολισμός Αλλοιωμένη αντίληψη του χρόνου Καταστολή Υπαισθησία Κεφαλαλγία

Διαταραχές του Οφθαλμού

 

Όραση θαμπή

 

Υπεραιμία του επιπεφυκότα

 

    

Διαταραχές του αυτιού και του λαβυρίνθου

 

Ίλιγγος

  

Διαταραχές Γαστρεντερικού Συστήματος

 

Δυσκοιλιότητα Διάρροια Ξηροστομία Ναυτία Έμετος

Κοιλιακό άλγος (άνω)

Παγκρεατίτιδα

Διαταραχές ήπατος/χοληφόρων

   

Ηπατική στεάτωση/ίνωση

Καρδιακές διαταραχές

  

Αίσθημα παλμών Ταχυκαρδία

Έκτακτες κοιλιακές συστολές Κολπική μαρμαρυγή

Αγγειακές διαταραχές

  

Υπέρταση

Αγγειοδιαστολή Υπόταση θέσης Αυξημένη ροή στον εγκέφαλο με οξεία χορήγηση και μειωμένη με χρόνια χρήση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού

   

Μυϊκή αδυναμία Σπασμός μυϊκός

Γενικές διαταραχές

Αίσθημα κόπωσης

Ασθένεια Μη φυσιολογική διάθεση Αίσθημα μέθης Αίσθημα κακουχίας

  

Κάκωση, δηλητηρίαση και επιπλοκές κατά την επέμβαση

 

Καθοδική κίνηση (Πτώση)

  

Οι επιδράσεις του MIDNIGHT/TIKUN διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ασθενών. Επίσης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δυνατόν να είναι εντονότερες σε ηλικιωμένα άτομα, σε ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία και σε όσους λαμβάνουν άλλα φάρμακα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένες ενέργειες του MIDNIGHT/TIKUN εξαρτώνται από τη δοσολογία και παρουσιάζουν παράδοξη διαφοροποίηση μεταξύ μικρών και μεγάλων δόσεων. Για παράδειγμα, ενώ σε μικρές δόσεις υφίεται η ναυτία, σε μεγάλες δόσεις μπορεί να επιδεινωθεί.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών

Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284

GR-15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337

Ιστότοπος: http://www.eof.gr

4.9       Υπερδοσολογία

Συμπτώματα

Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για θανάτους οφειλόμενους αποκλειστικά σε υπερβολική δόση κάνναβης. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα THC μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα από ψυχωτική διέγερση ή από ταυτόχρονη χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.

Ζάλη, υπνηλία, ευφορία, αυξημένη όρεξη, εξασθένηση της μνήμης και διαταραχή της προσοχής, μη φυσιολογικός συντονισμός κινήσεων, ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση και ξηροστομία είναι κάποιες δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας THC.

Ήπια διάρροια και υπνηλία έχουν αναφερθεί σε υγιείς ενήλικες συμμετέχοντες που έλαβαν μία εφάπαξ δόση CBD 6.000 mg (η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με δόση άνω των 85 mg/kg CBD για έναν ενήλικα σωματικού βάρους 70 kg). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες υποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Διαχείριση της υπερδοσολογίας

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την τοξικότητα που προκαλεί η υπερβολική δόση του MIDNIGHT/TIKUN. Η αντιμετώπιση της τοξικότητας είναι συμπτωματική με παρακολούθηση στο νοσοκομείο, με έλεγχο της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις ψυχωτικών αντιδράσεων, χορηγείται η απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή.

 1. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

5.1       Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: δεν έχει ακόμα ορισθεί

Οι μεταβολίτες CBD και THC είναι οι δραστικές ουσίες του προϊόντος.

Η CBD αποτελεί το βασικό μη ψυχοδραστικό συστατικό του MIDNIGHT/TIKUN ενώ η THC είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία του.

Η THC δρα στους υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (CB1, CB2), καθώς και σε ορισμένους άλλους υποδοχείς.

H CBD έχει πολύ χαμηλή συγγένεια δέσμευσης με τους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αυτών. Πολλαπλοί μηχανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται στη φαρμακολογική δράση της CBD καθώς έχουν περιγραφεί αρκετές αλληλεπιδράσεις με υποδοχείς, ένζυμα και πρωτεΐνες μεταφοράς/κανάλια.

5.2       Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Απορρόφηση

Μετά την εισπνοή, οι μέγιστες συγκεντρώσεις τόσο της THC όσο και της CBD στο πλάσμα επιτυγχάνονται γρήγορα (μέσα σε 3-10 λεπτά) και οι μέγιστες συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες σε σχέση με την από του στόματος κατάποση.

Υπάρχει μεγάλος βαθμός μεταβλητότητας στις φαρμακοκινητικές παραμέτρους μεταξύ των ασθενών. Η συστημική βιοδιαθεσιμότητα της εισπνεόμενης CBD κυμαίνεται από 11% έως 45%, ενώ για την THC κυμαίνεται από 2% έως 56%.

Κατανομή

Καθώς τα κανναβινοειδή είναι εξαιρετικά λιπόφιλα, απορροφώνται γρήγορα και κατανέμονται στο σωματικό λίπος. Ο όγκος κατανομής είναι 32,7 L/kg ή 2520 L για CBD και 3,4 L/kg ή 236 L για THC. Και τα δύο ενεργά κανναβινοειδή εμφανίζουν υψηλή δέσμευση πρωτεϊνών (94- 99%). Η THC στο πλάσμα συνδέεται κυρίως με λιποπρωτεΐνες χαμηλής πυκνότητας (LDL) και περίπου το 10% βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η κύρια ανθρώπινη πρωτεΐνη δέσμευσης για την CBD είναι η λευκωματίνη. Η THC και η CBD μπορούν να αποθηκευτούν για έως και τέσσερις εβδομάδες στους λιπώδεις ιστούς από τους οποίους απελευθερώνονται αργά σε υποθεραπευτικά επίπεδα πίσω στην κυκλοφορία του αίματος, στη συνέχεια μεταβολίζονται και απεκκρίνονται μέσω των ούρων και των κοπράνων.

Βιομετασχηματισμός

Η THC και η CBD μεταβολίζονται στο ήπαρ. Ο μεταβολισμός της THC είναι κυρίως ηπατικός, μέσω των ισοενζύμων του κυτοχρώματος P450 (CYP450), CYP2C9, CYP2C19 και CYP3A4. Η THC μεταβολίζεται κυρίως σε 11-OH-THC (11-Υδροξυλ-THC-δέλτα9- τετραϋδροκανναβινόλη) και 11-COOH-THC (11-νορ-9-καρβοξυ-Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη), τα οποία υφίστανται γλυκουρονιδίωση. Η CBD μεταβολίζεται κυρίως από τα ισοένζυμα CYP2C19 και CYP3A4 και επιπλέον, CYP1A1, CYP1A2, CYP3A5, CYP2C9 και CYP2D6.

Η κύρια μεταβολική οδός είναι η υδροξυλίωση και η οξείδωση στο C-7 που ακολουθείται από περαιτέρω υδροξυλίωση στις ομάδες πεντυλίου και προπενυλίου. Ο κύριος οξειδωμένος μεταβολίτης που προσδιορίστηκε είναι το CBD-7-οϊκό οξύ που περιέχει μια πλευρική αλυσίδα υδροξυαιθυλίου.

Αποβολή

Η THC έχει γρήγορο αρχικό και ενδιάμεσο χρόνο ημιζωής, ενώ ο φαινομενικός τελικός χρόνος ημιζωής είναι μεγάλος (21,5 ώρες), με αποβολή 38,8 L/h. Η CBD έχει επίσης μεγάλη τελική ημιζωή αποβολής, με μέσο χρόνο ημιζωής μετά την εισπνοή 31 ± 4 ώρες.

Συνολικά 80–90% της THC απεκκρίνεται εντός 5 ημερών. Περισσότερο από 65% απεκκρίνεται με τα κόπρανα και ~20% με τα ούρα. Η CBD απεκκρίνεται επίσης κυρίως με τα κόπρανα και λιγότερο στα ούρα. Το 16% μιας χορηγούμενης δόσης CBD απεκκρίνεται στα ούρα ως άθικτη ή συζευγμένη CBD εντός 72 ωρών, ενώ το 33% απεκκρίνεται ως επί το πλείστον αμετάβλητο στα κόπρανα εντός 72 ωρών.

5.3       Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια

Επιπτώσεις σε μη κλινικές μελέτες παρατηρήθηκαν μόνο σε έκθεση στο φάρμακο που θεωρήθηκε ότι ήταν αρκετά πάνω από το ανώτατο όριο έκθεσης του ανθρώπου, παρουσιάζοντας μικρή σχέση με την κλινική χρήση.

Γονοτοξικότητα και καρκινογένεση

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η THC και άλλα κανναβινοειδή παράγουν μεταλλάξεις σε μικροβιακές δοκιμές μεταλλαξιογένεσης, όπως το τεστ Ames. Οι μελέτες γονοτοξικότητας με CBD δεν έχουν επίσης ανιχνεύσει καμία μεταλλαξιογόνο ή κλαστογονική δράση.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις καρκινογένεσης σε αρουραίους στους οποίους χορηγήθηκε έως και 50 mg/kg/ημέρα THC ή σε αρουραίους Wistar στους οποίους χορηγήθηκε έως και 50 mg/kg/ημέρα CBD από το στόμα για δύο χρόνια.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ή γονιμότητα

Τα δεδομένα έχουν δείξει αρνητικές επιπτώσεις της THC και/ή της CBD στον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Σε μελέτες εμβρυϊκής αναπτυξιακής τοξικότητας με 1:1 THC BDS:CBD BDS, το δοσολογικό επίπεδο «χωρίς επίδραση» στην εμβρυϊκή ανάπτυξη σε αρουραίους ήταν περίπου 1 mg/kg/day. Επίσης, δεν υπήρξαν στοιχεία που να υποδεικνύουν οποιαδήποτε τερατογόνο δράση είτε σε αρουραίους είτε σε κουνέλια σε δοσολογικά επίπεδα σημαντικά μεγαλύτερα από τα πιθανά μέγιστα επίπεδα δοσολογίας στον άνθρωπο. Σε αρουραίους και ποντικούς που έλαβαν THC σε δόσεις που κυμαίνονταν από 12,5-50 mg/kg και 150-600 mg/kg, αντίστοιχα, η THC αύξησε τον αριθμό των πρώιμων απορροφήσεων, αύξησε τη εμβρυϊκή θνησιμότητα και μείωσε τον αριθμό των βιώσιμων νεογνών. Μελέτες εμβρυϊκής ανάπτυξης έχουν επίσης πραγματοποιηθεί με CBD σε αρουραίους και κουνέλια. Δοσοεξαρτώμενη απώλεια σωματικού βάρους παρατηρήθηκε σε κουνέλια που έλαβαν θεραπεία σε σύγκριση με τους ελέγχους. Το NOAEL τόσο για τη μητρική τοξικότητα όσο και για την εμβρυοθνησιμότητα σε αρουραίους ήταν 150 mg/kg/ημέρα. Το NOAEL για επιδράσεις στην εμβρυϊκή ανάπτυξη σε κουνέλια ήταν 80 mg/kg/ημέρα. Σε μια προγεννητική και μεταγεννητική μελέτη τοξικότητας σε αρουραίους με 1:1 THC BDS:CBD BDS, η συμπεριφορά ως προς το θηλασμό εμφανίστηκε επηρεασμένη σε δόσεις 4 mg/kg/day. Η έκθεση σε THC ή CBD κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε αρουραίους οδήγησε επίσης σε καθυστέρηση της ανάπτυξης. Συνολικά, τα νευροαναπτυξιακά δεδομένα σε ανθρώπους και προκλινικά είδη υποδηλώνουν ότι η προγεννητική έκθεση στην THC μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαίσθητες, επίμονες αλλαγές σε στοχευμένες πτυχές υψηλότερου επιπέδου γνώσης και ψυχολογικής ευεξίας.

Μελέτες σε ζώα

Μελέτες σε ζώα, σε αρουραίους και ποντίκια έχουν δείξει ότι η CBD, η THC και οι μεταβολίτες τους ανιχνεύονται στο μητρικό γάλα μετά την κατανάλωση από τη μητέρα. Οι συγκεντρώσεις της CBD στο γάλα είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις της THC.

Αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου

Το MIDNIGHT/TIKUN εξαιρείται από την ανάγκη αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου λόγω της φύσης των συστατικών του, δηλαδή μιας φυτικής δρόγης που προέρχεται από από τα ξηρά άνθη της κάνναβης (Cannabis sativa L.).

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.1       Κατάλογος εκδόχων

Ουδέν.

6.2       Ασυμβατότητες

Δεν εφαρμόζεται.

6.3       Διάρκεια ζωής

9 μήνες.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα: 28 ημέρες.

6.4       Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 250C.

Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη ώστε να προστατεύεται από το φως.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

6.5       Φύση και συστατικά του περιέκτη και ειδικός εξοπλισμός για τη χρήση και τη χορήγηση

Κουτί x1 σάκκο πολυστρωματικού πολυαιθυλενίου (PETP/PETPmet/PE) αεροστεγώς κλεισμένου και με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης που περιέχει 5 g ολόκληρων ξηρών ανθέων κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

Κουτί x1 σάκκο αεροστεγούς πολυστρωματικού πολυαιθυλενίου (PETP/PETPmet/PE) αεροστεγώς κλεισμένου και με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης που περιέχει 10 g ολόκληρων ξηρών ανθέων κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

Ειδικός Εξοπλισμός για τη χρήση και τη χορήγηση

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN γίνεται μέσω των πιστοποιημένων συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC (κατασκευαστής: Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Germany), οι οποίες φέρουν σήμανση CE και έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Οδηγίες χρήσης VOLCANO MEDIC 2 βλ. Παράρτημα Α Οδηγίες χρήσης MIGHTY MEDIC βλ. Παράρτημα Β Οδηγίες χρήσης MIGHTY+ MEDIC βλ. Παράρτημα Γ

Προφυλάξεις

Συνιστάται να γίνεται πολύ καλό πλύσιμο των χεριών πριν τον τεμαχισμό την ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight, τη ζύγιση των τεμαχισμένων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης και τη χρήση των συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC.

6.6       Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης

Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 1. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

TIKUN OLAM GREECE S.A.

Πανεπιστημίου 25-29, 10564 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 6770600, +30 274 1111 900

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης:

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παράρτημα Α

Οδηγίες χρήσης VOLCANO MEDIC 2

Η πιστοποιημένη συσκευή VOLCANO MEDIC 2 είναι μια επιτραπέζια ατμοποιητική συσκευή που λειτουργεί συνδεόμενη στο ρεύμα. Αποτελείται από μια γεννήτρια θερμού αέρα και η χορήγηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

Ο ένας είναι με το αποσπώμενο Μπαλόνι-Βαλβίδα.

Ο δεύτερος είναι με την τοποθέτηση Μονάδας Εύκαμπτου Σωλήνα με επιστόμιο.

Εξοπλισμός:

H πιστοποιημένη συσκευή VOLCANO MEDIC 2 αποτελείται από τα κάτωθι:

Λειτουργία:

Απαγορεύεται η χωρίς επίβλεψη λειτουργία της συσκευής. Ο παραγωγός θερμού αέρα τοποθετείται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Κατά την εισαγωγή του ρευματολήπτη ανάβουν σύντομα όλες οι ακολουθίες της οθόνης LCD και στη συνέχεια εμφανίζεται ο αριθμός του υλικολογισμικού. Η ένδειξη λειτουργίας δικτύου, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη, δείχνει ότι ο παραγωγός θερμού αέρα είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Προθέρμανση:

Πατώντας το πλήκτρο επαφής ΗΕΑΤ ενεργοποιείται η θέρμανση κι ανάβουν οι ενδείξεις της απαιτούμενης/πραγματικής θερμοκρασίας. Η επάνω πορτοκαλί ένδειξη δείχνει την πραγματική θερμοκρασία και η κάτω λευκή ένδειξη την απαιτούμενη θερμοκρασία. Με σύντομο πάτημα του πλήκτρου επαφής «+» ή «-» αυξάνονται ή μειώνονται αντίστοιχα οι απαιτούμενες τιμές θερμοκρασίας σε βήματα του 1 βαθμού. Με το διαρκές πάτημα του πλήκτρου επαφής θερμοκρασία «+» ή «-» αρχίζουν οι απαιτούμενες τιμές να αλλάζουν στην αντίστοιχη κατεύθυνση. Η διαδικασία προθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί, όταν η απαιτούμενη και η πραγματική τιμή συμπίπτουν. Η προθέρμανση μπορεί να διαρκέσει, ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, έως και δύο λεπτά. Μετά την προθέρμανση, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερά στη ρυθμισμένη τιμή.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα 30 λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

τοποθετείται μια ποσότητα μεγέθους φουντουκιού από ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Avidekel στον Μύλο ανθέων κάνναβης και επακολούθως, περιστρέφεται ο Μύλος ανθέων κάνναβης περίπου 4-5 φορές δεξιά-αριστερά για να τεμαχιστούν τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίζεται η ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων που έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα γιατρό.

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης

Πρώτος τρόπος πλήρωσης

Προετοιμασία και πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:

Το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης αφαιρείται από τον θάλαμο πλήρωσης περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Ο θάλαμος πλήρωσης γεμίζεται με τα ζυγισμένα στη συνιστώμενη δόση τεμαχισμένα άνθη κάνναβης, και στη συνέχεια το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης βιδώνεται ξανά. Πρέπει το περιεχόμενο του θαλάμου πλήρωσης να χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός μπαλονιού-βαλβίδας μόνο μια φορά.

Αφαίρεση του καπακιού από τον θάλαμο πλήρωσης, πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης με την απαιτούμενη δόση και επανανατοποθέτηση του καπακιού

Δεύτερος τρόπος πλήρωσης

Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά, μπορούν να γεμίζονται οι κάψουλες δοσολογίας, που διατίθενται ως ανταλλακτικά εξαρτήματα, με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης και να φυλλάσσονται στον γεμιστήρα μέχρι τη χρήση τους. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό. Οι κάψουλες δοσολογίας είναι αναλώσιμα, που πρέπει να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση τους.

Κάψουλα δοσολογίας με αποσπώμενο καπάκι

Πλήρωση των καψουλών δοσολογίας με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης:

Χρησιμοποιώντας το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) γεμίζεται η κάψουλα δοσολογίας με την ζυγισμένη συνιστώμενη από τον γιατρό ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων. Τοποθετείται το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος επαναλαμβάνεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας οι οποίες στη συνέχεια τοποθετούνται στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Στη συνέχεια, το καπάκι τοποθετείται στον γεμιστήρα και αυτός κλείνεται στρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στον γεμιστήρα

Τοποθέτηση καψουλών δοσολογίας στον θάλαμο πλήρωσης:

Τοποθετείται ο διαθέσιμος προσαρμογέας κάψουλας δοσολογίας αντί του κυλίνδρου θαλάμου πλήρωσης και στη συνέχεια εισάγεται η κάψουλα δοσολογίας – με το καπάκι προς τα επάνω – στον προσαρμογέα κάψουλας δοσολογίας. Τέλος, βιδώνεται ξανά το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης.

Κάψουλα δοσολογίας τοποθετημένη μέσα στον θάλαμο πλήρωσης

Πρώτος τρόπος εισπνοής

Μπαλόνι-βαλβίδα MEDIC VALVE:

Ο κλειστός Θάλαμος Πλήρωσης τοποθετείται επάνω στον Παραγωγό Θερμού Αέρα και βιδώνεται δεξιόστροφα. Η θέρμανση (HEAT) ανάβει πατώντας το πλήκτρο, ρυθμίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία στους 210°C και ξεκινάει η προ-θέρμανση . Όταν η πραγματική θερμοκρασία φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, το Μπαλόνι-Βαλβίδα κουμπώνεται επάνω στον Θάλαμο Πλήρωσης και τεντώνεται καλά, κάθετα στον Παραγωγό Θερμού Αέρα. Έτσι ανοίγει η βαλβίδα. Ενεργοποιείται η αντλία (AIR). Το μπαλόνι-βαλβίδα γεμίζει τώρα με αερόλυμα κανναβινοειδών.

Όταν το μπαλόνι-βαλβίδα γεμίσει, απενεργοποιείται η αντλία πατώντας και πάλι το πλήκτρο επαφής AIR. Το μπαλόνι-βαλβίδα αφαιρείται μαζί με τον θάλαμο πλήρωσης πιάνοντας το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης από τις ανάγλυφες λαβές και στρίβοντάς το αριστερόστροφα.

Τεντωμένο μπαλόνι-βαλβίδα, αφαίρεση του μπαλονιού από την συσκευή και αφαίρεση από τον θάλαμο πλήρωσης

Εισπνοή από μπαλόνι-βαλβίδα:

Το επιστόμιο τοποθετείται μέσα στη βαλβίδα.

Τοποθέτηση του Επιστομίου στο Μπαλόνι-Βαλβίδα

Η εισπνοή επιτυγχάνεται με τοποθέτηση του επιστομίου ανάμεσα στα χείλη. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα και μπορεί να εισπνευστεί το αερόλυμα μέσα από το μπαλόνι-βαλβίδα.

Μόλις αφαιρεθεί η πίεση από το επιστόμιο, η βαλβίδα κλείνει μόνη της. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στο μπαλόνι-βαλβίδα και να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, να αποφεύγεται η εκπνοή μέσα στο μπαλόνι-βαλβίδα. Το μπαλόνι-βαλβίδα δεν είναι κατάλληλο να διατηρήσει το αερόλυμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, διότι αυτό υγροποιείται με το πέρασμα του χρόνου στη θήκη του μπαλονιού-βαλβίδας.

Εισπνοή από Μπαλόνι-Βαλβίδα

Δεύτερος τρόπος εισπνοής

Εξάρτημα εφαρμογής: μονάδα εύκαμπτου σωλήνα

Πριν την εφαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να απενεργοποιηθεί η αντλία. Για αυτόν τον σκοπό χρειάζεται να πατηθεί το πλήκτρο επαφής AIR. Στην συνέχεια, τοποθετείται ο Θάλαμος Πλήρωσης με καπάκι επάνω στον Παραγωγό Θερμού Αέρα στρίβοντας τον δεξιόστροφα. Ενεργοποιείται η θέρμανση (HEAT), ρυθμίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία και η μονάδα αφήνεται να ζεσταθεί. Όταν η πραγματική θερμοκρασία φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, η Μονάδα Εύκαμπτου Σωλήνα τοποθετείται επάνω στον Θάλαμο Πλήρωσης.

Εισπνοή από μονάδα εύκαμπτου σωλήνα:

Πραγματοποιείται αργή εισπνοή ατμού από τον εύκαμπτο σωλήνα με τοποθετημένο το επιστόμιο για μερικά δευτερόλεπτα. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στον εύκαμπτο σωλήνα και να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, δεν πρέπει να γίνεται εκπνοή μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.

Εισπνοή από μονάδα εύκαμπτου σωλήνα

Τεχνική εισπνοής:

Η εισπνοή γίνεται κατά το ήμισυ της κανονικής ικανότητας αναπνοής του ασθενούς. Ο ασθενής καλείται να κρατήσει τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να εκπνεύσει αργά. Συνιστάται η συνειδητή συγκέντρωση στην εισπνοή. Οι πνευμονικές κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών και έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περ. 2-4 ώρες. Tο μπαλόνι-βαλβίδα ή o

εύκαμπτος σωλήνας χρειάζεται να απορρίπτονται το αργότερο μετά από 70 εφαρμογές ή το αργότερο 14 ημέρες μετά την πρώτη χρήση.

Τέλος της εισπνοής:

Μετά την εισπνοή αποσυνδέεται ο ρευματολήπτης.

Το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης ξεβιδώνεται, περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα, απομακρύνεται και τα καταναλωμένα φυτικά υλικά απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή VOLCANO MEDIC 2.

Παράρτημα Β

Οδηγίες χρήσης MIGHTY MEDIC

Η πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY MEDIC είναι μια ατμοποιητική συσκευή χειρός που λειτουργεί με μπαταρία και φέρει Μονάδα Ψύξης. Διαθέτει επιπλέον μια ψηφιακή οθόνη με ένδειξη απαιτούμενης και πραγματικής θερμοκρασίας, καθώς και κατάστασης μπαταρίας.

Εξοπλισμός:

H πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY MEDIC αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία/παραδοτέα.

Φόρτιση της μπαταρίας:

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής χρειάζεται να φορτιστεί πλήρως o συσσωρευτής. Κατά τη σύνδεση του τροφοδοτικού στη συσκευή και στη συνέχεια σε έναν κατάλληλο ρευματοδότη, η οθόνη φωτίζεται και ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC δονείται σύντομα. Η ένδειξη φόρτισης του συσσωρευτή φωτίζεται και αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν ο συσσωρευτής είναι πλήρως φορτισμένος, η ένδειξη φόρτισης του συσσωρευτή παύει να αναβοσβήνει και δείχνει την κατάσταση φόρτισης (πλήρως φορτισμένος = και τα έξι πεδία). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης αποσυνδέεται πρώτα το τροφοδοτικό από τον ρευματοδότη και στη συνέχεια από τον ατμοποιητή MIGHTY MEDIC.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Δύο λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου ή την τελευταία εφαρμογή η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μια σύντομη δόνηση σηματοδοτεί την απενεργοποίηση του ατμοποιητή MIGHTY MEDIC.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

Τοποθετείται μια ποσότητα μεγέθους φουντουκιού από ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Avidekel στον Μύλο ανθέων κάνναβης και επακολούθως, περιστρέφεται ο Μύλος ανθέων κάνναβης περίπου 4-5 φορές δεξιά-αριστερά για να τεμαχιστούν τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίζεται η ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων που έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα γιατρό.

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) στην συνιστώμενη δόση τοποθετείται αφού έχει ζυγιστεί σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη). Ακολουθεί η τοποθέτηση του καπακιού της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος συνεχίζεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας και στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτησή τους στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Έπειτα ο γεμιστήρας μπορεί να κλείσει με το καπάκι, περιστρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στο γεμιστήρα

Κάψουλες δοσολογίας με γεμιστήρα

Τοποθέτηση των καψουλών δοσολογίας:

Αρχικά, η μονάδα ψύξης αφαιρείται με στροφή 90° προς τα αριστερά. Στη συνέχεια, τοποθετείται η γεμισμένη με τη συνιστώμενη δόση κάψουλα δοσολογίας με το καπάκι προς τα επάνω μέσα στον στον θάλαμο πλήρωσης του ατμοποιητή και τοποθετείται ξανά η μονάδα ψύξης στρέφοντάς την 90° προς τα δεξιά.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και τοποθέτηση της κάψουλας δοσολογίας στο θάλαμο πλήρωσης

Προθέρμανση:

Εφαρμογή και εισπνοή:

Συνιστάται η αρχική εισπνόη να γίνεται σε θερμοκρασία 180°C. Όταν ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία (180°C) και το επιστόμιο έχει αναπτυχθεί, μπορεί να αρχίσει η εισπνοή. Η απαιτούμενη θερμοκρασία ορίζεται από τα πλήκτρα «+» για αύξηση και «-» για μείωση της θερμοκρασίας.

Όταν εξασθενίσουν οι ατμοί κατά την εκπνοή, μπορεί να ενεργοποιηθεί η ενισχυμένη λειτουργία με διπλό κλικ στον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF). Όταν οι ατμοί εξασθενίσουν και πάλι, χρειάζεται να γίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 210°C. Μόλις δεν εμφανίζονται πλέον αναγνωρίσιμοι ατμοί κατά την εκπνοή στους 210°C, η κάψουλα δοσολογίας έχει αναλωθεί και η ατμοποίηση ολοκληρώθηκε.

Πριν από κάθε νέα εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα νέο επιχείλιο. Το επιχείλιο τοποθετείται επάνω στο αναπτυγμένο επιστόμιο και στη συνέχεια είναι έτοιμο για χρήση. Η μονάδα ψύξης με επιστόμιο και το επιχείλιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από το ίδιο άτομο. Ένα επιχείλιο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μετά την πρώτη χρήση το πολύ για 4 ακόμη ώρες, εφόσον δεν είναι ελαττωματικό και ρυπαρό. Έπειτα πρέπει να απορριφθεί στα οικιακά απορρίματα και να χρησιμοποιηθεί για λόγους υγιεινής ένα νέο επιχείλιο.

Επιστόμιο με επιχείλιο και εφαρμογή του ατμοποιητή MIGHTY MEDIC

Τεχνική εισπνοής:

Το επιστόμιο τοποθετείται ανάμεσα στα χείλη και ο ασθενής χρειάζεται να εισπνεύσει μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα και αργά. Η εισπνοή πρέπει να γίνεται κατά το ήμισυ της κανονικής ικανότητας αναπνοής. Ο ασθενής χρειάζεται να κρατήσει τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να εκπνεύσει αργά. Συνιστάται η συγκέντρωση του ασθενούς στην εισπνοή. Οι κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών, το οποίο έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περ. 2-4 ώρες.

Τέλος της εισπνοής:

Μετά το πέρας της εισπνοής ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC απενεργοποιείται πατώντας τον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ο ατμοποιητής επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση με μια σύντομη δόνηση. Ο Ατμοποιητής χρειάζεται να κρυώσει πλήρως. Στη συνέχεια, αφαιρείται η μονάδα ψύξης από τον ατμοποιητή MIGHTY MEDIC, στρέφοντάς την κατά 90° προς τα αριστερά κι απομακρύνεται η κάψουλα δοσολογίας από τον θάλαμο πλήρωσης. Ακολουθεί το άνοιγμα της κάψουλας δοσολογίας και η απόρριψη των καταναλωμένων ανθέων κάνναβης στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY MEDIC.

Παράρτημα Γ

Οδηγίες χρήσης MIGHTY+ MEDIC

Η πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY+ MEDIC είναι μια ατμοποιητική συσκευή χειρός που λειτουργεί με μπαταρία και φέρει Μονάδα Ψύξης. Διαθέτει επιπλέον μια ψηφιακή οθόνη με ένδειξη απαιτούμενης και πραγματικής θερμοκρασίας, καθώς και κατάστασης μπαταρίας.

Εξοπλισμός:

H     πιστοποιημένη     συσκευή     MIGHTY+        MEDIC                αποτελείται από        τα                         κάτωθι στοιχεία/παραδοτέα:

1     Θάλαμος πλήρωσης

7

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

2     Επιστόμιο

8

Εργαλείο θαλάμου πλήρωσης

3     Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας

9

Διακόπτης (ON/OFF)

4     Πλήκτρο θερμοκρασίας «+»

10

Πλήκτρο θερμοκρασίας «-»

5     Υποδοχή Φόρτισης USB-C

11

Μονάδα ψύξης

6     Ένδειξη απαιτούμενης θερμοκρασίας

  

Φόρτιση της μπαταρίας:

Ο συσσώρευτής του ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC πρέπει να φορτίζεται πλήρως πριν την πρώτη χρήση. Ο ατμοποιητής συνδέεται μέσω του παρεχόμενου Καλωδίου USB-C σε έναν Φορτιστή USB ή σε υπολογιστή. Κατά την σύνδεση του ατμοποιητή με τον Φορτιστή USB ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC δονείται σύντομα και φωτίζεται η οθόνη του. Τα πεδία κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνουν προς τα επάνω και μόλις ο ατμοποιητής είναι πλήρως φορτισμένος είναι ορατά και τα έξι πεδία κατάστασης φόρτισης. Μετά τη λήξη της διαδικασίας φόρτισης αφαιρείται πρώτα τον φορτιστή με το Καλώδιο USB-C από το ρεύμα και στη συνέχεια από τον Ατμοποιητή. Οι συσσωρευτές μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από κέντρο εξυπηρέτησής της εταιρίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Τρία λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου ή την τελευταία εφαρμογή ο Ατμοποιητής απενεργοποιείται αυτόματα, για να προφυλάξει την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή. Μια δόνηση πιστοποιεί την απενεργοποίηση.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

Τοποθετείται μια ποσότητα μεγέθους φουντουκιού από ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Avidekel στον Μύλο ανθέων κάνναβης και επακολούθως, περιστρέφεται ο Μύλος ανθέων κάνναβης περίπου 4-5 φορές δεξιά-αριστερά για να τεμαχιστούν τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίζεται η ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων που έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα γιατρό.

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης

Πρώτος τρόπος

Πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:

Αφαιρείται η Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά από τον Ατμοποιητή. Γεμίζεται ο θάλαμος πλήρωσης με τη συνιστώμενη από τον γιατρό δόση τεμαχισμένων ανθέων κάνναβης. Απομακρύνονται τυχόν τεμαχισμένα άνθη κάνναβης από το στόμιο του θαλάμου πλήρωσης. Τοποθετείται η Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον Ατμοποιητή.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και γέμισμα του θαλάμου πλήρωσης με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης

Δεύτερος τρόπος

Κάψουλες δοσολογίας (για μια χρήση) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει τοποθέτηση στον θάλαμο πλήρωσης καψουλών δοσολογίας που είναι γεμισμένες με ήδη τεμαχισμένα ξηρά άνθη κάνναβης συντιστώμενης δόσης. Τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) στην συνιστώμενη δόση τοποθετείται αφού έχει ζυγιστεί, σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη). Ακολουθεί η τοποθέτηση του καπακιού της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος συνεχίζεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας και στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτησή τους στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Έπειτα ο γεμιστήρας μπορεί να κλείσει με το καπάκι, στρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στο γεμιστήρα

Τοποθέτηση της Κάψουλας Δοσολογίας στον Θάλαμο Πλήρωσης:

Αφαιρείται η Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά από τον Ατμοποιητή. Τοποθετείται η κάψουλα δοσολογίας – με το καπάκι προς τα επάνω – στον θάλαμο πλήρωσης. Ακολουθεί, η τοποθέτηση της Μονάδας Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον Ατμοποιητή. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, με την οποία δεν έρχονται σε άμεση επαφή τα τεμαχισμένα άνθη κάνναβης με το θάλαμο πλήρωσης, είναι ότι μειώνεται σημαντικά η μόλυνση του θαλάμου πλήρωσης και συνεπώς ο αναγκαίος καθαρισμός του.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και τοποθέτηση της κάψουλας δοσολογίας στον θάλαμο πλήρωσης

Προθέρμανση:

Ο Ατμοποιητής προσφέρει τρία προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας:

 • Βασική θερμοκρασία: 180 °C.
 • Όφσετ της ενισχυμένης θερμοκρασίας: +15 °C (σε σχέση με τη βασική θερμοκρασία), αντιστοιχεί σε 195 °C.
 • Όφσετ της υπερενισχυμένης θερμοκρασίας: +15 °C (σε σχέση με τη βασική θερμοκρασία), αντιστοιχεί σε 210 °C.

Συνιστάται έναρξη της εισπνοής στους 180 °C.

Ο Ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC ενεργοποιείται με το πάτημα του πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ακολουθεί δόνηση. Οι ενδείξεις της πραγματικής και της απαιτούμενης θερμοκρασίας ανάβουν υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας προ-θέρμανσης. Αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο λεπτά. Η επίτευξη της βασικής θερμοκρασίας επισημαίνεται με διπλή δόνηση.

Εφαρμογή και εισπνοή:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προθέρμανσης μπορεί να αρχίσει αμέσως η ατμοποίηση.

Γίνεται ανάπτυξη του επιστομίου και το επιστόμιο τοποθετείται ανάμεσα στα χείλη. Η εισπνοή γίνεται για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα, εισπνέοντας μόνο έως το ήμισυ της δυνατότητας αναπνοής του ασθενούς. Ο ασθενής χρειάζεται να κρατήσει τον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και να εκπνεύσει αργά. Προτείνεται ο ασθενής να συγκεντρωθεί συνειδητά στη διαδικασία αναπνοής. Οι πνευμονικές κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών, το οποίο έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περ. 2-4 ώρες.

Εφαρμογή του ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC

Τέλος της εισπνοής:

Μετά το πέρας της εισπνοής, ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC απενεργοποιείται αφού πατηθεί ο πορτοκαλί διακόπτης (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Μια δόνηση πιστοποιεί την απενεργοποίηση. Ο Ατμοποιητής χρειάζεται να κρυώσει πλήρως. Στη συνέχεια, η Μονάδα Ψύξης αφαιρείται από τον Ατμοποιητή με στροφή 90° προς τα αριστερά και τα καταναλωμένα άνθη κάνναβης απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Τυχόν υπολείμματα αφαιρούνται από τον θάλαμο πλήρωσης με το Πινέλο Καθαρισμού και το εργαλείο θαλάμου πλήρωσης. Εναλλακτικά, η κάψουλα δοσολογίας αφαιρείται και διατίθεται με τα οικιακά απορρίμματα, αφού το προϊόν αυτό είναι μιας χρήσης.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY+ MEDIC.

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

MIDNIGHT/TIKUN Καναβιδιόλη (CBD) 13.0% και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) 9.0% ολόκληρα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight

Κανναβιδιόλη και Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο φυτικής προέλευσης ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

 • Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
 • Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
 • Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά σας.
 • Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
 • Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από μερικές ημέρες.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

 1. Τι είναι το MIDNIGHT/TIKUN και ποια είναι η χρήση του
 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN
 3. Πώς να πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN
 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
 5. Πώς να φυλάσσετε το MIDNIGHT/TIKUN
 6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
 7. Τι είναι το MIDNIGHT/TIKUN και ποια είναι η χρήση του

Το MIDNIGHT/TIKUN είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης προς εισπνοή, που περιέχει τις δραστικές ουσίες Κανναβιδιόλη (CBD) και Δ9- τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Η CBD αποτελεί το βασικό μη ψυχοδραστικό συστατικό του MIDNIGHT/TIKUN, ενώ η THC είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία του.

Η THC δρα στους υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (CB1, CB2), καθώς και σε ορισμένους άλλους υποδοχείς.

H CBD έχει πολύ χαμηλή συγγένεια δέσμευσης με τους υποδοχείς CB1 και CB2, αλλά δρα ως ανταγωνιστής των υποδοχέων αυτών. Πολλαπλοί μηχανισμοί φαίνεται να εμπλέκονται στην φαρμακολογική δράση της CBD καθώς έχουν περιγραφεί αρκετές αλληλεπιδράσεις με υποδοχείς, ένζυμα και πρωτεΐνες μεταφοράς/κανάλια.

Η συνταγογράφηση του MIDNIGHT/TIKUN δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής. Σας δόθηκε επειδή δεν ανταποκριθήκατε σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή τα διαθέσιμα για την αντιμετώπιση θεραπευτικά σχήματα δεν έγιναν καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για εσάς.

Το MIDNIGHT/TIKUN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C.
  • Αντιμετώπιση  χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του

κεντρικού ή περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από: νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία.

 • Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του νωτιαίου μυελού.
  • Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που

υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS).

 1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN

Μην πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN

 • σε περίπτωση αλλεργίας ή δυσανεξίας σε κάποια από τις δραστικές ουσίες ή στο φυτό ή στα φυτά της οικογένειας (Cannabis sativa L.), στην κανναβιδιόλη ή/και στην Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη.
  • Αν έχετε ατομικό ιστορικό ψυχωσικής συνδρομής

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN εάν:

 • Πάσχετε από καρδιακές παθήσεις.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN δεν συνιστάται σε ασθενείς με ασταθείς καρδιακές παθήσεις, όπως οξεία συμφοριτική καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρού βαθμου αορτική στένωση, ανεπαρκώς ελεγχόμενη κολπική μαρμαρυγή και στεφανιαία νόσο. Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή και υπό συχνή ιατρική παρακολούθηση σε ασθενείς με σταθερές καρδιακές παθήσεις ή σε άτομα με κίνδυνο ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου.

 • Είχατε προβλήματα με τους νεφρούς σας ή ηπατικά προβλήματα.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN σε ασθενείς με νεφρική/ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να γίνεται με προσοχή. Συνιστάται ο προληπτικός έλεγχος της ηπατικής/νεφρικής λειτουργίας, καθώς και περιοδικός έλεγχος κατά τη χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN.

 • Πάσχετε από σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας ή/και συναισθηματικές διαταραχές καθώς και εάν έχετε θετικό οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης.

Αν παρουσιαστεί ψυχωτική αντίδραση μετά τη λήψη MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να διακοπεί άμεσα η αγωγή και να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

 • Έχετε διαγνωστεί με επιληψία ή εμφανίζετε επιληπτικά επεισόδια.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN σε επιληπτικούς ασθενείς πρέπει να γίνεται με προσοχή.

 • Έχετε ιστορικό διαταραχών χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό διαταραχών χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς αυτοί είναι πιο επιρρεπείς στην κατάχρηση του προϊόντος.

Εφάπαξ χορήγηση

Κατά την εφάπαξ χορήγηση κάνναβης παρατηρούνται ευφορία, χαλάρωση, υποκινητικότητα, υπνηλία, ιλαρότητα και γέλωτες, αναλγησία, διέγερση της όρεξης, αγγειοδιαστολή (ερυθρότητα των επιπεφυκότων), υπόταση (κυρίως ορθοστατική), ζάλη, ταχυκαρδία, ξηρoστομία, μείωση ενδοφθάλμιας πίεσης.

Καταγράφονται επίσης γνωστικές και αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες (μειωμένη εγρήγορση, διαταραχή στην ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων, αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου, δυσκολία συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης, προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο), κρίσεις πανικού και ψυχωτική αντίδραση.

Χρόνια χορήγηση

Κατά τη χρόνια χορήγηση μπορεί να αναπτυχθεί διαταραχή από τη χρήση κάνναβης, που χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη αντοχής στην κάνναβη, σύνδρομο στέρησης (χαρακτηριζόμενο από θυμό, άγχος, ανησυχία, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο, παράδοξα όνειρα, μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους, αδιαφορία), έντονη επιθυμία χρήσης κάνναβης, έλλειψη κινητοποίησης και παραμέληση σημαντικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.

Κατά τη χρόνια χορήγηση αναπτύσσεται αντοχή σε ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ηλικιωμένοι

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN πρέπει να γίνεται με προσοχή σε άτομα προχωρημένης ηλικίας.

Παιδιά και έφηβοι

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN αντενδείκνυται σε παιδιά και εφήβους.

Άλλα φάρμακα και MIDNIGHT/TIKUN

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Κάποια φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες ή να σταματήσουν τη δράση άλλων φαρμάκων. Το MIDNIGHT/TIKUN ενδέχεται να αλληλεπιδρά με άλλα φάρμακα. Για παράδειγμα:

 • με άλλα κατασταλτικά φάρμακα, δεδομένης της κατασταλτικής δράσης της κάνναβης στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ)
  • με άλλα φάρμακα που μεταβολίζονται μέσω των ίδιων μεταβολικών οδών με τα κανναβιδοειδή, δηλαδή μέσω των κυτοχρωμάτων CYP3A4, CYP2C9 και CYP2C19.

Τέτοια φάρμακα είναι η ριφαμπικίνη, η καρβαμαζεπίνη, η φαινοβαρβιτάλη, η φαινυτοΐνη και το St. John’s wort (Hypericum perforatum L., βαλσαμόχορτο/υπερικό). Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδρά με ορισμένα αντικαταθλιπτικά (π.χ. φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, μοκλοβεμίδη), αναστολείς αντλίας πρωτονίων (π.χ. σιμετιδίνη), μακρολίδια (π.χ. κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη), αζολικά αντιμυκητιασικά (π.χ. φλουκοναζόλη, κετοκοναζόλη), ανταγωνιστές ασβεστίου (π.χ. διλτιαζέμη, βεραπαμίλη), αναστολείς πρωτεάσης HIV, αμιωδαρόνη, τικλοπιδίνη, χυμός γκρέιπφρουτ και ισονιαζίδη. Τέλος, με φάρμακα όπως η βαρφαρίνη, η σιταλοπράμη, η Ν-δεσμεθυλοκλοβαζάμη (ενεργός μεταβολίτης της κλοβαζάμης), η βουπρενορφίνη, το τακρόλιμους και η μεθαδόνη.

Το MIDNIGHT/TIKUN με ποτό και οινοπνευματώδη Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια θεραπείας με MIDNIGHT/TIKUN.

Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, μην πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN. Συνιστάται η λήψη κατάλληλων μέτρων αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 3 μήνες μετά τη διακοπή της.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του MIDNIGHT/TIKUN στο ΚΝΣ (ζάλη, υπνηλία κλπ), η οδήγηση οχημάτων, ο χειρισμός μηχανημάτων και οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί εγρήγορση πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Απαγορεύεται η οδήγηση και ο χειρισμός μηχανημάτων για τουλάχιστον επτά ημέρες μετά τη σταθεροποίηση της δοσολογίας του MIDNIGHT/TIKUN, και για όσο διάστημα εκδηλώνονται ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN σε κατόχους επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού.

Το MIDNIGHT/TIKUN δεν περιέχει έκδοχα.

 1. Πώς να πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN

Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το MIDNIGHT/TIKUN αποτελεί προϊόν αυτόνομης χορήγησης ή/και τιτλοποίησης Η χορήγηση γίνεται μέσω τιτλοποίησης δόσης:

Αντικειμενικός σκοπός της τιτλοποίησης δόσης είναι ο προσδιορισμός της βέλτιστης δόσης του φαρμάκου η οποία καθορίζεται με ανοδική τιτλοποίηση για κάθε ασθενή. Για λόγους ασφαλείας συνιστάται η χρήση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση για την έναρξη της θεραπείας με φαρμακευτική κάνναβη είναι

«ξεκινήστε χαμηλά, πηγαίνετε αργά και παραμείνετε χαμηλά». Συνεπώς η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά με ένα σχήμα χαμηλής δόσης και να ακολουθεί αργή τιτλοποίηση της δόσης.

Η χορήγηση του MIDNIGHT/TIKUN γίνεται μέσω των πιστοποιημένων συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC (κατασκευαστής:

Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Germany), οι οποίες φέρουν σήμανση CE και έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Βάσει της απόδοσης ατμοποίησης κάθε συσκευής, η δόση έναρξης διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 1. Δόση έναρξης ξηρών ανθέων κάνναβης ποικιλίας MIDNIGHT ανά συσκευή.

Συσκευή

Δόση έναρξης (mg ξερών ανθέων κάνναβης)

Mighty Medic

0,15g (150 mg)

Mighty+ Medic

0,15g (150 mg)

Volcano Medic 2

0,1g (100 mg)

Πίνακας 2. Προτεινόμενο σχήμα Τιτλοποίησης για ασθενείς που δεν έχουν λάβει κανναβινοειδή και χρησιμοποιούν τη συσκευή Mighty Medic και Mighty+ Medic

Συσκευή

Ημέρα 1-3

Ημέρα 4-6

Ημέρα 7-9

Ημέρα 10 και μετά

                                    Mighty Medic Και Mighty+ Medic

Η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1-3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 0,05g (50 mg)ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4-6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 0,05g (50 mg)ως εξής:

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 50 mg στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Τα επιπλέον 0,05g (50 mg)χορηγούνται ως εξής:

Ο ασθενής εισπνέει 0,15g (150 mg) από τη συσκευή εντός 7 λεπτών

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

 

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,05g (50 mg)

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,05g (50 mg)

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,05g (50 mg)

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 0,15g (150 mg)

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 0,2g (200 mg)

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: 0,25g (250 mg)

Μέγιστη Ημερήσια Δόση: Βλ. Πίνακα 4

Κάθε δόση διαιρείται σε χορηγήσεις των 0,05-0,15g (50 – 150 mg) ξηρών ανθέων κάνναβης

 

Σε κάθε χορήγηση, η εισπνοή του αερολύματος από τον ασθενή ολοκληρώνεται μέσα σε 7 λεπτά

Μετά από κάθε χορήγηση, ο ασθενής περιμένει 15 λεπτά

Πίνακας 3. Προτεινόμενο σχήμα Τιτλοποίησης για ασθενείς που δεν έχουν λάβει κανναβινοειδή και χρησιμοποιούν τη συσκευή Volcano Medic 2

Συσκευή

Ημέρα 1-3

Ημέρα 4-6

Ημέρα 7-9

Ημέρα 10 και μετά

                                    Volcano Medic 2

Η ανοδική τιτλοποίηση ξεκινάει ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 1–3 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 0,035 g (35 mg) ως εξής:

Εάν το δοσολογικό σχήμα των Ημερών 4–6 είναι καλά ανεκτό αλλά η ανταπόκριση είναι ανεπαρκής, αυξάνεται η ημερήσια δόση κατά 0,035 g (35 mg)ως εξής:

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί προσθέτοντας 35 mg στο προηγούμενο σχήμα κάθε 3 ημέρες εάν δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον το σχήμα είναι καλά ανεκτό. Τα επιπλέον 0,035 g (35 mg) χορηγούνται ως εξής:

Ο ασθενής εισπνέει 0,1g (100 mg) από τη συσκευή εντός 7 λεπτών

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

Ο ασθενής ξεκινάει λαμβάνοντας δόση ίση με τη μέγιστη ημερήσια δόση του προηγούμενου σχήματος

 

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,035 g (35 mg)

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,035 g (35 mg)

Ο ασθενής συνεχίζει λαμβάνοντας δόση ίση με 0,035 g (35 mg)

Μέγιστη Ημερήσια

Μέγιστη Ημερήσια

Μέγιστη Ημερήσια

Μέγιστη Ημερήσια

 

Δόση: 0,1g (100 mg)

Δόση: 0,135g (135 mg)

Δόση: 0,17g (170 mg)

Δόση: Βλ. Πίνακα 4

Κάθε δόση διαιρείται σε χορηγήσεις των 0,035-01g (35 – 100 mg) ξηρών ανθέων κάνναβης

Σε κάθε χορήγηση, η εισπνοή του αερολύματος από τον ασθενή ολοκληρώνεται μέσα σε 7 λεπτά

Μετά από κάθε χορήγηση, ο ασθενής περιμένει 15 λεπτά

Πίνακας 4. Μέγιστη δόση ανά ημέρα Τιτλοποίησης και ανά συσκευή χορήγησης

Ημέρες τιτλοποίησης

Μέγιστη ημερήσια δόση

Mighty Medic/ Mighty+ Medic

Volcano Medic 2

 

(g)

(mg)

(g)

(mg)

1 – 3

0,15

150

0,1

100

4 – 6

0,2

200

0,135

135

7 – 9

0,25

250

0,17

170

10 – 12

0,3

300

0,205

205

13 – 15

0,35

350

0,24

240

16 – 18

0,4

400

0,275

275

19 – 21

0,45

450

0,31

310

22 – 24

0,5

500

0,345

345

25 – 27

0,55

550

0,38

380

28 – 30

0,6

600

0,415

415

31 – 33

0,65

650

0,45

450

34 – 36

0,7

700

0,485

485

37 – 39

0,75

750

0,52

520

40 – 43

0,8

800

0,555

555

43 – 45

0,85

850

0,59

590

46 – 48

0,9

900

0,625

625

49 – 51

0,95

950

0,66

660

52 – 54

1,0

1000

0,695

695

55 – 57

1,05

1050

0,73

730

58 – 60

0,1

1100

0,765

765

61 – 63

1,15

1150

0,8

800

64 – 66

1,2

1200

0,835

835

67 – 69

1,25

1250

0,87

870

70 – 72

1,3

1300

0,905

905

73 – 75

1,35

1350

0,94

940

76 – 78

1,4

1400

0,975

975

79 – 81

1,45

1450

1,01

1010

82 – 84

1,5

1500

1,045

1045

85 – 87

1,55

1550

1,08

1080

88 – 90

1,6

1600

1,115

1115

91 – 93

1,65

1650

1,15

1150

94 – 96

1,7

1700

1,185

1185

97 – 99

1,75

1750

1,22

1220

100 – 102

1,8

1800

1,255

1255

103 – 105

1,85

1850

1,29

1290

106 – 108

1,9

1900

1,32

1320

109 – 111

1,95

1950

1,35

1350

Οι χορηγήσεις μπορούν να ληφθούν διαδοχικά ή να πραγματοποιηθούν διακοπτόμενα εντός της ημέρας, ανάλογα με την καλύτερη ανταπόκριση για τον ασθενή και τη συμβουλή του γιατρού.

Η ανοδική τιτλοποίηση μπορεί να συνεχιστεί έως ότου υπάρξει κλινικό αποτέλεσμα και εφόσον η δόση γίνεται καλά ανεκτή. Η μέγιστη ημερήσια δόση ξηρών ανθέων MIDNIGHT/TIKUN είναι 1,95 g με τη χρήση των συσκευών Mighty Medic/ Mighty+ Medic . Η μέγιστη ημερήσια δόση ξηρών ανθέων MIDNIGHT/TIKUN είναι 1,35 g με τη χρήση της συσκευής Volcano Medic 2.

Με βάση τη φαρμακοκινητική των εισπνεόμενων κανναβινοειδών, η έναρξη της δράσης του MIDNIGHT/TIKUN υπολογίζεται στα 5–10 λεπτά και η διάρκειά της είναι περίπου 2-4 ώρες.

Κατά την έναρξη της θεραπείας, η παρακολούθησή σας μπορεί να γίνεται κάθε 2-4 εβδομάδες ή και συχνότερα όταν χρειάζεται. Εάν λαμβάνετε σταθερές δόσεις ή έχετε επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη δοσολογία και την τιτλοποίηση του MIDNIGHT/TIKUN, η παρακολούθηση σας μπορεί να πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες ή και ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στη συνέχεια, σύμφωνα με την κρίση του ιατρού σας.

Τρόπος χορήγησης

Για τις οδηγίες χρήσης των συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC ανατρέξτε στην Παράγραφο 6 «Ειδικός Εξοπλισμός για τη χρήση και τη χορήγηση».

Οποιαδήποτε αλλαγή από τη μία ατμοποιητική συσκευή στην άλλη απαιτεί εκ νέου τιτλοποίηση της δόσης και προσεκτική ιατρική παρακολούθηση.

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση MIDNIGHT/TIKUN από την κανονική

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την τοξικότητα που προκαλεί η υπερβολική δόση του MIDNIGHT/TIKUN. Η αντιμετώπιση της τοξικότητας είναι συμπτωματική με παρακολούθηση στο νοσοκομείο, με έλεγχο της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις ψυχωτικών αντιδράσεων, χορηγείται η απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή.

Ζάλη, υπνηλία, ευφορία, αυξημένη όρεξη, εξασθένηση της μνήμης και διαταραχή της προσοχής, μη φυσιολογικός συντονισμός κινήσεων, ταχυκαρδία, ορθοστατική υπόταση και ξηροστομία είναι κάποιες δοσοεξαρτώμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που θα μπορούσαν να εμφανιστούν σε περίπτωση υπερδοσολογίας THC.

Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για θανάτους οφειλόμενους αποκλειστικά σε υπερβολική δόση κάνναβης. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα THC μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα από ψυχωτική διέγερση ή από ταυτόχρονη χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.

Ήπια διάρροια και υπνηλία έχουν αναφερθεί σε υγιείς ενήλικες συμμετέχοντες που έλαβαν μία εφάπαξ δόση CBD 6.000 mg (η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με δόση άνω των 85 mg/kg CBD για έναν ενήλικα σωματικού βάρους 70 kg). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες υποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε το MIDNIGHT/TIKUN

Μην ανησυχήσετε, απλώς πάρτε την επόμενη δόση σας όπως σας υπέδειξε ο γιατρός σας. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

 1. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):

Ζάλη

Αίσθημα κόπωσης

Συχνές: (μπορεί να επηρεάσουν έως και 1 στα 10 άτομα):

Ανορεξία    (συμπεριλαμβανομένης    της                   μειωμένης                         όρεξης),                Αυξημένη όρεξη, Κατάθλιψη, Αποπροσανατολισμός, Αποσύνδεση, Ευφορική διάθεση

Αμνησία, Διαταραχή ισορροπίας, Διάσπαση της προσοχής, Δυσαρθρία, Δυσγευσία, Λήθαργος, Εξασθένηση της μνήμης, Υπνηλία

Όραση θαμπή Ίλιγγος

Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Ξηροστομία, Ναυτία, Έμετος

Ασθένεια, Μη φυσιολογική διάθεση, Αίσθημα μέθης, Αίσθημα κακουχίας Καθοδική κίνηση (Πτώση)

Μη Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα):

Παραίσθηση (μη καθορισμένη, ακουστική, οπτική), Ψευδαίσθηση, Παράνοια, Αυτοκτονικός ιδεασμός, Παραληρητικού τύπου αντίληψη

Συγκοπή

Κοιλιακό άλγος (άνω) Αίσθημα παλμών, Ταχυκαρδία Υπέρταση

Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα): Ψυχωτική αντίδραση, Σχιζοφρένεια, Διπολική διαταραχή, Κρίσεις πανικού, Ευφορία, Δυσφορία, Απάθεια, Άγχος, Συγχυτική κατάσταση, Διαταραχή αποπροσωποποίησης/ αποπραγματισμού, Εξάρτηση

Καταστολή επιπέδου συνείδησης, Μη φυσιολογικός συντονισμός, Αποπροσανατολισμός, Αλλοιωμένη αντίληψη του χρόνου, Καταστολή, Υπαισθησία, Κεφαλαλγία

Υπεραιμία του επιπεφυκότα Παγκρεατίτιδα

Ηπατική στεάτωση/ίνωση

Έκτακτες κοιλιακές συστολές, Κολπική μαρμαρυγή

Αγγειοδιαστολή, Υπόταση θέσης, Αυξημένη ροή στον εγκέφαλο με οξεία χορήγηση και μειωμένη με χρόνια χρήση

Μυϊκή αδυναμία, Σπασμός μυϊκός

Οι επιδράσεις του MIDNIGHT/TIKUN διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ασθενών. Επίσης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δυνατόν να είναι εντονότερες σε ηλικιωμένα άτομα, σε ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία και σε όσους λαμβάνουν άλλα φάρμακα.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα,

Τηλ: + 30 21 32040380/337, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 1. Πώς να φυλάσσετε το MIDNIGHT/TIKUN

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία μετά τη λέξη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25oC.

Να φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη ώστε να προστατεύεται από το φως.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο εάν έχουν περάσει 28 ημέρες μετά το άνοιγμα του περιέκτη ή αν παρατηρήσετε ορατά σημεία αλλοίωσης σε αυτόν.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

 1. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το MIDNIGHT/TIKUN

Κάθε σάκκος, περιέχει 5 g ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight που αντιστοιχεί σε 650 mg ολικής κανναβιδιόλης (total CBD) εκφρασμένης ως κανναβιδιόλη (CBD) επί ξηρού και 450 mg ολικής Δ9- τετραϋδροκανναβινόλης (total THC) εκφρασμένης ως Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) επί ξηρού.

Κάθε σάκκος, περιέχει 10 g ολόκληρων ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight που αντιστοιχεί σε 1300 mg ολικής κανναβιδιόλης (total CBD) εκφρασμένης ως κανναβιδιόλη (CBD) επί ξηρού και 900 mg ολικής Δ9- τετραϋδροκανναβινόλης (total THC) εκφρασμένης ως Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) επί ξηρού.

Το MIDNIGHT/TIKUN δεν περιέχει έκδοχα.

Εμφάνιση του MIDNIGHT/TIKUN και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το MIDNIGHT/TIKUN είναι σε μορφή ολόκληρων ξηρών ανθέων κάνναβης (Cannabis sativa L.).

Κουτί x1 σάκκο πολυστρωματικού πολυαιθυλενίου (PETP/PETPmet/PE) αεροστεγώς κλεισμένου και με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης που περιέχει 5 g ολόκληρων ξηρών ανθέων κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

Κουτί x1 σάκκο πολυστρωματικού πολυαιθυλενίου (PETP/PETPmet/PE) αεροστεγώς κλεισμένου και με μηχανισμό εμφανούς παραβίασης που περιέχει 10 g ολόκληρων ξηρών ανθέων κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Midnight.

Ειδικός Εξοπλισμός για τη χρήση και τη χορήγηση

To MIDNIGHT/TIKUN προορίζεται για χορήγηση μέσω των πιστοποιημένων συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC

(κατασκευαστής: Storz & Bickel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 Tuttlingen, Germany), οι οποίες φέρουν σήμανση CE και έχουν κοινοποιηθεί στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Οδηγίες χρήσης VOLCANO MEDIC 2 βλ. Παράρτημα Α Οδηγίες χρήσης MIGHTY MEDIC βλ. Παράρτημα Β

Οδηγίες χρήσης MIGHTY+ MEDIC βλ. Παράρτημα Γ

Προφυλάξεις

Πλένετε πολύ καλά τα χέρια σας πριν ζυγίσετε τον ξηρό ανθό φυτού κάνναβης που σας συνταγογραφήθηκε και πριν κάνετε χρήση των συσκευών VOLCANO MEDIC 2, MIGHTY MEDIC και MIGHTY+ MEDIC.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

TIKUN OLAM GREECE S.A.

Πανεπιστημίου 25-29, 10564 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 6770600, +30 274 1111 900

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

Παράρτημα Α

Οδηγίες χρήσης VOLCANO MEDIC 2

Η πιστοποιημένη συσκευή VOLCANO MEDIC 2 είναι μια επιτραπέζια ατμοποιητική συσκευή που λειτουργεί συνδεόμενη στο ρεύμα. Αποτελείται από μια γεννήτρια θερμού αέρα και η χορήγηση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

Ο ένας είναι με το αποσπώμενο Μπαλόνι-Βαλβίδα.

Ο δεύτερος είναι με την τοποθέτηση Μονάδας Εύκαμπτου Σωλήνα με επιστόμιο.

Εξοπλισμός:

H πιστοποιημένη συσκευή VOLCANO MEDIC 2 αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία/παραδοτέα:

Λειτουργία:

Απαγορεύεται η χωρίς επίβλεψη λειτουργία της συσκευής. Ο παραγωγός θερμού αέρα τοποθετείται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Κατά την εισαγωγή στην πρίζα ανάβουν σύντομα όλες οι ακολουθίες της οθόνης LCD και στη συνέχεια εμφανίζεται ο αριθμός του υλικολογισμικού. Η ένδειξη λειτουργίας δικτύου, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη, δείχνει ότι ο παραγωγός θερμού αέρα είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Προθέρμανση:

Πατώντας το πλήκτρο επαφής ΗΕΑΤ ενεργοποιείται η θέρμανση κι ανάβουν οι ενδείξεις της απαιτούμενης/πραγματικής θερμοκρασίας. Η επάνω πορτοκαλί ένδειξη δείχνει την πραγματική θερμοκρασία και η κάτω λευκή ένδειξη την απαιτούμενη θερμοκρασία. Με πάτημα του πλήκτρου επαφής «+» ή «-» αυξάνονται ή μειώνονται αντίστοιχα οι απαιτούμενες τιμές της θερμοκρασίας. Η διαδικασία προθέρμανσης έχει ολοκληρωθεί, όταν η απαιτούμενη και η πραγματική τιμή συμπίπτουν. Η προθέρμανση μπορεί να διαρκέσει, ανάλογα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, έως και δύο λεπτά. Μετά την προθέρμανση, η θερμοκρασία διατηρείται σταθερά στη ρυθμισμένη τιμή.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα 30 λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης

Πρώτος τρόπος πλήρωσης

Προετοιμασία και πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:

Αφαιρέστε το καπάκι από τον θάλαμο πλήρωσης περιστέφοντάς το αριστερόστροφα. Γεμίστε τον θάλαμο πλήρωσης με τους ζυγισμένα στη συνιστώμενη δόση τεμαχισμένα άνθη κάνναβης, και στη συνέχεια βιδώστε το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης ξανά. Πρέπει το περιεχόμενο του θαλάμου πλήρωσης να χρησιμοποιείται για το γέμισμα ενός μπαλονιού-βαλβίδας μόνο μια φορά.

Αφαίρεση του καπακιού από τον θάλαμο πλήρωσης, πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης με την απαιτούμενη δόση και επανανατοποθέτηση του καπακιού

Δεύτερος τρόπος πλήρωσης

Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά, μπορείτε να γεμίσετε τις κάψουλες δοσολογίας, που διατίθενται ως ανταλλακτικά εξαρτήματα, με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης και να τις φυλλάξετε στον γεμιστήρα μέχρι τη χρήση τους. Αυτό διευκολύνει τον χειρισμό. Οι κάψουλες δοσολογίας είναι αναλώσιμα, που πρέπει να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμματα μετά τη χρήση τους

.Κάψουλα δοσολογίας με αποσπώμενο καπάκι

Πλήρωση των καψουλών δοσολογίας με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης: Χρησιμοποιώντας το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) γεμίζετε την κάψουλα δοσολογίας με την ζυγισμένη συνιστώμενη από τον γιατρό ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων. Τοποθετείτε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος επαναλαμβάνεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας οι οποίες στη συνέχεια τοποθετούνται στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Στη συνέχεια, τοποθετείτε το καπάκι στον γεμιστήρα και κλέινετε τον γεμιστήρα στρέφοντας το καπάκι του δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού του γεμιστήρα

Τοποθέτηση καψουλών δοσολογίας στον θάλαμο πλήρωσης:

Τοποθετείστε τον διαθέσιμο προσαρμογέα κάψουλας δοσολογίας αντί του κυλίνδρου θαλάμου πλήρωσης και στη συνέχεια εισάγετε την κάψουλα δοσολογίας – με το καπάκι προς τα επάνω – στον προσαρμογέα κάψουλας δοσολογίας. Τέλος, βιδώστε ξανά το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης.

Κάψουλα δοσολογίας τοποθετημένη μέσα στον θάλαμο πλήρωσης

Πρώτος τρόπος εισπνοής

Μπαλόνι-βαλβίδα MEDIC VALVE:

Τοποθετείστε τον κλειστό Θάλαμο Πλήρωσης επάνω στον Παραγωγό Θερμού Αέρα και βιδώστε δεξιόστροφα. Η θέρμανση (HEAT) ανάβει πατώντας το πλήκτρο, ρυθμίζετε την απαιτούμενη θερμοκρασία στους 210°C και ξεκινάει η προ-θέρμανση . Όταν η πραγματική θερμοκρασία φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, το Μπαλόνι- Βαλβίδα κουμπώνεται επάνω στον Θάλαμο Πλήρωσης και τεντώνεται καλά, κάθετα στον Παραγωγό Θερμού Αέρα. Έτσι ανοίγει η βαλβίδα. Ενεργοποιήστε την αντλία (AIR). Το μπαλόνι-βαλβίδα γεμίζει τώρα με αερόλυμα κανναβινοειδών.

Όταν το μπαλόνι-βαλβίδα γεμίσει, απενεργοποιήστε την αντλία πατώντας και πάλι το πλήκτρο επαφής AIR. Το μπαλόνι-βαλβίδα αφαιρείται μαζί με τον θάλαμο πλήρωσης πιάνοντας το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης από τις ανάγλυφες λαβές και στρίβοντάς το αριστερόστροφα.

Τεντωμένο μπαλόνι-βαλβίδα, αφαίρεση του μπαλονιού και αφαίρεση από τον θάλαμο πλήρωσης

Εισπνοή από μπαλόνι-βαλβίδα:

Το επιστόμιο τοποθετείται μέσα στη βαλβίδα.

Τοποθέτηση του Επιστομίου στο Μπαλόνι-Βαλβίδα

Για να εισπνεύσετε τοποθετείστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η βαλβίδα και μπορεί να εισπνευστεί το αερόλυμα μέσα από το μπαλόνι- βαλβίδα. Μόλις αφαιρεθεί η πίεση από το επιστόμιο, η βαλβίδα κλείνει μόνη της. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στο μπαλόνι-βαλβίδα και να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, αποφεύγετε να εκπνέετε μέσα στο μπαλόνι-βαλβίδα. Το μπαλόνι-βαλβίδα δεν είναι κατάλληλο να διατηρήσει το αερόλυμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών, διότι αυτό υγροποιείται με το πέρασμα του χρόνου.

Εισπνοή από Μπαλονί-Βαλβίδα

Δεύτερος τρόπος εισπνοής

Εξάρτημα εφαρμογής: μονάδα εύκαμπτου σωλήνα

Πριν την εφαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να απενεργοποιηθεί η αντλία. Για αυτόν τον σκοπό χρειάζεται να πατηθεί το πλήκτρο επαφής AIR. Στην συνέχεια, τοποθετείται ο Θάλαμος Πλήρωσης με καπάκι επάνω στον Παραγωγό Θερμού Αέρα στρίβοντας τον δεξιόστροφα. Ενεργοποιείται η θέρμανση (HEAT), ρυθμίζεται η απαιτούμενη θερμοκρασία και η μονάδα αφήνεται να ζεσταθεί. Όταν η πραγματική θερμοκρασία φτάσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, η Μονάδα Εύκαμπτου Σωλήνα τοποθετείται επάνω στον Θάλαμο Πλήρωσης.

Εισπνοή από μονάδα εύκαμπτου σωλήνα:

Εισπνέυστε αργά τον ατμό για μερικά δευτερόλεπτα από τον εύκαμπτο σωλήνα αφού τοποθετήσετε το επιστόμιο. Για να αποφευχθεί η συγκέντρωση υγρασίας στον εύκαμπτο σωλήνα και να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, δεν πρέπει να εκπνέετε μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα.

Εισπνοή από μονάδα εύκαμπτου σωλήνα

Τεχνική εισπνοής:

Εισπνεύστε κατά το ήμισυ της κανονικής ικανότητας αναπνοής σας. Καλείστε να κρατήσετε τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά. Συνιστάται η συνειδητή συγκέντρωση στην εισπνοή. Οι πνευμονικές κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών και έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περίπου 2-4 ώρες. Να απορρίπτετε το μπαλόνι-βαλβίδα και τoν εύκαμπτο σωλήνα το αργότερο μετά από

70 εφαρμογές ή το αργότερο 14 ημέρες μετά την πρώτη χρήση.

Τέλος της εισπνοής:

Μετά την εισπνοή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

Ξεβιδώστε το καπάκι του θαλάμου πλήρωσης, στρίβοντάς το αριστερόστροφα, απομακρύνετε τα καταναλωμένα φυτικά υλικά και απορρίψτε τα στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή VOLCANO MEDIC 2.

Παράρτημα Β

Οδηγίες χρήσης MIGHTY MEDIC

Η πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY MEDIC είναι μια φορητή ατμοποιητική συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία και φέρει Μονάδα Ψύξης. Διαθέτει επιπλέον μια ψηφιακή οθόνη με ένδειξη απαιτούμενης και πραγματικής θερμοκρασίας, καθώς και κατάστασης μπαταρίας.

Εξοπλισμός:

H πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY MEDIC αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία/παραδοτέα.

Φόρτιση της μπαταρίας:

Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής χρειάζεται να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου στη συσκευή και στη συνέχεια στην πρίζα, η οθόνη φωτίζεται και ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC δονείται σύντομα. Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας φωτίζεται και αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας παύει να αναβοσβήνει και δείχνει την κατάσταση φόρτισης (πλήρως φορτισμένος = και τα έξι πεδία). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης αποσυνδέεται πρώτα το καλώδιο από την πρίζα και στη συνέχεια από τον ατμοποιητή MIGHTY MEDIC.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Δύο λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου ή την τελευταία εφαρμογή η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Μια σύντομη δόνηση σηματοδοτεί την απενεργοποίηση του ατμοποιητή MIGHTY MEDIC.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

Τοποθετήστε μια ποσότητα μεγέθους φουντουκιού από ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Avidekel στον Μύλο ανθέων κάνναβης και στη συνέχεια, στρίψτε τον Μύλο ανθέων κάνναβης περίπου 4-5 φορές δεξιά-αριστερά για να τεμαχιστούν τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίστε την ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων που σας έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα γιατρό.

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Αφού ζυγίσετε τη δόση τεμαχισμένων ανθέων κάνναβης που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, γεμίστε την σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθετήστε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος συνεχίζεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας και στη συνέχεια μπορούν να τοποθετηθούν στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Έπειτα ο γεμιστήρας μπορεί να κλείσει με το καπάκι, περιστρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στο γεμιστήρα

Κάψουλες δοσολογίας με γεμιστήρα Τοποθέτηση των καψουλών δοσολογίας:

Αρχικά, αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά. Στη συνέχεια, τοποθετείστε τη γεμισμένη με τη συνιστώμενη δόση κάψουλα δοσολογίας με το καπάκι

προς τα επάνω μέσα στον στον θάλαμο πλήρωσης του ατμοποιητή και τοποθετείστε ξανά τη μονάδα ψύξης στρέφοντάς την 90° προς τα δεξιά.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και τοποθέτηση της κάψουλας δοσολογίας στον θάλαμο πλήρωσης

Προθέρμανση:

Ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC προσφέρει δύο προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας: Τη βασική θερμοκρασία των 180°C και την ενισχυμένη θερμοκρασία των 195°C. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής συνιστάται η προθέρμανση του ατμοποιητή MIGHTY MEDIC με τοποθετημένη κάψουλα δοσολογίας και μονάδα ψύξης. Ο ατμοποιητής ενεργοποιείται με το πάτημα του πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ο ατμοποιητής επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση με μια σύντομη δόνηση. Η προθέρμανση μπορεί να διαρκέσει έως και δύο λεπτά. Η επίτευξη της ρυθμισμένης απαιτούμενης θερμοκρασίας σηματοδοτείται από σύντομη διπλή δόνηση και την ένδειξη απαιτούμενης θερμοκρασίας που αναβοσβήνει.

Εφαρμογή και εισπνοή:

Συνιστάται η αρχική εισπνοή να γίνεται σε θερμοκρασία 180°C. Όταν ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία (180°C), τραβήξτε το επιστόμιο προς τα έξω και ξεκινήστε την εισπνοή. Η απαιτούμενη θερμοκρασία ορίζεται από τα πλήκτρα «+» για αύξηση και «-» για μείωση της θερμοκρασίας.

Όταν εξασθενίσουν οι ατμοί κατά την εκπνοή, ενεργοποιήστε την ενισχυμένη λειτουργία με διπλό κλικ στον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF). Όταν οι ατμοί εξασθενίσουν και πάλι, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 210°C. Μόλις δεν εμφανίζονται πλέον αναγνωρίσιμοι ατμοί κατά την εκπνοή στους 210°C, η κάψουλα δοσολογίας έχει αναλωθεί και η ατμοποίηση ολοκληρώθηκε.

Πριν από κάθε νέα εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα νέο επιχείλιο. Το επιχείλιο τοποθετείται επάνω στο επιστόμιο και στη συνέχεια είναι έτοιμο για χρήση. Η μονάδα ψύξης με το επιστόμιο και το επιχείλιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από το ίδιο άτομο. Ένα επιχείλιο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μετά την πρώτη χρήση το πολύ για 4 ακόμη ώρες, εφόσον δεν είναι ελαττωματικό και βρώμικο. Έπειτα πρέπει να απορριφθεί στα οικιακά απορρίματα και να χρησιμοποιηθεί για λόγους υγιεινής ένα νέο επιχείλιο.

Επιστόμιο με επιχείλιο και εφαρμογή του ατμοποιητή MIGHTY MEDIC

Τεχνική εισπνοής:

Τοποθετείστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη και εισπνεύστε για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα και αργά μέχρι το μισό της κανονικής σας ικανότητας αναπνοής. Κρατήστε τον αέρα μερικά δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνεύστε αργά. Συνιστάται να συγκεντρωθείτε στη διαδικασία εισπνοής. Οι πνευμονικές κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών, το οποίο έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περίπου 2-4 ώρες.

Τέλος της εισπνοής:

Μετά το τέλος της εισπνοής ο ατμοποιητής MIGHTY MEDIC απενεργοποιείται πατώντας τον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ο ατμοποιητής επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση με μια σύντομη δόνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο ατμοποιητής έχει κρυώσει πλήρως πριν τον ανοίξετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης από τον ατμοποιητή MIGHTY MEDIC, στρέφοντάς την κατά 90° προς τα αριστερά και απομακρύνετε την κάψουλα δοσολογίας από τον θάλαμο πλήρωσης. Ανοίξτε την κάψουλα δοσολογίας και απορρίψτε στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY MEDIC.

Παράρτημα Γ

Οδηγίες χρήσης MIGHTY+ MEDIC

Η πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY+ MEDIC είναι μια φορητή ατμοποιητική συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία και έχει Μονάδα Ψύξης. Διαθέτει επιπλέον μια ψηφιακή οθόνη με ένδειξη απαιτούμενης και πραγματικής θερμοκρασίας, καθώς και κατάστασης μπαταρίας.

Εξοπλισμός:

H πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY+ MEDIC αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία/παραδοτέα:

1     Θάλαμος πλήρωσης

7

Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

2     Επιστόμιο

8

Εργαλείο θαλάμου πλήρωσης

3     Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας

9

Διακόπτης (ON/OFF)

4     Πλήκτρο θερμοκρασίας «+»

10

Πλήκτρο θερμοκρασίας «-»

5     Υποδοχή Φόρτισης USB-C

11

Μονάδα ψύξης

6     Ένδειξη       απαιτούμενης

  

θερμοκρασίας

  

Φόρτιση της μπαταρίας:

Η μπαταρία του ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC πρέπει να φορτίζεται πλήρως πριν την πρώτη χρήση. Ο ατμοποιητής συνδέεται μέσω του παρεχόμενου Καλωδίου USB-C σε έναν Φορτιστή USB ή σε υπολογιστή. Κατά την σύνδεση του ατμοποιητή με τον Φορτιστή USB ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC δονείται σύντομα και φωτίζεται η οθόνη του. Τα πεδία κατάστασης φόρτισης αναβοσβήνουν προς τα επάνω και μόλις ο ατμοποιητής είναι πλήρως φορτισμένος είναι ορατά και τα έξι πεδία κατάστασης φόρτισης. Μετά τη λήξη της διαδικασίας φόρτισης αφαιρείτε πρώτα τον φορτιστή με το Καλώδιο USB-C από το ρεύμα και στη συνέχεια από τον Ατμοποιητή.

Αυτόματη απενεργοποίηση:

Τρία λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου ή την τελευταία εφαρμογή ο Ατμοποιητής απενεργοποιείται αυτόματα, για να προφυλάξει την μπαταρία. Μια δόνηση πιστοποιεί την απενεργοποίηση.

Μύλος ανθέων κάνναβης:

Τοποθετήστε μια ποσότητα μεγέθους φουντουκιού από ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) ποικιλίας Avidekel στον Μύλο ανθέων κάνναβης και στη συνέχεια, στρίψτε τον Μύλο ανθέων κάνναβης περίπου 4-5 φορές δεξιά-αριστερά για να τεμαχιστούν τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίστε την ποσότητα τεμαχισμένων ανθέων που σας έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα γιατρό.

Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης

Πρώτος τρόπος

Πλήρωση του θαλάμου πλήρωσης:

Αφαιρέστε τη Μονάδα Ψύξης από τον Ατμοποιητή στρίβοντάς την κατά 90° προς τα αριστερά από τον Ατμοποιητή. Γεμίστε το θάλαμο πλήρωσης πλήρως με τα ζυγισμένα και τεμαχισμένα άνθη κάνναβης. Απομακρύνετε τυχόν τεμαχισμένα άνθη κάνναβης από το στόμιο του θαλάμου πλήρωσης. Τοποθετείστε τη Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον Ατμοποιητή.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και γέμισμα του θαλάμου πλήρωσης με τεμαχισμένα άνθη κάνναβης

Δεύτερος τρόπος

Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας:

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει τοποθέτηση στον θάλαμο πλήρωσης καψουλών δοσολογίας που είναι γεμισμένες με τη συνιστώμενη δόση τεμαχισμένων ξηρών ανθέων κάνναβης. Τοποθετείστε τα τεμαχισμένα ξηρά άνθη φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) στην συνιστώμενη δόση αφού έχουν ζυγιστεί, σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (χοάνη). Στη συνέχεια, τοποθετείστε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος συνεχίζεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός καψουλών δοσολογίας και στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτησή τους στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οχτώ κάψουλες δοσολογίας. Έπειτα ο γεμιστήρας μπορεί να κλείσει με το καπάκι, στρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (χοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στου γεμιστήρα

Τοποθέτηση της Κάψουλας Δοσολογίας στον Θάλαμο Πλήρωσης:

Αφαιρέστε τη Μονάδα Ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά από τον Ατμοποιητή. Τοποθετείστε τη κάψουλα δοσολογίας – με το καπάκι προς τα επάνω – στον θάλαμο πλήρωσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη Μονάδας Ψύξης με στροφή 90° προς τα δεξιά επάνω στον Ατμοποιητή. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν έρχονται σε άμεση επαφή τα τεμαχισμένα άνθη κάνναβης με το θάλαμο πλήρωσης και έτσι μειώνεται σημαντικά η μόλυνση του θαλάμου πλήρωσης και συνεπώς η ανάγκη καθαρισμού του.

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και τοποθέτηση της κάψουλας δοσολογίας στο θάλαμο πλήρωσης

Προθέρμανση:

Ο Ατμοποιητής προσφέρει τρία προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας:

 • Βασική θερμοκρασία: 180 °C.
 • Όφσετ της ενισχυμένης θερμοκρασίας: +15 °C (σε σχέση με τη βασική θερμοκρασία), αντιστοιχεί σε 195 °C.
 • Όφσετ της υπερενισχυμένης θερμοκρασίας: +15 °C (σε σχέση με τη βασική θερμοκρασία), αντιστοιχεί σε 210 °C.

Συνιστάται να ξεκινήσετε την εισπνοή στους 180 °C.

Ο Ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC ενεργοποιείται με το πάτημα του πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ακολουθεί δόνηση. Οι ενδείξεις της πραγματικής και της απαιτούμενης θερμοκρασίας ανάβουν υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας προ-θέρμανσης. Αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και δύο λεπτά. Η επίτευξη της βασικής θερμοκρασίας επισημαίνεται με διπλή δόνηση.

Εφαρμογή και εισπνοή:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προθέρμανσης μπορεί να αρχίσει αμέσως η ατμοποίηση.

Τραβήξτε το επιστόμιο προς τα έξω και τοποθετείστε το ανάμεσα στα χέιλη σας. Εισπνεύστε για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα, εισπνέοντας μόνο έως το ήμισυ της δυνατότητας εισπνοής σας. Κρατήστε τον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και εκπνεύστε αργά. Συνιστάται να συγκεντρωθείτε στη διαδικασία εισπνοής. Οι πνευμονικές κυψελίδες απορροφούν το αερόλυμα κανναβινοειδών, το οποίο έτσι καταλήγει στην κυκλοφορία του αίματος. Η δράση αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περίπου 2-4 ώρες.

Εφαρμογή του ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC Τέλος της εισπνοής:

Μετά το πέρας της εισπνοής, ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC απενεργοποιείται πατώντας τον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο. Ο ατμοποιητής επιβεβαιώνει την απενεργοποίηση με μια σύντομη δόνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο ατμοποιητής έχει κρυώσει πλήρως πριν τον ανοίξετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης από τον Ατμοποιητή, περιστρέφοντάς την κατά 90° προς τα αριστερά και απομακρύνετε την κάψουλα δοσολογίας από τον θάλαμο πλήρωσης. Ανοίξτε την κάψουλα δοσολογίας και απορρίψτε στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και συντήρηση/καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στις εσώκλειστες οδηγίες χρήσης που υπάρχουν στη συσκευή MIGHTY+ MEDIC.

Τι είναι η Κάνναβη;

Η κάνναβη είναι ένα γένος φυτού που περιέχει τρεις ποικιλίες: το Cannabis indica, το Cannabis sativa και το Cannabis ruderalis. Είναι ένα ανθισμένο βότανο με μακρά, πλούσια ιστορία ιατρικής (φαρμακευτικής), ψυχαγωγικής, θρεπτικής και βιομηχανικής χρήσης σε όλο τον κόσμο. 

Πολλοί άνθρωποι είναι ενθουσιασμένοι για τη δυνατότητα αυξημένης έρευνας σχετικά με τις ιατρικές χρήσεις και την ασφάλεια της κάνναβης.

Ιστορία Φαρμακευτικής Κάνναβης

Το φυτό της κάνναβης πιθανότατα προέρχεται από την κεντρική Ασία, όπου οι άνθρωποι το ανακάλυψαν για πρώτη φορά τουλάχιστον 12.000 χρόνια πριν, κατά τις πρώτες ημέρες της γεωργίας. Αρχικά, χρησιμοποιούσαν την κάνναβη τρώγοντας τους θρεπτικούς σπόρους και δημιουργώντας σχοινιά και υφάσματα από τα στελέχη κάνναβης. Ωστόσο, το πρώτο γραπτό ιστορικό χρήσης ιατρικής κάνναβης στην Κίνα ήταν σχεδόν πριν από 5.000 χρόνια.

Με τα χρόνια, η χρήση της κάνναβης εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο και στη συνέχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Πολλοί λαοί συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν ανά τους αιώνες για να θεραπεύουν διάφορες ασθένειες.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν τη φαρμακευτική κάνναβη για να αντιμετωπίσουν τις αιμορροΐδες και να διευκολύνουν τον τοκετό. Τα αποδεικτικά στοιχεία από την Ινδία δείχνουν έγγραφα που χρονολογούνται από χιλιάδες χρόνια επαινώντας την ικανότητά του να χαλαρώνει και να αυξάνει την ευτυχία. Υπάρχουν στοιχεία σε πολλά μέρη του κόσμου για την ιατρική χρήση της κάνναβης, αλλά ακόμη περισσότερες ενδείξεις βιομηχανικής χρήσης, με σημαντική σημασία για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κάνναβης.

Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Μεσαιωνική Αγγλία γνωστό ως το Παλαιό Αγγλικό Χυμπάκι περιελάμβανε διάφορες χρήσεις για την φαρμακευτική κάνναβη, όπως ένα τεμάχιο που κατασκευάστηκε από κνησμωμένη κάνναβη για τις πληγές, ένα υγρό αλεύρι κάνναβης που χρησιμοποιείται για να διευκολύνει τον «πόνο των σπλάχνων» και ένα μίγμα κάνναβης και λίπους που εφαρμόζεται στο στήθος για να διευκολύνει τον πόνο στις γυναίκες που μόλις γέννησαν.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ήταν ένα δημοφιλές φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι καταναλωτές  μπορούσαν να αγοράζουν βάμματα κάνναβης και άλλα παρασκευάσματα από τα φαρμακεία και να χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα για να θεραπεύσουν μια σειρά ασθενειών. Αυτές περιλαμβάναν γαστρεντερικές παθήσεις, ψυχικές ασθένειες, ναυτία, κεφαλαλγίες, αϋπνία, άσθμα, επιληψία, κράμπες της εμμηνόρροιας και πολλά άλλα

Εντούτοις, η κάνναβη άρχισε να υποχωρεί. Το 1923, ο Καναδάς ήταν μια από τις πρώτες χώρες που προσέθεταν την κάνναβη στον κατάλογο των απαγορευμένων ναρκωτικών, οδηγώντας σε 95ετή απαγόρευση της κάνναβης.

Μέσα στα μέσα του 20ού αιώνα, οι ερευνητές βρήκαν και απομόνωσαν ποικίλα κανναβινοειδή, επιτρέποντάς τους να κατανοήσουν περισσότερα για τη λειτουργία της κάνναβης.

Το 1988, όταν ανακάλυψαν έναν μοναδικό υποδοχέα στο ανθρώπινο σώμα που ανταποκρίθηκε στην κάνναβη, η οποία αποτελεί μέρος αυτού που αποκαλούμε τώρα το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, άρχισαν πραγματικά να κατανοούν τη μοναδική φύση της κάνναβης. Η επακόλουθη έρευνα σε αυτόν τον υποδοχέα οδήγησε στην ανακάλυψη του αντιανταμιδίου το 1992, ενός νευροδιαβιβαστή που ενεργοποίησε μερικούς από τους ίδιους υποδοχείς με την κάνναβη. Το 1993, οι ερευνητές ανακάλυψαν έναν άλλο υποδοχέα στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα, καθώς και περισσότερους από αυτούς τους μοναδικούς νευροδιαβιβαστές.

Το 2001, ο Καναδάς εισήγαγε τους κανονισμούς ιατρικής πρόσβασης για την κάνναβη, επιτρέποντας σε άτομα με ορισμένες ασθένειες να έχουν πρόσβαση στην κάνναβη εάν το πρότεινε ο γιατρός τους και πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια. Το 2003 και το 2004, εισήχθησαν δύο ξεχωριστά νομοσχέδια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με στόχο την αποποινικοποίηση μικρών ποσοτήτων όλων των μορφών κάνναβης (πέρα της ιατρικής), αλλά καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν πέτυχε. Τον Οκτώβριο του 2018 ήταν η χρονιά που νομιμοποιήθηκε η ψυχαγωγική κάνναβη στον Καναδά.

Ενώ η κοινή γνώμη για την κάνναβη έχει περάσει από πολλές αλλαγές, τα τελευταία χρόνια το δημόσιο ενδιαφέρον συνέχισε να αυξάνεται.

Τον Μάρτιο του 2014 η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ εγκρίνει τη μελέτη για την ιατρική κάνναβη, σημαίνοντας έτσι μια ιστορική αλλαγή στην Ομοσπονδιακή πολιτική των ΗΠΑ. 

Πλέον με τη νομιμοποίηση της κάνναβης πιθανότατα θα δούμε περισσότερη έρευνα, διάλογο και βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κάνναβη μπορεί να θεραπεύσει.

Φαρμακευτική κάνναβη Ιδιότητες.

Κάνναβη – Ένα Φυτό με πολλές χρήσεις & ιδιότητες

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ως επί το πλείστο σπόρους κάνναβης για τα τρόφιμα και τις ίνες τους για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως για τη δημιουργία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και οικοδομικών υλικών ή για την εξαγωγή CBD για φάρμακευτική χρήση.

Τα πλούσια φύλλα και λουλούδια που είναι υψηλά σε κανναβινοειδή, τα χρησιμοποιούμε για ιατρικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην κάνναβη που χρησιμοποιούν ως μαριχουάνα ή φούντα.

Όπως αναφέραμε η κάνναβη είναι ένα γένος φυτού που περιέχει τρεις ποικιλίες: το Cannabis indica, το Cannabis sativa και το Cannabis ruderalis.
Τυπικά, το Cannabis ruderalis είναι πολύ χαμηλό σε κανναβινοειδή.
Το Cannabis indica και το Cannabis sativa μπορούν να καλλιεργηθούν για βιομηχανικές ή ιατρικές / ψυχαγωγικές χρήσεις, ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειας του φυτού. Οι φυτοπαραγωγοί έχουν δημιουργήσει αμέτρητα διαφορετικά στελέχη κάνναβης, καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό συνδυασμό κανναβινοειδών, με αποτελέσματα μεταβλητής ισχύος.

Η επιτυχής ιατρική/φαρμακευτική χρήση της κάνναβης περιλαμβάνει την εύρεση ενός ιδανικού στελέχους, που αντιπροσωπεύει διαφορετικούς λόγους THC και CBD, για τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Τα κανναβινοειδή και το σύστημα ενδοκανναβινοειδών.

Η κάνναβη αποτελείται από πολλές διαφορετικές ουσίες και πάνω από 100 από αυτές τις ονομάζουμε κανναβινοειδή. Αυτά, ενδεχομένως μαζί με άλλες ενώσεις γνωστές ως τερπένες, είναι υπεύθυνες για τις ιδιότητες της κάνναβης. Τα κανναβινοειδή πιθανότατα δουλεύουν αλληλοεπιδρώντας με ένα πολύπλοκο σύστημα στο σώμα που ονομάζεται ενδοκανναβινοειδές σύστημα (ECS). Τα σώματά μας παράγουν φυσικά μια οικογένεια νευροδιαβιβαστών που ονομάζονται ενδοκανναβινοειδή, τα οποία αλληλεπιδρούν με υποδοχείς που βρίσκονται στον εγκέφαλο, τους μυς, το λίπος και την πεπτική οδό. Αυτοί οι υποδοχείς ονομάζονται υποδοχέας κανναβινοειδούς τύπου 1 (CB1) και κανναβινοειδής υποδοχέας τύπου 2 (CB2).
Οι επιστήμονες μόλις πρόσφατα βρήκαν στοιχεία για το ECS όταν ανακάλυψαν το CB1 το 1988, συνεπώς η έρευνα εξακολουθεί να διεξάγεται για το πώς ακριβώς λειτουργεί. Ωστόσο, τα περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι βοηθά το σώμα μας να ρυθμίζει τον πόνο, τη διάθεση, την όρεξη, τη γαστρεντερική κινητικότητα, τη μνήμη, τα συναισθήματα, την ανταπόκριση στο στρες, την ανοσοποιητική λειτουργία και πολλά άλλα. Όταν ένα άτομο καταναλώνει τα φυτικά κανναβινοειδή της κάνναβης, τα οποία είναι παρόμοια μοριακά σχήματα με τα ενδοκανναβινοειδή, ταιριάζουν στους υποδοχείς CB1 και CB2 και προκαλούν αντιδράσεις που έχουν ως αποτέλεσμα είτε πολύ υψηλά είτε πολύ χαμηλά επίπεδα ειδικών νευροδιαβιβαστών (τα κύτταρα που το νευρικό σύστημα, καθώς και άλλα συστήματα στο σώμα, χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν μεταξύ τους).
Το ECS είναι πολύ σημαντικό όταν πρόκειται για τη φαρμακευτική κάνναβη, επειδή οι αλλαγές στις λειτουργίες του ECS μπορεί να έχουν σημαντική σχέση με την παθολογία χρόνιων παθήσεων και θα μπορούσαν να συνδεθούν με την αποτελεσματικότητα των κανναβινοειδών.
Τα δύο πιο σημαντικά κανναβινοειδή και τα δύο που συνήθως συνθέτουν την πλειοψηφία των κανναβινοειδών στην κάνναβη είναι η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και η CBD.

Η THC, το πιο αναγνωρισμένο κανναβινοειδές, σχετίζεται με μειωμένη ναυτία και πόνο, αυξημένη όρεξη και ψυχολογικές επιδράσεις όπως η χαλάρωση, η ευφορία και η αλλοιωμένη (ή ενισχυμένη) αισθητηριακή αντίληψη. Η THC είναι επίσης η κύρια πηγή των όποιων αρνητικών ψυχολογικών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης.

Η CBD δεν φαίνεται να προκαλεί αλλοιώσεις  ψυχοτρόπες, αλλά είναι υπεύθυνη για ορισμένα ηρεμιστικά αποτελέσματα του φυτού. Η CBD μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των σπασμών, της ναυτίας και της φλεγμονής. Μπορεί επίσης να μειώσει ορισμένα από τα αρνητικά συμπτώματα που σχετίζονται με την THC. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα κανναβιδοειδή.

Φαρμακευτική κάνναβη: Τι θεραπεύει;

Όλο και περισσότερα κράτη νομιμοποιούν τη κάνναβη για τη θεραπεία του πόνου και κάποιων ασθενειών. Μάθετε σε ποιες συνθήκες χρησιμοποιείται και τις γνωστές παρενέργειες.

Ιατρικές ιδιότητες και χρήσεις της κάνναβης

Ο κατάλογος των συνθηκών που υποτίθεται ότι θεραπεύει ή  όντως θεραπεύει η κάνναβη είναι πολύ μεγάλος και συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά η έρευνα εξακολουθεί να είναι ελλιπής  σε πολλούς τομείς. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η κάνναβη ήταν στιγματισμένη όσο και παράνομη στις περισσότερες περιοχές του κόσμου για τον περασμένο αιώνα, επομένως η έρευνα μπορεί να αυξηθεί καθώς η νομιμοποίηση γίνεται πιο συνηθισμένη.

Είναι επίσης δύσκολο για τους ερευνητές να διενεργούν διπλές τυφλές μελέτες για τα περισσότερα προϊόντα κάνναβης, διότι τα άτομα ενδέχεται να είναι σε θέση να προσδιορίσουν αν βρίσκονται στην ενεργό θεραπεία ή το εικονικό φάρμακο.

Ωστόσο, οι τρέχουσες έρευνες δείχνουν ότι ορισμένες συνθήκες μπορεί να βελτιωθούν κλινικά από τη χρήση κάνναβης. Αυτές περιλαμβάνουν τη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, την σκλήρυνση κατά πλάκας, τον νευροπαθητικό πόνο, τη ναυτία και τον εμετό που προκαλούνται από τον καρκίνο ή τη χημειοθεραπεία,  παιδιατρικές διαταραχές, και μια ευρεία ποικιλία άλλων ασθενειών.

Η ιατρική χρήση της κάνναβης έχει δείξει θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία κατά της ναυτίας,της έμεσης,του προεμμηνοροϊκού συνδρόμου,της μη-σκόπιμης απώλειας βάρους,της αϋπνίας και της απώλειας της όρεξης από χημειοθεραπείες. Άλλα σχετικά καλώς επιβεβαιωμένα στοιχεία κάνουν λόγο για θεραπεία της σπαστικότητας σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, του πόνου και ειδικότερα του νευρογενούς πόνου, των κινητικών δυσκολιών, του άσθματος και του γλαυκώματος.

Τα φάρμακα με βάση την κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία δυσλειτουργίας των επινεφριδίων, του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου, των ημικρανιών, της ινομυαλγίας και σχετικών παθήσεων. Η ιατρική χρήση της κάνναβης επίσης φαίνεται ότι θεραπεύει συγκεκριμένα συμπτώματα παθήσεων όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας και οι τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού, παρουσιάζοντας αντισπασμωδική και μυοχαλαρωτική δράση, καθώς και αυξάνοντας την όρεξη σε αυτούς τους ασθενείς.

Πώς λαμβάνετε η φαρμακευτική κάνναβη από τον ασθενή;

Για να λάβετε φαρμακευτική κάνναβη, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να την καπνίσετε (δεν συστήνεται)
 • Να την εισπνεύσετε μέσω μιας συσκευής που ονομάζεται ατμοποιητής που τη μετατρέπει σε ατμό  (Συστήνεται)
 • Να την φάτε – για παράδειγμα, σε μπισκότα, βούτυρο ή γλειφιτζούρι
 • Να την εφαρμόσετε  στο δέρμα σας σε λοσιόν, σπρέι, λάδι ή κρέμα
 • Να τοποθετήσετε μερικές σταγόνες λαδιού κάτω από τη γλώσσα σας

Ανάλογα με τον τρόπο λήψης της φαρμακευτικής κάνναβης είναι διαφορετικός ο χρόνος απόκρισης και αποτελεσμάτων.

Το πώς θα λάβετε την φαρμακευτική κάνναβη εξαρτάται από εσάς και τον ιατρό σας. Ο μόνος κατάλληλος να σας συμβουλέψει σχετικά με την υγεία σας είναι ο ιατρός σας.

Κάθε μέθοδος λειτουργεί διαφορετικά στο σώμα σας. Εάν καπνίζετε ή ατμοποιείτε κάνναβη, αισθάνεστε τα αποτελέσματα πολύ γρήγορα. Αν φαγωθεί χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος. Μπορεί να χρειαστούν 1 έως 2 ώρες για να βιώσετε τις επιπτώσεις από τα βρώσιμα προϊόντα.

Μόλις είχα κάνει ένα ντους,το οποίο είχα πραγματικά ανάγκη,μετά από μία εξαντλητική ,εν μέσω θέρους, καθημερινή. Θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια αυτής της βραδιάς. Μιας βραδιάς που έμελλε να μου αλλάξει την ζωή και την οπτική γωνία προσέγγισης της. Σε ποιον ,σε εμένα; Εμένα δεν μου κάνει κουμάντο κανένας και τίποτα…

     Αφήνω πίσω μου όλα όσα ήθελα να κάνω και άλλα τόσα. Αλήθεια είναι, ότι στο άκουσμα της λέξης “καρκίνος” σταματάει ο χρόνος. Μετά το πρώτο σοκ, αρχίζεις σκέφτεσαι. Σε ποιον γιατρό να απευθυνθώ,μήπως υπάρχει κάποιος άλλος καλύτερος; Κάπως έτσι ψάχνεις να βρεις την εξωγήινη τεχνογνωσία για την θεραπεία σου.

     Κατάφερες λοιπόν να αποκτήσεις πρόσβαση στην πολυπόθητη θεραπεία σου.

Ακούς παντού γύρω σου τα ίδια λόγια ,”καρμπόν”: καλή δύναμη, όλα θα πάνε καλά,καλό κουράγιο, περαστικά κ.α. Πραγματικά σου δίνουν δύναμη και σου τονώνουν το ηθικό!

    Αλλά μέχρι εκεί….Όταν φίλε καθήσεις στην καρέκλα της ημερήσιας νοσηλείας για την χημειοθεραπεία σου, δεν είναι κανείς μαζί σου ,μόνος σου το κάνεις το ταξίδι και είναι μακρύ.

Μετά την πρώτη χημειοθεραπεία φεύγεις από το νοσοκομείο και πας σπίτι σου. Μόλις περάσεις το κατώφλι ,έρχεται το αίσθημα ασφάλειας το οποίο αποπνέει από τον χώρο σου. Να κάνεις ένα ντους είναι συνήθως η πρώτη σκέψη και αμέσως μετά να φας κάτι.

    Να φας κάτι, μια σκέψη αυτοσυντήρησης και “ηδονής” για τους γευστικούς σου κάλυκες. Το κάνεις απ’ όσο θυμάσαι. Όμως έχεις ναυτίες και κράμπες στο στομάχι και προσπαθείς να πιεις έστω λίγο νερό αλλά και αυτό έχει μια γεύση “μεταλλική”.Αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου,πρέπει να τρως και να είσαι χαρούμενη προσωπικότητα, ονομάζεται.

    Εδώ ήρθε ένα διαφορετικό “φάρμακο” από έναν διαφορετικό “γιατρό”. Τα εισαγωγικά λόγω μη πιστοποίησης: α)του υλικού ως φάρμακο και β)ως γιατρό του προσώπου που μου το συνέστησε.Το τονίζω και το διευκρινίζω δεν αντικαθιστά την χημειοθεραπεία μου ούτε τον ογκολόγο μου!!! Κάνει όμως κάτι άλλο που σε μένα ήταν και είναι σωτήριο.

     Μια γνωστή παρενέργεια των χημειοθεραπειών είναι η ναυτία και η ανορεξία. Σε εμένα ήταν ακατόρθωτο να τρέφομαι επαρκώς με την ναυτία. Σε αυτή την χρονική στιγμή που είχα ανάγκη να το “ρίξω έξω” έκανα χρήση ινδικής κάνναβης. Μετά από λίγο ένιωσα μια αναγούλα αλλά συγχρόνως και ένα αίσθημα πείνας να με κυριεύει. 

-Παιδιά παραγγέλνουμε κάτι να τσιμπήσουμε; 

     Την επόμενη μέρα όμως επανήλθαν τα συμπτώματα με ναυτίες και εμετούς. Άντε πάλι την ανηφόρα… Σε τηλεφωνική επικοινωνία με φιλικό πρόσωπο (γιατρός) από την ίδια παρέα μου έκανε την ερώτηση, γιατί δεν πίνεις ένα τσιγάρο (φάρμακο), θα σε βοηθήσει να φας.

Που να τρέχω λέω τώρα να βρίσκω ένα τσιγάρο,άσε θα το προσπαθήσω μόνος.

Το προσπάθησα πολύ,αλλά μόλις έτρωγα κάτι αμέσως μετά αναγουλες. Μικρές ποσότητες και ότι σου κάνει κέφι αλλά και πάλι πεινούσα χωρίς να μπορώ να φάω με ευχαρίστηση.

   Την επόμενη μέρα μετά το πρωινό και τους εμετούς,λέω κάτι πρέπει να κάνω ,έστω να τρέφομαι σωστά για να έχω δυνάμεις. Φτάνεις όμως στην δεύτερη χημειοθεραπεία χωρίς να το καταλάβεις. Εντάξει λες το έχω,ξέρω τι με περιμένει από την πρώτη μου. Όχι όμως ,δεν είναι καθόλου έτσι. Η δεύτερη χημειοθεραπεία είναι άλλο χαστούκι,με άλλη ροπή στρέψης. Αποκτάς κοιλιακά άλγη ,αρθραλγίες , διάρροια καθώς εξακολουθείς να έχεις ναυτίες , εμετούς και αναγουλες.

      Ήρθε ο καιρός να δω την ινδική κάνναβη σαν φάρμακο και όχι σαν τρόπο διασκέδασης. Συνοψίζοντας όλες τις σκέψεις μου,αποφάσισα να βρω λίγο χόρτο ,μαύρο, φούντα, γαρο ,ψωμάκι όπως θέλετε πείτε το. Η πυροδότηση της ενέργειας μου αυτής ήταν η ελπίδα να έχω όρεξη να τρέφομαι. Δύσκολα προμηθεύεται κάποιος κάνναβη χωρίς να κινδυνεύσει από μια σύλληψη του από τον εκπρόσωπο του νόμου. Η οποία σύλληψη θα γίνει νόμιμα εφόσον ακόμη θεωρείται παράνομη η χρήση κάνναβης στην χώρα μας. Ξεκίνησα λοιπόν την χρήση κάνναβης και σιγά σιγά να τρώω όλο και περισσότερο χωρίς εμετούς ή ναυτίες. Μετά από λίγο καιρό , παρέμεινα καρκινοπαθης μεν, αλλά με αύξηση του σωματικού βάρους μου. Αυτό όσο ασήμαντο φαίνεται,για εμένα ήταν σωτήριο. Από εκείνη την στιγμή και μετά δεν το αποχωρίζομαι.

       Να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα εδώ:

1.Δεν αμφισβήτησα ποτέ τον γιατρό μου ή την θεραπεία που μου έδωσε,αλλά θέλησα να την ενισχύσω με σωστή και υγιεινή διατροφή.

2.Δεν παρακινω κανέναν να κάνει χρήση ινδικής κάνναβης.

3.Σε εμένα έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 1. Παν μέτρον άριστον!

     Για να έχω σωστή και υγιεινή διατροφή με βοήθησε τα μάλα η ινδική κάνναβη διότι έτρωγα χωρίς να έχω ναυτίες και εμετούς.

     Δεν κάνω χρήση ινδικής κάνναβης με καπνό και καύση αλλά μέσω ατμοποίησης.

     Ότι λειτουργεί σε εμένα δεν σημαίνει ότι λειτουργεί σε όλους αλλά μπορεί σε κάποιους. Όχι, δεν παρακινω για χρήση κάνναβης, αλλά μοιράζομαι αυτή την γνώση που απέκτησα από την περιπέτεια μου.

     Κάνω χρήση αρκετό καιρό τώρα και κατάλαβα κάποια πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και σωστά ή τα επιβάλλω σαν σωστά . Η κάνναβη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φάρμακο όσο αφορά τα συγκεκριμένα συμπτώματα ναυτίας και εμετούς. Ψάξτε λίγο συστηματικά σε ξενόγλωσσα σάιτ ή βιβλία όσοι έχετε πρόσβαση και ανακαλύψτε ότι:

     Όταν τα κανναβινοειδή – οι ουσίες που απελευθερώνονται όταν καπνίζεις μαριχουάνα – περνάνε στα εγκεφαλικά κύτταρα,εκείνα με τη σειρά τους αρχίζουν να εκκρίνουν ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες (είναι οι ορμόνες που σε κάνουν να νιώθεις πανευτυχής) έχουν την τάση να διεισδύουν στον υποθάλαμο του εγκεφάλου, το μέρος που διεγείρει την όρεξη μας. Το μπέρδεμα για τον εγκέφαλο είναι τόσο μεγάλο, που ξαφνικά αρχίζει να στέλνει σήματα ότι πεινάς, ακόμη και αν έχεις μόλις φάει του σκασμού. Αν το καλοσκεφτείς, είναι κάτι σαν bug, απ’ αυτά που «μπλοκάρουν» τα videogames.

«Στην ουσία η μαριχουάνα ξεγελάει τα σήματα του εγκεφάλου» εξηγεί ο καθηγητής Tamas Horvath. «Προς έκπληξή μας, διαπιστώσαμε πως οι νευρώνες του εγκεφάλου που ευθύνονται για την όρεξή μας, ενεργοποιήθηκαν από μόνοι τους χάρη στη μαριχουάνα. Αυτοί, λοιπόν, συνεχίζουν να προωθούν το αίσθημα της πείνας, ακόμη και αν έχουμε μόλις τελειώσει το φαγητό μας».

     Αυτό ακριβώς θέλησα να εκμεταλλευτώ. Κάποιοι μπορεί να σκέφτεστε ήδη “Τι μας λέει μωρέ; Έκανε και έρευνα; Το χασίσι είναι ναρκωτικό! Τι άλλο θα ακούσουμε; Που πάμε;

Έχει ξεφύγει ο κόσμος!!!”

     Ε!!! Σας έχω νέα! Ίσως ακουστεί λίγο εγωιστικό αυτό αλλά αυτό νιώθω και αυτό θα υποστηρίξω γιατί απλά με κάνει να νιώθω καλά εγώ,μέσα ΜΟΥ! Λοιπόν, δεν έγραψα τις παραπάνω γραμμές για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να μοιραστώ μια εμπειρία μου με συνανθρώπους μου.-

       Δε θέλω να υποστηρίξω την άποψη μου σαν σωστή ή σαν λάθος ,απλά να την εκφρασω.Δεν με ενδιαφέρει αν κάποιοι συμφωνήσουν ή εναντιωθούν μαζί μου, απλά να γνωρίζουν. Δεν αποζητώ τα εύσημα για κάτι ,απλά η κάνναβη σ’ εμένα μου τα έδωσε με μια λίγο διαφορετική μορφή. Στην τελική δεν νομίζω να έχει ξεφύγει ο κόσμος ,εντός των ορίων που του έχουν θέσει περιορίζεται,”τεμπελιά-ζούμε” να ψάξουμε λίγο παραπάνω και να μοιραστούμε γνώση. 

     Και προς Θεού δεν είμαι φωστήρας γνώσεων για να γνωρίζω το σωστό για κάθε συνάνθρωπο μου. Αλλά θα υποστηρίζω το δικαίωμα μου να μοιράζομαι την γνώση που απέκτησα από αυτή την εμπειρία μου!

                               Νικηφόρος Ευαγγέλου

Υ.Γ. Φυσικά όλοι κατανοούν ότι είναι ψευδώνυμο το οποίο δεν υποδηλώνει φύλο. 

Έρευνες για τις θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης

Οι ερευνητές μελετούν εάν η φαρμακευτική κάνναβη μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων, όπως:

 • Νόσος Αλτσχάιμερ
 • Απώλεια όρεξης
 • Καρκίνος
 • Νόσος του Κρον
 • Ασθένειες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα όπως το HIV / AIDS ή σκλήρυνση κατά πλάκας (MS)
 • Διατροφικές διαταραχές όπως η ανορεξία
 • Επιληψία
 • Γλαύκωμα
 • Καταστάσεις ψυχικής υγείας όπως η σχιζοφρένεια καιη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD)
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Μυϊκοί σπασμοί
 • Ναυτία
 • Πόνος
 • Κατασχέσεις
 • Σύνδρομο σπατάλης (καχεξία)

Αλλά δεν έχει ακόμη αποδειχθεί ότι βοηθά πολλές από αυτές τις παθήσεις, με λίγες εξαιρέσεις, λέει ο Bonn-Miller (Marcel Bonn-Miller, PhD, ειδικός κατάχρησης ουσιών στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.) .

«Τα μεγαλύτερα στοιχεία για τα θεραπευτικά αποτελέσματα της κάνναβης σχετίζονται με την ικανότητά της να μειώνει τον χρόνιο πόνο, τη ναυτία και τον εμετό λόγω χημειοθεραπείας και τη σπαστικότητα [σφιχτοί ή δύσκαμπτοι μύες] από την ΠΣ», λέει ο Bonn-Miller.

Πώς βοηθά η κάνναβη;

Τα κανναβινοειδή – οι δραστικές χημικές ουσίες στην φαρμακευτική κάνναβη – είναι παρόμοιες με τις χημικές ουσίες που παράγει το σώμα και που εμπλέκονται στην όρεξη, τη μνήμη, την κίνηση και τον πόνο.

Περιορισμένη έρευνα δείχνει ότι με τα κανναβινοειδή μπορείτε να:

 • Μειώσετε το άγχος
 • Μειώσετε τη φλεγμονή και να ανακουφίσετε τον πόνο
 • Έλεγχος ναυτίας και εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία καρκίνου
 • Σκοτώσετε τα καρκινικά κύτταρα και να επιβραδύνετε την ανάπτυξη του όγκου (περιορισμένες έρευνες με αμφισβητήσιμα αποτελέσματα)
 • Χαλαρώσετε τους σφιγμένους μύες σε άτομα με ΣΚΠ
 • Τόνωση της όρεξης και βελτίωση της αύξησης βάρους σε άτομα με καρκίνο και AIDS

Μπορεί η φαρμακευτική κάνναβη να βοηθήσει με τις επιληπτικές διαταραχές;

Η φαρμακευτική κάνναβη έλαβε μεγάλη προσοχή πριν από μερικά χρόνια, όταν γονείς παρατήρησαν ότι μια ειδική μορφή του φαρμάκου βοήθησε στον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων στα παιδιά τους. Ο FDA ενέκρινε  το Epidiolex, το οποίο παρασκευάζεται από CBD, ως θεραπεία για άτομα με πολύ σοβαρές ή δύσκολες στη θεραπεία επιληπτικές κρίσεις. Σε μελέτες, μερικοί άνθρωποι είχαν μια δραματική πτώση των επιληπτικών κρίσεων μετά τη λήψη αυτού του φαρμάκου.

Άλλες ιατρικές έρευνες αναφέρουν ότι η κάνναβη ή συγκεκριμένα κανναβινοειδή πιθανόν να χρησιμεύσουν στη θεραπεία της κατάχρησης του αλκοόλ, της αρθρίτιδας που προκαλείται από περίσσια κολλαγόνου, του άσθματος, της αθηροσκλήρωσης,της διπολικής διαταραχής, του μετατραυματικού συνδρόμου, του καρκίνου του παχέος εντέρου, της αισθητηριακής νευροπάθειας σχετιζόμενης με τον HIV, της δυστονίας, της επιληψίας , συγκεκριμένων παθήσεων του πεπτικού συστήματος, των γλοιωμάτων (τύπος όγκου στον εγκέφαλο), της ηπατίτιδας C, της νόσου του Χάντιγκτον, της λευχαιμίας, ων όγκων του δέρματος, τα στελέχη του βακτηρίου Staphylococcus aureus που είναι ανθεκτικά στη μεθισιλλίνη, του Πάρκινσον, του κνησμού, της ψωρίασης, της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, της υπνικής άπνοιας καθώς και της νευρικής ανορεξίας. Ελεγχόμενη έρευνα στη θεραπεία του συνδρόμου Τουρέτ με ένα φάρμακο (Dronabinol) που περιέχει δραστική ουσία η οποία είναι συνθετικά ομόλογη με την δ9-τετραϋδροκανναβινόλη,την κύρια ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης, έδειξε ότι οι ασθενείς είχαν μείωση των συμπτωμάτων του τους χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, άλλες έρευνες όμως ισχυρίζονται ότι δεν είχε αποτελέσματα στην μείωση των τικ. Οι αναφορές των ίδιων των ασθενών δείχνουν μείωση των τικ με την ιατρική χρήση της κάνναβης, όμως χρειάζονται μακροπρόθεσμες, ελεγχόμενες έρευνες για να το αποδείξουν σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Γαστρεντερικά συμπτώματα και καταστάσεις που μπορεί να βελτιωθούν με τη φαρμακευτική κάνναβη.

IBD Νόσος Φλεγμονώδες Εντέρου

Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το ECS μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην υγεία των εντέρων. Συγκεκριμένα, η νόσος του φλεγμονώδους εντέρου (IBD), συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Crohn και της ελκώδους κολίτιδας, μπορεί να επηρεαστεί εν μέρει από μεταβολές στο ECS, καθώς το σύστημα αυτό μπορεί να τροποποιήσει τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις. Επιπροσθέτως, η έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα αντιανταμίδης, ενδοκανναβινοειδούς πολύ χαμηλότερα στον φλεγμονώδη βλεννογόνο των ασθενών με IBD από ό, τι στον υγιή ιστό του εντέρου. Οι πρώτες έρευνες για τις επιπτώσεις της κάνναβης στην IBD είναι αρκετά ελπιδοφόρες, αλλά έχουμε ακόμα πολλά να προχωρήσουμε πριν μπορέσουμε οριστικά να πούμε ότι η κάνναβη είναι αποτελεσματική θεραπεία για IBD.

Μια αναδρομική μελέτη στο Ισραήλ ρώτησε 30 ασθενείς με νόσο του Crohn σχετικά με τη σοβαρότητα της νόσου τους πριν και μετά τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης και διαπίστωσε μεγάλες βελτιώσεις.

Βρήκαν ότι το 70% των ασθενών εμφάνισαν μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της νόσου του Crohn όταν χρησιμοποιούσαν φαρμακευτική κάνναβη και ότι πολλοί μπορούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τα φάρμακα που χρησιμοποιούν.

Για παράδειγμα, πριν από τη χρήση κάνναβης, κάθε άτομο πήρε κάποιο είδος συνταγογραφούμενου φαρμάκου για τη θεραπεία της ασθένειάς του. Κατά τη χρήση κάνναβης, εννέα άτομα μπόρεσαν να σταματήσουν κάθε χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Αναφέρθηκαν επίσης πτώση στις καθημερινές κινήσεις του εντέρου από οκτώ σε πέντε ανά άτομο, καθώς και ελαφρά μείωση του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων που απαιτούνται.

Δεδομένου ότι αυτή ήταν μια αναδρομική μελέτη, που σημαίνει ότι στηριζόταν κυρίως στη μνήμη του ασθενούς και στα υποκειμενικά συμπτώματα, η μελέτη δεν είναι τόσο δυνατή όσο μια διπλή-τυφλή μελέτη. Ωστόσο, οι αλλαγές σε πιο αντικειμενικές μετρήσεις (όπως η χειρουργική επέμβαση και τα αρχεία φαρμάκων με συνταγή) δείχνουν ότι η κάνναβη ήταν αρκετά ευεργετική για αυτά τα άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο κάθε ασθενής μοναδικός. Θα πρέπει να συζητήσετε τη συγκεκριμένη σας κατάσταση με το γιατρό και τον φαρμακοποιό σας πριν σταματήσετε οποιοδήποτε φάρμακο που παίρνετε για μια χρόνια πάθηση και ξεκινήσετε την φαρμακευτική κάνναβη.

Μια προοπτική μελέτη έδωσε σε 13 ασθενείς με IBD (11 με νόσο του Crohn, 2 με ελκώδη κολίτιδα) –  οι οποίοι δεν ήταν χρήστες κάνναβης πριν από τη μελέτη – 50 γραμμάρια  φαρμακευτικής κάνναβης για να καπνίζουν ανάλογα με τις ανάγκες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια των τριών μηνών.

Μετά από αυτό το διάστημα όλοι οι ασθενείς είχαν καπνίσει το σύνολο των 50 γραμ. και είδαν βελτιώσεις στην υγεία τους. Οι βαθμολογίες του δείκτη Harvey-Bradshaw της ομάδας της νόσου του Crohn (δείκτης που κατατάσσει τα συμπτώματα της νόσου του Crohn) μειώθηκαν κατά μέσο όρο από 11,36 σε 2,68 (μεγάλο αποτέλεσμα), με τις μεγαλύτερες βελτιώσεις στη γενική ευημερία και στον κοιλιακό πόνο. Τα άτομα γνώρισαν σημαντική βελτίωση στον πόνο, την αντίληψη της υγείας, την κατάθλιψη, την κοινωνική λειτουργία και την ικανότητα εργασίας. Επίσης, είχαν κατά μέσο όρο αύξηση σωματικού βάρους 4,3 kg κατά τη διάρκεια των τριών μηνών (βελτίωση της υγείας) και μείωση του μέσου αριθμού ημερησίων υγρών κόπρανα από 5,54 σε 3,18.

Αυτοί οι ερευνητές υποστηρίζουν την ιδέα ότι τα οφέλη ήταν αποτέλεσμα των κανναβινοειδών με αντιφλεγμονώδη, αντι-κινητικά και αναλγητικά αποτελέσματα. Με μόνο 13 συμμετέχοντες, η μελέτη αυτή είναι πολύ μικρή για να γενικεύσει τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά δείχνει ότι η κάνναβη μπορεί να είναι αποτελεσματική για ορισμένα άτομα με IBD. Το γεγονός ότι τα άτομα γνώριζαν ότι έλαβαν τη θεραπεία μπορεί επίσης να είχε αντίκτυπο στην αντίληψή τους για βελτίωση.

Σε αυτό το σημείο, πολλές έρευνες δείχνουν ένα πιθανό όφελος για άτομα με IBD που παίρνουν κάνναβη, αλλά ακόμα δεν γνωρίζουμε αρκετά πώς λειτουργεί. Μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ανακούφιση του πόνου και την αυξημένη όρεξη, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει με τη μείωση της φλεγμονής. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για το θέμα, προτού μπορέσουμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς η κάνναβη επηρεάζει την IBD.

Κάνναβη και άλλα συμπτώματα GI

Ενώ οι περισσότερες έρευνες για την κάνναβη και τον γαστρεντερικό σωλήνα επικεντρώνονται στην IBD, μπορεί να είναι χρήσιμες για άτομα με άλλες πεπτικές ασθένειες. Για παράδειγμα, φαίνεται ότι είναι γενικά αποτελεσματική στη μείωση του κοιλιακού πόνου.

Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα άτομα που παίρνουν οπιοειδή φάρμακα για κοιλιακό άλγος, καθώς η έρευνα δείχνει ότι η κάνναβη βοηθά τους ασθενείς να περιορίσουν ή να εξαλείψουν την ανάγκη τους για οπιοειδή και παρέχουν θεραπεία λιγότερες παρενέργειες.

Η κάνναβη βοηθά επίσης τα άτομα που έχουν δύσκολη μέρα να τρώνε αρκετά αυξάνοντας την όρεξη και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της διάρροιας και της ναυτίας.

Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία για πολλά από αυτά τα συμπτώματα, οπότε αν νομίζετε ότι η κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμη για εσάς, συμβουλευτείτε την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης για να συζητήσετε τα οφέλη και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της.
Ένα άλλο γαστρεντερικό εύρημα είναι ότι οι χρήστες κάνναβης είναι λιγότερο πιθανό να έχουν μη αλκοολική λιπώδη ηπατική νόσο από εκείνους που δεν καταναλώνουν κάνναβη, πιθανώς λόγω των μεταβολικών οφελών από τα κανναβινοειδή.

Φαρμακευτική κάνναβη Ιδιότητες

Το άρθρο λειτουργεί ως αφορμή για συζήτηση με τον ιατρό σας και είναι παρουσίαση μελετών. Από την μελέτη έως την επιστημονική απόδειξη είναι μακρύς ο δρόμος.

1. Κάνναβη και Ακμή

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2014 διαπίστωσε ότι μια απομονωμένη ένωση κάνναβης, η κανναβιδιόλη (CBD) , έδειξε αποτελέσματα που μπορεί να καταστείλουν την φλεγμονή και την παραγωγή ελαίου που σχετίζεται με την ακμή.
Η μελέτη διεξήχθη με τη χρήση ανθρώπινων σμηγματογόνων κυττάρων, τα οποία είναι ειδικά κύτταρα του δέρματος που παράγουν έλαιο στο δέρμα.

2. Κάνναβη και Εθισμός

Η κάνναβη και τα παράγωγα από κάνναβη φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα στη θεραπεία του εθισμού και ως αντικατάσταση των εθιστικών φαρμακευτικών φαρμάκων.
Όχι μόνο η κάνναβη έχει χαμηλότερο περιθώριο κινδύνου από πολλές ουσίες που σχηματίζουν συνήθεια, αλλά η έρευνα σε ζώα υποδηλώνει ότι η CBD μπορεί να εμποδίσει τη συμπεριφορά που αναζητά ναρκωτικά σε μοντέλα εθισμού τρωκτικών.

3. Κάνναβη και Γήρανση

Αναδυόμενες προκλινικές έρευνες δείχνουν ότι ενώ η χρόνια κατανάλωση κάνναβης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από τους υγιείς εφήβους και τα παιδιά, το βότανο μπορεί να είναι πιο ευεργετικό για τα άτομα καθώς μεγαλώνουν.
Οι πρώτες εργαστηριακές έρευνες δείχνουν ότι ενώ η κάνναβη σχετίζεται με αποδυνάμωση οστού σε νέους οργανισμούς, το βότανο συσχετίζεται με θετική επίδραση στην υγεία των οστών σε παλαιότερους οργανισμούς.
Ομοίως, οι μελέτες τρωκτικών που διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο της Βόννης και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, διαπίστωσαν ότι η θεραπεία χαμηλής δόσης με ενώσεις κάνναβης ανέτρεψε τη γήρανση στον εγκέφαλο.

4. Κάνναβη και Νόσος Αλτσχάιμερ

Έρευνα που δημοσιεύθηκε ηλεκτρονικά στο περιοδικό Aging and Mechanisms of Disease τον Ιούνιο του 2016 διαπίστωσε ότι μια απομονωμένη ένωση κάνναβης, τετραϋδροκανναβινόλη (THC), μείωσε τόσο τη φλεγμονή όσο και την παρουσία πλάκες αμυλοειδούς σε ανθρώπινα κύτταρα που καλλιεργούνται στο εργαστήριο.
Οι πλάκες αμυλοειδούς είναι πλεονάζουσες πρωτεϊνικές αποθέσεις στον εγκέφαλο και είναι επίσης μερικοί από τους πρωτογενείς δείκτες για τη νόσο του Alzheimer .
Παλαιότερες έρευνες έχουν βρει έναν παρόμοιο σύνδεσμο, δείχνοντας ότι η κάνναβη βελτιώνει την απομάκρυνση αμυλοειδών πλακών.

5. Κάνναβη και Νευρική ανορεξία

Δεν υπάρχει επίσημη έρευνα σχετικά με την κάνναβη για την ανορεξία. Ωστόσο, πρώιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα, ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα νευροδιαβιβαστών στο σώμα, είναι ανισορροπημένο σε εκείνα με νευρική ανορεξία.
Το ενδοκανναβινοειδές σύστημα είναι ο πρωταρχικός στόχος για τις ενώσεις κάνναβης. Ενώ άλλα φυτά μπορεί να αλληλεπιδράσουν με αυτό το σύστημα , η κάνναβη θεωρείται ότι έχει μερικά από τα πιο βαθιά αποτελέσματα στην υγεία των ενδοκανναβινοειδών.
Έτσι, η νευρική ανορεξία και άλλες διατροφικές διαταραχές μπορεί να είναι μερικές από τις πολλές ιατρικές χρήσεις της κάνναβης.

6. Κάνναβη και Αντιβιοτικό

Εργαστηριακή έρευνα από το MIT το 2008 διαπίστωσε ότι μεμονωμένες ενώσεις κάνναβης με επιτυχία σκότωσαν το MRSA που καλλιεργήθηκε στο εργαστήριο.
Ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) είναι ένα στέλεχος ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτήρια που προκαλούν λοιμώξεις σταφυλιών.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ενώσεις κάνναβης σκότωσαν το MRSA χρησιμοποιώντας μηχανισμούς διαφορετικούς από τα παραδοσιακά αντιβιοτικά.

7. Κάνναβη και Αντιμυκητιασικά

Το εργοστάσιο κάνναβης είναι γνωστό για τις αντιμυκητιακές και αντιμικροβιακές ιδιότητές του.
Οι πρώτες εργαστηριακές έρευνες τόσο για τη ρητίνη κάνναβης όσο και για τις απομονωμένες ενώσεις κάνναβης έχουν ανακαλύψει ότι πολλά από τα χημικά συστατικά των βοτάνων εμποδίζουν την ανάπτυξη ειδών μερικών δυνητικά παθογόνων μυκήτων.

8. Κάνναβη και Αντιεμετικά

Η κάνναβη είναι ήδη γνωστή για την ικανότητά της να διευκολύνει τη ναυτία και τον εμετό.
Ενώ η υπερβολική, χρόνια και παρατεταμένη κατανάλωση κάνναβης μπορεί να προκαλέσει ναυτία σε μερικούς ανθρώπους, το αντίθετο συμβαίνει σε κατάλληλες δόσεις.
Η έρευνα των ζώων δείχνει ότι οι ενώσεις κάνναβης μειώνουν τόσο τη ναυτία όσο και τον εμετό.

9. Κάνναβη και Ερεθισμός της όρεξης

Μέχρι τώρα, το φυτό κάνναβης έχει αναπτύξει μια ισχυρή φήμη ως διεγερτής όρεξης. Ωστόσο, το φαινόμενο που είναι κοινώς γνωστό ως “μουντζιές” μπορεί να είναι χρήσιμο στο ιατρικό περιβάλλον.
Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και συναισθηματικές δυσκολίες συχνά αγωνίζονται να διατηρήσουν την όρεξη, γεγονός που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική διατροφική κατάσταση και να αυξήσει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο ασθένειας.
Ενώ ορισμένα από τα ενεργά συστατικά της κάνναβης μπορεί να καταστέλλουν την όρεξη , τουλάχιστον δύο είναι γνωστό ότι έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αυτά τα δύο κανναβινοειδή είναι THC και το προϊόν διάσπασης της, κανναβινόλη (CBN). Η THC είναι η ένωση που είναι υπεύθυνη για τις τοξικές επιδράσεις της κάνναβης.

10. Κάνναβη και Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS)

Η ALS είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια με αβυσμαχική πρόγνωση. Δυστυχώς, υπάρχουν λίγες θεραπείες για τη νόσο που επεκτείνουν με επιτυχία τη ζωή αυτών με αυτή τη διαταραχή.
Η έρευνα για την ιατρική κάνναβη για την ALS είναι περιορισμένη, αν και υπάρχει μεγάλη προσδοκία ότι το βότανο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και ίσως ακόμη και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής αυτών με ALS.
Σε μελέτες τρωκτικών, οι θεραπείες με σύνθετη ένωση κάνναβης επέτειναν με επιτυχία τη ζωή τρωκτικών με ένα πειραματικό μοντέλο ALS.
Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα δεν ρυθμίζεται στην ALS, καθιστώντας τα κανναβινοειδή φάρμακα μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση.

11. Κάνναβη και Αρθρίτιδα

Ανεπενδυτικά, η αρθρίτιδα και ο φλεγμονώδης πόνος είναι δύο από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους ασθενείς με κάνναβη αναζητούν το βότανο.
Όχι μόνο οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η κάνναβη είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες φάρμακο, αλλά οι εργαστηριακές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η THC, η κύρια ψυχοδραστική στο φυτό, είναι επτά φορές πιο ισχυρή από την ασπιρίνη.
Αν και η κάνναβη έχει ψυχοδραστικές παρενέργειες, αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες πιστεύεται ότι είναι καλά ανεκτές με το χρόνο.
Η ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα συνδέονται επίσης με σοβαρές παρενέργειες όπως το έλκος.
Παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία για τις θανατηφόρες συνέπειες των ΜΣΑΦ, η χρόνια χρήση των ΜΣΑΦΠ εκτιμήθηκε ότι συνεισέφερε σε 16.500 θανάτους το 1998.
Η κάνναβη, από την άλλη πλευρά, δεν έχει ακόμα συνδεθεί οριστικά ακόμη και με έναν θάνατο.

12. Κάνναβη και Άσθμα

Πολλοί το βρίσκουν περίεργο που οι ενώσεις κάνναβης και κάνναβης έχουν δείξει υπόσχεση στη θεραπεία του άσθματος.
Έρευνα που διεξήχθη στη δεκαετία του 1970 ανακάλυψε ότι η εισπνεόμενη κάνναβη ενήργησε ως βρογχοδιασταλτικό, μειώνοντας τη φλεγμονή σε περιορισμένους αεραγωγούς, αν και το κάπνισμα δεν θεωρείται υγιές για τους πνεύμονες.
Η έρευνα αυτή επιβεβαιώθηκε από μελέτη του 2014 που υποδηλώνει ότι οι ενώσεις κάνναβης αναστέλλουν συστολές των αεραγωγών στους πνεύμονες, δίνοντας βρογχοδιασταλτικά αποτελέσματα στο βότανο.

13. Κάνναβη και Διαταραχή έλλειψης προσοχής (με και χωρίς υπερκινητικότητα)

Η κάνναβη είναι μια από τις πιο καταναλώμενες παράνομες ουσίες από άτομα με διαταραχή έλλειψης προσοχής (ADD) και διαταραχή υπερκινητικότητας λόγω έλλειψης προσοχής (ADHD).
Ανεξάρτητα, δεν είναι ασυνήθιστο οι ιατρικοί χρήστες κάνναβης με ADD / ADHD να παραδεχτούν ότι το βότανο τους βοηθά να επικεντρωθούν και να παραμείνουν παρόντες.
Δεν υπάρχει πλήρης έρευνα για τα φάρμακα κάνναβης για ADD / ADHD. Ωστόσο, πρώιμες ενδείξεις έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ της δυσλειτουργίας ενδοκανναβινοειδών και των συνθηκών.
Έρευνες από το 2008, για παράδειγμα, έχουν βρει γενετικές παραλλαγές στο γονίδιο CNR1, ένα γονίδιο που επηρέασε την έκφραση του υποδοχέα κανναβινοειδών, σε αυτούς με ADD / ADHD.

14. Κάνναβη και Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού

Οι συχνότητες της διαταραχής του φάσματος του αυτισμού αυξάνονται ταχύτερα από ποτέ. Ωστόσο, δεν είναι γνωστά πολλά για αυτές τις μερικές φορές εξασθενητικές συνθήκες.
Ήδη, μια χούφτα κρατών επιτρέπουν την έγκριση της ιατρικής κάνναβης σε περιπτώσεις αυστηρού αυτισμού.
Οι πρώτες έρευνες υποδηλώνουν ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα δεν ρυθμίζεται στον αυτισμό, με βασικές αλλοιώσεις στις περιοχές που ελέγχουν τη φλεγμονή και την ανοσολογική λειτουργία.
Μερικοί θεωρητικοί έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να υποθέσουν ότι μια ενδοκυανοβινοειδή ανεπάρκεια συμβάλλει στις διαταραχές.

15. Κάνναβη και Αυτοάνοσες διαταραχές

Οι αυτοάνοσες διαταραχές αποτελούν βασικό τομέα έρευνας για τα φάρμακα κάνναβης. Ως ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ενώσεις, η κάνναβη έχει την ικανότητα να καταστέλλει την ανοσολογική λειτουργία.
Αυτό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για αποτελεσματικές θεραπείες αυτοάνοσων διαταραχών, καθιστώντας αυτή μία από τις πολλές ιατρικές χρήσεις κάνναβης.
Έρευνα από το 2014 διαπίστωσε ότι η THC μπορεί να αλλάξει τμήματα του επιγονιδιώματος (δείκτες που αλλάζουν τον τρόπο που εκφράζουν τα γονίδια).
Αυτές οι αλλοιώσεις πιστεύεται ότι μειώνουν τη συστηματική φλεγμονή, καταπραΰνουν το υπερδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα σε εκείνους με αυτοάνοσες καταστάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτοάνοσες διαταραχές και κάνναβη

16. Κάνναβη και Καχεξία

Ήδη, συνθετικά φάρμακα παρόμοια με την κάνναβη είναι διαθέσιμα για τη θεραπεία της καχεξίας και των διαταραχών σπατάλης.
Η καχεξία είναι ένα σύνδρομο σπατάλης που συχνά συνδέεται με σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και το AIDS.
Αυτή η σπατάλη προκαλείται από την έλλειψη ικανότητας επεξεργασίας και πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, που οδηγεί σε απώλεια μυϊκής μάζας και δυσκολία στις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες.
Τα φάρμακα κάνναβης και κάνναβης βελτιώνουν την όρεξη, μειώνουν τον πόνο, μειώνουν τη ναυτία και τον εμετό και μειώνουν τη φλεγμονή.
Αυτό επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται περισσότερα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιμα, διευκολύνοντας τα συμπτώματα του υποσιτισμού και της σπατάλης.

17. Κάνναβη και Καρκίνος

Μια από τις πιο ελπιδοφόρες ιατρικές εφαρμογές για αυτό το φαρμακευτικό βότανο είναι η κάνναβη ως θεραπεία του καρκίνου.
Ήδη υπάρχουν αρκετές χιλιάδες προκλινικές μελέτες και μελέτες σε ζώα σχετικά με το αντικαρκινικό δυναμικό των ενώσεων κάνναβης.
Δυστυχώς, ωστόσο, η έλλειψη ανθρώπινων δοκιμών σημαίνει ότι το αντικαρκινικό δυναμικό της κάνναβης δεν έχει τεθεί ακόμη σε δοκιμασία στους ανθρώπους.
Ακόμα, μερικές πρώτες μελέτες έχουν βρει επιτυχία με μεμονωμένες ενώσεις κάνναβης.
Το 2006, Ισπανοί ερευνητές πραγματοποίησαν μια πιλοτική μελέτη σε εννέα ασθενείς με επαναλαμβανόμενο πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.
Η THC εγχύθηκε στους εγκέφαλους των ασθενών μέσω του κρανίου. Ενώ είναι επεμβατικές και μη πρακτικές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ψυχοδραστικότητα ανέστειλε την ανάπτυξη των κυττάρων των όγκων.
Στις αρχές του 2017, μια πιλοτική μελέτη φάσης 2 σε 21 ασθενείς με τον ίδιο τύπο καρκίνου του εγκεφάλου διαπίστωσε ότι ένα φάρμακο που παρασκευάζεται από εκχυλισμένες ενώσεις κάνναβης συνδέεται με αυξημένο προσδόκιμο ζωής.
Εκείνοι που έλαβαν το φάρμακο με βάση την κάνναβη έζησαν για διάμεση 550 ημέρες, σε σύγκριση με 369 σε αυτούς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

18. Κάνναβη και Πόνος από τον Καρκίνο

Οι ασθενείς με καρκίνο αναζητούν συχνά συστάσεις για ιατρική χρήση κάνναβης για καλό λόγο. Οι ενώσεις κάνναβης, όπως η CBD και η THC, έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό χαλάρωσης του καρκίνου στον ανθρώπινο οργανισμό.
Μια δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο Journal of Pain and Symptom Management, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι η θεραπεία τόσο με THC όσο και με το CBD μείωσε με επιτυχία τον πόνο σε ανθρώπους ασθενείς σε πολλαπλά κέντρα θεραπείας.
Το μίγμα THC: CBD βρέθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματικό από το εικονικό φάρμακο. Ήταν επίσης πιο αποτελεσματική από την THC μόνη της.

19. Κάνναβη και Εγκεφαλική παράλυση

Δυστυχώς, λείπουν  δεδομένα για την κάνναβη και την εγκεφαλική παράλυση . Ωστόσο, η ικανότητα του φυτού να βελτιώνει τα συμπτώματα σε όσους έχουν παρόμοιες καταστάσεις το καθιστά αξιόλογη θεραπεία για να διερευνήσει το CP.
Μια έρευνα που διεξήχθη το 2012 μεταξύ ασθενών με εγκεφαλική παράλυση διαπίστωσε ότι η ιατρική κάνναβη ήταν η προτιμώμενη μορφή διαχείρισης του πόνου για όσους είχαν δοκιμάσει το βότανο.
Περαιτέρω, μια μελέτη περίπτωσης που διεξήχθη σε έναν άνδρα με CP και επιληψία διαπίστωσε ότι η ιατρική κάνναβη προκάλεσε σημαντική βελτίωση στα συνολικά συμπτώματα, επιβεβαιώνοντας ανεκδοτικά στοιχεία ότι το φυτό είναι χρήσιμο.

20. Κάνναβη και Ναυτία και έμετος που προκαλείται από χημειοθεραπεία

Υπάρχουν ήδη συνθετικά φάρμακα κάνναβης για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία.
Οι αντιεμετικές ιδιότητες της κάνναβης είναι γνωστές για χιλιάδες χρόνια και η δυτική επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι η ικανότητα των ενώσεων κάνναβης να καταπολεμούν τη ναυτία και τον εμετό έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο.

21. Κάνναβη και Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το κάπνισμα χρόνιας κάνναβης συμβάλλει ή όχι σε πνευμονικές διαταραχές όπως η ΧΑΠ. Ωστόσο, οι ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και βρογχοδιασταλτικές επιδράσεις των ενώσεων κάνναβης πρέπει να οδηγήσουν νέες φαρμακευτικές εταιρείες για να διερευνήσουν τα φάρμακα κάνναβης για τη θεραπεία του εμφυσήματος, της ΧΑΠ και άλλων πνευμονικών ασθενειών.

22. Κάνναβη και Κεφαλαλγία συμπλέγματος

Πριν από τους ομοσπονδιακούς περιορισμούς στα φάρμακα κάνναβης σε όλο τον κόσμο, το βότανο χρησιμοποιήθηκε ως φάρμακο για διάφορους τύπους πονοκεφάλου.
Τώρα, οι μελέτες περίπτωσης υποδεικνύουν ότι η ιατρική κάνναβη και τα συνθετικά ναρκωτικά κάνναβης μπορεί να μειώσουν τον πόνο από τους πονοκεφάλους των ομάδων μέσα σε λίγα λεπτά.
Ωστόσο, για ορισμένους ασθενείς, η κάνναβη μπορεί να επιδεινώσει την κεφαλαλγία . Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να εκτιμηθεί πότε λειτουργεί η κάνναβη και πότε δεν συμβαίνει, αν και οι πονοκέφαλοι των ομάδων δεν πρέπει να παραβλεφθούν ως μία από τις πιθανές ιατρικές χρήσεις της κάνναβης.

23. Κάνναβη και Νόσος του Crohn

Η νόσος του Crohn και άλλες γαστρεντερικές διαταραχές είναι σημαντικές περιοχές ενδιαφέροντος ως πιθανές ιατρικές χρήσεις κάνναβης. Το 2013, μια μικρή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή 21 ασθενών του Crohn διαπίστωσε ότι το καπνιστό THC μείωσε τα συμπτώματα της νόσου του Crohn.
Από τους 11 συμμετέχοντες που έλαβαν κάνναβη, πέντε πέτυχαν πλήρη ύφεση της νόσου του Crohn. 10 από τους 11 ασθενείς εμφάνισαν κλινικά βελτιωμένη ανταπόκριση μετά από ιατρική αγωγή με κάνναβη.

24. Κάνναβη και Κυστική ίνωση

Με βάση τα πρώιμα προκλινικά στοιχεία, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα φάρμακα κάνναβης πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για κυστική ίνωση .
Ενδοκανναβινοειδή ανεπάρκειες έχουν βρεθεί σε μοντέλα τρωκτικών κυστικής ίνωσης. Θεωρητικά, τα κανναβινοειδή φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα των μορίων κανναβινοειδών στο αίμα και έτσι να βελτιώσουν τα συμπτώματα της κυστικής ίνωσης.

25. Κάνναβη και Διαβήτης

Τόσο ο διαβήτης τύπου 1 όσο και ο τύπος δύο μπορεί να ανταποκρίνονται στην ιατρική χρήση της κάνναβης. Παραδόξως, υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η κάνναβη για τον διαβήτη μπορεί να είναι πολύ πιο ελπιδοφόρα από ό, τι μπορεί κανείς να πιστέψει.
Για τον αυτοάνοσο διαβήτη τύπου 1, η ένωση CBD της κάνναβης έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την παγκρεατική φλεγμονή σε ζωικά μοντέλα. Στον διαβήτη τύπου 2, οι επισκοπήσεις επιστημονικών στοιχείων έδειξαν ότι οι καταναλωτές κάνναβης είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη.
Σε μια άλλη μελέτη που αφορούσε πάνω από 2.500 συμμετέχοντες, η κατανάλωση κάνναβης συνδέεται με μικρότερες περιφέρειες μέσης, χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας και βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.
Η κάνναβη προάγει την ισορροπία στο σώμα. Ο διαβήτης είναι μια έλλειψη ισορροπίας.

26. Κάνναβη και Κατάθλιψη

Ανεπαρκώς, η κάνναβη είναι γνωστή για τη βελτίωση της διάθεσης. Αλλά, είναι η κατάθλιψη μια από τις ιατρικές χρήσεις της κάνναβης;
Προκλινικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η ψυχοδραστική κάνναβη μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα κατάθλιψης σε χαμηλές έως μέτριες δόσεις ενώ παράλληλα προάγει την απάθεια σε υψηλότερες δόσεις. Από την άλλη πλευρά, η μη-δηλητηριώδης CBD έχει αποδειχθεί ότι έχει ταχείες αντικαταθλιπτικές επιδράσεις σε ζωικά μοντέλα.

27. Κάνναβη και Έκζεμα

Ως φλεγμονώδης και αυτοάνοση κατάσταση, η τοπική κάνναβη αξίζει να εξεταστεί ως θεραπεία για φλεγμονή και κνησμό που σχετίζεται με έκζεμα .
Περαιτέρω, η έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2005 ανακάλυψε ότι η καθημερινή πρόσληψη διατροφικού ελαίου κάνναβης μείωσε με επιτυχία τα συμπτώματα έκζεμα. Η μελέτη περιελάμβανε ανθρώπινους συμμετέχοντες.

28. Κάνναβη και Ενδομητρίωση

Η σχέση μεταξύ κάνναβης και ενδομητρίωσης είναι πολύπλοκη. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι τα κανναβινοειδή φάρμακα μπορεί να παρέχουν ανακούφιση από τον πόνο σε εκείνους με ενδομητρίωση.
Άλλοι βρήκαν δυσλειτουργίες σε επίπεδα ενδοκανναβινοειδών κατά τη διάρκεια ορισμένων φάσεων του εμμηνορροϊκού κύκλου.
Αυτές οι ανισορροπίες βρέθηκαν σε δείγματα ιστών που λήφθηκαν από γυναίκες με ενδομητρίωση. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε πόσο επηρεάζουν τη διαταραχή η κάνναβη και η κάνναβη, αλλά η ενδομητρίωση μπορεί να είναι μία από τις πιθανές ιατρικές χρήσεις κάνναβης.

29. Κάνναβη και Επιληψία

Η έρευνα για την επιληψία είναι μερικές από τις πιο προηγμένες όσον αφορά τις ιατρικές χρήσεις κάνναβης.
Ήδη τουλάχιστον μία φαρμακευτική εταιρεία παρουσίασε θετικά δεδομένα φάσης 3 ότι οι ενώσεις κάνναβης μειώνουν αποτελεσματικά τις επιληπτικές κρίσεις σε κρίσιμη επιληψία.
Οι συνθήκες που αντιμετωπίζονται με τα νέα φάρμακα που βασίζονται στην κάνναβη περιλαμβάνουν το σύνδρομο Dravet και το σύνδρομο Lennox-Gastaut.

30. Κάνναβη και Ινομυαλγία

Σε μια έρευνα της Εθνικής Έκθεσης Πόνου , η κάνναβη βρέθηκε να είναι πιο αποτελεσματική στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ινομυαλγίας από τα μεγαλύτερα συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Οι κορυφαίοι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι μια έλλειψη ενδοκανναβινοειδών μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στον υπερβολικό πόνο που εμφανίζουν οι ασθενείς με ινομυαλγία.
Βρείτε περισσότερα για κάνναβη και ινομυαλγία εδώ .

31. Κάνναβη και Κάταγμα

2015 έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ διαπίστωσε ότι η ένωση CBD της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των οστών μετά από κάταγμα .
Η έρευνα διεξήχθη σε ζωικά μοντέλα και διαπίστωσε ότι τα οστά που εκτέθηκαν σε CBD μετά από κατάγματα 35 έως 50 τοις εκατό ισχυρότερα μετά την επούλωση από οστά σε ζώα που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

32. Κάνναβη και Γαστρεντερικές διαταραχές

Η κάνναβη ασχολείται με το σώμα μέσω υποδοχέων κανναβινοειδών. Οι υποδοχείς κανναβινοειδών είναι σαν κλειδαριές που βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων.
Τα ενεργά μόρια στην κάνναβη, όπως η THC και η CBD, δεσμεύονται με αυτά τα κλειδιά όπως τα κλειδιά, παράγοντας θεραπευτικά αποτελέσματα.
Μπορεί να υπάρχουν πολλές ιατρικές χρήσεις κάνναβης όταν πρόκειται για γαστρεντερική υγεία.
Οι υποδοχείς κανναβινοειδών είναι άφθονοι σε όλη την γαστρεντερική οδό, ελέγχοντας τη φλεγμονή, την ανοσοαπόκριση, την πέψη, την κινητικότητα και την σπλαχνική αίσθηση.
Ο τρόπος με τον οποίο οι ενώσεις κάνναβης εμπλέκουν τη γαστρεντερική οδό δίνουν την υπόσχεση των βοτάνων στη διατροφική και ιατρική αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η κοιλιοκάκη , το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου , η νόσος του Crohn και άλλες ασθένειες ευερέθιστου εντέρου.

33. Κάνναβη και Γλαύκωμα

Η ιατρική χρήση κάνναβης για το γλαύκωμα προτάθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970 όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το καπνιστό βότανο μείωσε με επιτυχία την ενδοφθάλμια πίεση.
Την εποχή που αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ενώσεις κάνναβης μειώνουν τη φλεγμονή και είναι νευροπροστατευτικές για το οπτικό νεύρο.

34. Κάνναβη και Head Trauma

Το πιστεύετε ή όχι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέχει επί του παρόντος δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ( 6630507 ) για τα κανναβινοειδή ως νευροπροστατευτικά αντιοξειδωτικά.
Στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εξηγούν ότι οι δραστικές ενώσεις στο φυτό κάνναβης μπορεί να είναι χρήσιμες στη θεραπεία πολλών νευρολογικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου τραύματος κεφαλής.
Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της κάνναβης μπορεί να είναι επωφελείς για πολλές διαφορετικές μορφές τραύματος κεφαλής, συμπεριλαμβανομένης της διάσεισης, του συνδρόμου μετά το συκώτι και της Χρόνιας Τραυματικής Εγκεφαλοπάθειας (CTE).
Πράγματι, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014 από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ διαπίστωσε ότι οι πολύ χαμηλές δόσεις THC απέτρεψαν επιτυχώς τη ζημία που προκλήθηκε από φλεγμονή του εγκεφάλου σε ποντίκια.

35. Κάνναβη και Ηπατίτιδα

Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με ιική ηπατίτιδα δεν είναι μόνο πιο πιθανό να συμμορφωθούν με τη θεραπεία εάν είναι καταναλωτές κάνναβης, αλλά πρόωρες προκλινικές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι ένα συνθετικό παράγωγο κάνναβης αναστέλλει τη φλεγμονή που συμβάλλει στη βλάβη του ήπατος από τη νόσο.

36. Κάνναβη και HIV / AIDS

Τα συνθετικά κανναβινοειδή φάρμακα χρησιμοποιούνται ήδη για τη θεραπεία της καχεξίας και της σπατάλης σε ασθενείς με AIDS.
Ωστόσο, υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο αξιόλογων προκλινικών ερευνών που υποδηλώνουν ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορεί να έχουν θετικές επιπτώσεις σε εκείνους με HIV / AIDS .
Πολλές μελέτες έχουν πλέον βρει μια θετική συσχέτιση μεταξύ κάνναβης και βελτιωμένων αριθμών λειτουργικών κυττάρων ανοσοποιητικού βοηθήματος Τ σε ασθενείς με HIV / AIDS.
Η πιο πρόσφατη μελέτη , που δημοσιεύθηκε το 2017, διαπίστωσε ότι ασθενείς με HIV / AIDS με θετικά επίπεδα κυκλοφορούντος THC στο αίμα τους εμφάνισαν βελτιωμένους δείκτες ανοσίας έναντι των μη καταναλώνων ομολόγων τους.

37. Κάνναβη και νόσος του Huntington

Η ασθένεια του Huntington είναι μια άλλη σοβαρή νευροεκφυλιστική ασθένεια με μια αμυδρή πρόγνωση. Πολλαπλές μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι οι ενώσεις που προέρχονται από φυτά όπως η THC και η CBD, μεταξύ άλλων, έχουν νευροπροστατευτικά αποτελέσματα στη νόσο του Huntington.
Σε περίπτωση που αυτά τα νευροπροστατευτικά αποτελέσματα ισχύουν για τον άνθρωπο, τα διαιτητικά φάρμακα κάνναβης και κάνναβης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ημέρα για να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέχει πράγματι δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τις νευροπροστατευτικές ιδιότητες της κάνναβης.

38. Κάνναβη και Υπέρταση

Εάν υπάρχει σημαντική πτώση στην κατανάλωση κάνναβης που είναι γνωστή μέχρι τώρα, είναι ότι το χρόνιο κάπνισμα κάνναβης μπορεί να σχετίζεται με αρνητικά καρδιαγγειακά αποτελέσματα.
Εντούτοις, μπορεί να υπάρξουν μερικά αγγειακά οφέλη από την κάνναβη που αξίζει να πειράξει έξω με την περαιτέρω βιβλιογραφία.
Ενώ οι δραστικές ενώσεις όπως η THC μπορεί να αυξήσουν τον καρδιακό ρυθμό σε αυτούς με χαμηλή ανοχή, το βότανο είναι γνωστό από καιρό ότι μειώνει συνολικά την αρτηριακή πίεση.
Σε μια επισκόπηση του 2007, οι ερευνητές προτείνουν ότι τα κανναβινοειδή φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα στη μείωση της αρτηριακής πίεσης στην υπέρταση.
Αυτή τη στιγμή, όμως, η έρευνα για την κάνναβη και την υπέρταση απέχει πολύ από την αποφασιστικότητα. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη του 2017 από το κρατικό πανεπιστήμιο της Γεωργίας έχει διαπιστώσει ότι ο θάνατος από καρδιακές παθήσεις φαίνεται να είναι λίγο πιο κοινός στους καπνιστές κάνναβης.
Ωστόσο, η μελέτη αυτή έχει σοβαρούς περιορισμούς. Η μελέτη υπολόγισε ότι η κατανάλωση κάνναβης ήταν συνεχής σε μια περίοδο 20 ετών, χωρίς περιοδικό έλεγχο της χρήσης κάνναβης. Ενώ η μελέτη εξέτασε το συνολικό ΔΜΣ, η μελέτη δεν αξιολόγησε άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής όπως η διατροφή και η άσκηση.

39. Κάνναβη και Βελτιωμένη ποιότητα ζωής

Ενώ είναι υποκειμενικό, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ιατρική και τη διατροφική κάνναβη είναι η γενική αίσθηση θετικής ευημερίας και βελτιωμένης ποιότητας ζωής.
Για πολλούς ασθενείς που καταναλώνουν κάνναβη και καταναλωτές ευεξίας, αυτό σημαίνει μειωμένο πόνο, βελτιωμένο ύπνο, βελτιωμένη διάθεση και την ικανότητα να αισθάνονται περισσότερο παρόντες με τη ζωή όπως συμβαίνει.

40. Κάνναβη και Τραυματισμός

Είτε πρόκειται για ένα διαδερμικό έμπλαστρο πάνω σε έναν τεντωμένο μυ, είτε σε τοπικό τρίψιμο, είτε σε εξάτμιση μετά τη χειρουργική επέμβαση κάνναβης, ο τραυματισμός μπορεί να είναι μια από τις πιο πολύτιμες ιατρικές χρήσεις της κάνναβης.
Η κάνναβη είναι ένα πολύ γνωστό αναλγητικό, αντισηπτικό και αντιφλεγμονώδες βότανο.
Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να είναι επωφελείς για όσους αναζητούν ανακούφιση από μικρούς τραυματισμούς και εκδορές.

41. Κάνναβη και Φλεγμονή

Τα τελευταία χρόνια, η φλεγμονή έχει αναφερθεί ως βασικός ένοχος πίσω από πολλές σύγχρονες ασθένειες.
Από τις αυτοάνοσες καταστάσεις έως την κατάθλιψη στον αυτισμό, η συστημική φλεγμονή είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει.
Όπως αποδεικνύεται πολλές φορές σε αυτό το άρθρο, η κάνναβη έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.
Το δυναμικό της βότανης ως « νέο αντιφλεγμονώδες φάρμακο » μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου της ασθένειας και η βελτίωση της κατάστασης της νόσου είναι ένας μεγάλος αριθμός συνθηκών.

42. Κάνναβη και Αϋπνία

Ο ύπνος είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την κάνναβη ενηλίκων και την ιατρική.
Ενώ χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί με ακρίβεια πώς και γιατί η κάνναβη επηρεάζει τον ύπνο, τα στοιχεία από το 1973 έχουν διαπιστώσει ότι το βότανο βοηθάει τους καταναλωτές να κοιμηθούν ταχύτερα και ενδεχομένως να μένουν για ύπνο περισσότερο.
Περισσότερες μελέτες πρέπει να εξετάσουν εάν η κάνναβη παράγει ήρεμο, υψηλής ποιότητας ύπνο.

43. Κάνναβη και Εγκυμοσύνη-Γέννα

Το θέμα της χρήσης κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί αντικείμενο πολλών ταμπού και διαμάχης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά και εθνοβοτανικά στοιχεία που δείχνουν ότι η κάνναβη χρησιμοποιήθηκε ως  βοήθεια στην εγκυμοσύνη από πολλούς αρχαίους πολιτισμούς.
Δεν υπάρχουν σύγχρονες μελέτες που να εξετάζουν τα φάρμακα κάνναβης ως θεραπεία για τους πόνους στην γέννα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η κάνναβη είναι είτε ασφαλής είτε επιβλαβής για το σκοπό αυτό.

44. Κάνναβη και Ημικρανία

Υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν ότι υπάρχει ευεργετική ιατρική χρήση κάνναβης για ημικρανία.
Το βάμμα κάνναβης χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία ημικρανίας και κεφαλαλγίας από δυτικούς γιατρούς τον 19ο αιώνα.
Τώρα, η νέα σύγχρονη ανθρώπινη έρευνα που παρουσιάστηκε στο τρίτο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νευρολογίας διαπίστωσε ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές με φαρμακευτικά φάρμακα όσον αφορά την ανακούφιση της ημικρανίας.

44. Κάνναβη και Μεταβολικό Σύνδρομο

Η σχέση ανάμεσα στην κάνναβη και το μεταβολικό σύνδρομο εξακολουθεί να διαταράσσει τους ερευνητές της κάνναβης σε όλο τον κόσμο.
Ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές κάνναβης έχουν χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη και παχυσαρκίας, οι οποίοι αποτελούν τους κύριους παράγοντες κινδύνου για το μεταβολικό σύνδρομο.
Περαιτέρω, προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα φαίνεται να είναι ένας βιώσιμος στόχος για την πιθανή αντιμετώπιση καταστάσεων όπως η αθηροσκλήρωση και η αντίσταση στην ινσουλίνη.
Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εξακριβωθεί εάν η χρόνια κατανάλωση κάνναβης αυξάνει τη δύναμη της καρδιάς, καθώς και τη σχέση του βοτάνου με το εγκεφαλικό επεισόδιο.

46. Κάνναβη και Διαταραχές της διάθεσης

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για το αν οι διαταραχές της διάθεσης είναι μια βιώσιμη ιατρική χρήση κάνναβης.
Ωστόσο, ορισμένες προκαταρκτικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς που καταναλώνουν κάνναβη με διπολική διαταραχή εμφανίζουν γνωστικές βελτιώσεις έναντι των μη καταναλωτών.
Επιλέξτε μελέτες περιπτώσεων υποστηρίζουν επίσης τη χρήση κάνναβης για τη βελτίωση των συμπτωμάτων της διπολικής διαταραχής.
Ενώσεις όπως η CBD και το cannabichromene (CBC) έχουν βρεθεί ότι έχουν σταθεροποιητικές της διάθεσης και αντικαταθλιπτικές ιδιότητες.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι υψηλές δόσεις THC έχουν συσχετιστεί με μεγαλύτερο άγχος και κατάθλιψη. Η χρόνια κατανάλωση κάνναβης έχει επίσης διαπιστωθεί ότι επιδεινώνει κάποια συμπτώματα διαταραχής διάθεσης.

Η σωστή χρήση κάνναβης μπορεί να κρατήσει υπό έλεγχο αυτούς τους υπερβολικούς ρυθμούς της διάθεσης.

47. Κάνναβη και ναυτία κίνησης

Εργαστηριακή έρευνα υποδηλώνει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα μπορεί να παίξει ρόλο στη ζάλη και τη ναυτία που σχετίζεται με την ασθένεια κίνησης.
Ως εκ τούτου, η έρευνα σε ζώα με τη χρήση απομονωμένης THC έχει βρει ότι οι ενώσεις κάνναβης μειώνουν τα συμπτώματα της ασθένειας κίνησης.

48. Κάνναβη και Σκλήρυνση κατά πλάκας

Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι η κάνναβη είναι επωφελής για τη σκλήρυνση κατά πλάκας . Ήδη, ένα φάρμακο συνταγογραφούμενα με μεμονωμένες ενώσεις κάνναβης είναι διαθέσιμο σε ασθενείς σε πολλές χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μία από αυτές.

49. Κάνναβη και Σπασμοί μυών

Πολλές ενώσεις κάνναβης είναι γνωστές μυοχαλαρωτικές , η οποία είναι ίσως γιατί τόσοι πολλοί καταναλωτές κάνναβης λαμβάνουν κάνναβη για ανακούφιση από μυϊκούς σπασμούς από συνθήκες όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και για σπασμούς από παλαιούς τραυματισμούς και άλλες διαταραχές.

50. Κάνναβη και Μυϊκή δυστροφία

Ενώ λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση της κάνναβης σε ασθενείς με μυϊκή δυστροφία , οι αντι-σπασμωδικές, μυοχαλαρωτικές και αναισθητικές ιδιότητες του βοτάνου το καθιστούν πολύτιμο φυσικό φάρμακο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη διαταραχή.
Η πρόωρη έρευνα των τρωκτικών δείχνει επίσης ότι οι δραστικές ενώσεις στην κάνναβη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της έντασης των μυών σε ζωικά μοντέλα μυϊκής δυστροφίας.

51. Κάνναβη και Νευροπάθεια

Η νευροπάθεια συσχετίζεται συχνά με διαβήτη τύπου 2, με αποτέλεσμα τη μόνιμη βλάβη των νεύρων και τον πόνο.
Μικρές δοκιμές στον άνθρωπο έχουν ήδη διαπιστώσει ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στη νευροπάθεια.
Μια ανθρώπινη δοκιμή διεξήχθη σε ασθενείς με διαβητική νευροπάθεια των ποδιών. Στη μελέτη χορηγήθηκαν στους ασθενείς είτε ένα εικονικό φάρμακο είτε διάφορες δόσεις εξατμισμένης THC.
Η μελέτη διαπίστωσε μια εξαρτώμενη από τη δόση απάντηση στην εξατμισμένη κάνναβη, εκείνοι που κατανάλωναν υψηλότερες ποσότητες THC αισθάνθηκαν την πιο ανακουφιστική.
Ένας άλλος έδειξε θετική επίδραση της εισπνεόμενης κάνναβης στην αισθητηριακή νευροπάθεια σε ασθενείς με HIV / AIDS.

Ο λόγος για τον οποίο η κάνναβη λειτουργεί για τόσες πολλές ασθένειες; Το ενδοκοινοβιολογικό σύστημα του σώματός σας.

52. Κάνναβη και Νευροπροστατευτικό αντιοξειδωτικό

Είναι πλέον εδραιωμένο στην προκλινική βιβλιογραφία ότι οι ενώσεις κάνναβης είναι νευροπροστατευτικά αντιοξειδωτικά.
Οι νευροπροστατευτικές ιδιότητες του βοτάνου του δίνουν πολλές ιατρικές χρήσεις, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με διαταραχές του νευρικού συστήματος και του εγκεφάλου.

53. Κάνναβη και Μη οργανική αποτυχία στην ευημερία

Η έρευνα του Dr. Ester Fride έχει ανακαλύψει ότι τα ενδοκυανναβινοειδή μόρια του οργανισμού διεγείρουν το θηλασμό στους νεογέννητους οργανισμούς.
Ο Fride υποδεικνύει ότι υπάρχουν στοιχεία ότι τα κανναβινοειδή φάρμακα μπορεί να είναι χρήσιμα σε βρέφη με μη οργανική αποτυχία να ευδοκιμήσουν, τα οποία δεν τρέφονται και δεν έχουν άλλα παρατηρήσιμα ιατρικά προβλήματα.
Τα μωρά έχουν επίσης ενδοκανναβηνοειδή συστήματα.

54. Κάνναβη και Παχυσαρκία

Αναδυόμενες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη υπόσχεση για την κάνναβη στον τομέα της παχυσαρκίας. Όχι μόνο οι καταναλωτές κάνναβης συνδέονται με κατώτερες περιφέρειες μέσης και μικρότερους δείκτες BMI, αλλά νέα στοιχεία τρωκτικών υποδηλώνουν ότι η THC προκαλεί θετικές αλλαγές στα εντερικά μικροβιακά σε παχύσαρκους ποντικούς.

55. Κάνναβη και Obsessive Compulsive Disorder

Η κάνναβη και οι ενώσεις κάνναβης έχουν πολλά συναρπαστικά αποτελέσματα στη διάθεση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Η έρευνα των τρωκτικών στον τομέα της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής παρέχει ακόμη περισσότερο το επιχείρημα ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορούν να αλλάξουν θετικά την κοινωνική συμπεριφορά και τη διαταραγμένη σκέψη.
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Psychopharmacology διαπίστωσε ότι οι ενώσεις κάνναβης όπως η CBD μείωσαν επιτυχώς την ιδεοψυχαναγκαστική συμπεριφορά στα μοντέλα των τρωκτικών.
Το κανναβινοειδές ελαττώνει την ιδεοληπτική συμπεριφορά με τρόπο που εξαρτάται από το χρόνο.

56. Κάνναβη και Οστεοπόρωση

Όπως αποδεικνύεται, οι ενώσεις κάνναβης, όπως η CBD, μπορεί να επηρεάσουν θετικά την υγεία των οστών σε ηλικιωμένους ενήλικες.
Οι ικανότητες κατάρριψης του CBD που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους πάσχουν από οστεοπόρωση, οι οποίοι εμφανίζουν συχνά κατάγματα και θραύσεις.
Πρόσθετα στοιχεία δείχνουν ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση των οστών για τους ηλικιωμένους, αλλά μπορεί να κάνουν τους νέους καταναλωτές πιο επιρρεπείς στην αδυναμία των οστών.

57. Κάνναβη και Πόνος

Αυτή τη στιγμή, οι αναλγητικές ιδιότητες της κάνναβης είναι αρκετά γνωστές. Τα αποτελέσματά της θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα για χρόνιο πόνο, το οποίο μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το βότανο είναι μια προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των ασθενών με ιατρικές άδειες κάνναβης, οι οποίοι επέλεξαν το βότανο πάνω από παυσίπονα συνταγής με πιο σοβαρές παρενέργειες.
Είναι καιρός τόσο οι ιατροί όσο και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να θεωρούν την κάνναβη ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση στα οπιοειδή.

58. Κάνναβη και Νόσος του Πάρκινσον

Ως άλλη νευροεκφυλιστική διαταραχή, οι αντιοξειδωτικές επιδράσεις της κάνναβης αναμένεται να είναι χρήσιμες για την ελάφρυνση των συμπτωμάτων.
Ήδη, μια έρευνα που διεξήχθη το 1990 στην Τσεχική Δημοκρατία , στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με νόσο του Parkinson που καταναλώνουν ιατρική κάνναβη , διαπίστωσε ότι οι μισοί από όσους κατανάλωναν το βότανο αισθανόταν κάποια βελτίωση των συμπτωμάτων.
Όσοι κατανάλωναν κάνναβη περισσότερο από τρεις μήνες αισθάνθηκαν τη μεγαλύτερη βελτίωση.

59. Κάνναβη και Φαρμακευτική εναλλακτική λύση

Δυστυχώς για πολλές μεγάλες βιοφαρμακευτικές εταιρείες, η κάνναβη συχνά αντιμετωπίζεται από τους ασθενείς ως υποκατάστατο των συμβατικών φαρμάκων που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ανεπιθύμητων παρενεργειών
Ήδη, οι συνταγές για τα παυσίπονα με οπιοειδή βρίσκονται στα κράτη με ιατρικούς νόμους για την μαριχουάνα.
Πρόσθετες έρευνες δείχνουν ότι η κάνναβη ευνοείται επίσης από τα αντικαταθλιπτικά, τα φάρμακα κατά της ανησυχίας και άλλα σκληρά φάρμακα που συνταγογραφούνται σε άτομα με εξασθενητικές ασθένειες.

60. Κάνναβη και Διαταραχή μετατραυματικού στρες

Όσο ριζοσπαστικό μπορεί και να ακούγεται, η αναδυόμενη έρευνα των τρωκτικών δείχνει ότι η CBD μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με μετατραυματικό άγχος και διαταραχές άγχους να ξεπεράσουν το επίπονο φόβο.
Μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι το ενδοκανναβινοειδές σύστημα εμφανίζεται μη ρυθμισμένο στο PTSD , γεγονός που υποδηλώνει ότι τα φάρμακα που βασίζονται στην κάνναβη μπορεί να είναι χρήσιμα για την πάθηση.

61. Κάνναβη και Προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS)

Η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί ως υγειονομική βοήθεια γυναικών για χιλιετίες. Οι αντιφλεγμονώδεις, μυοχαλαρωτικές και ιδιοσυγκρατικές ιδιότητες καθιστούν το βότανο ένα πολλά υποσχόμενο φυσικό φάρμακο για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο και ίσως και άλλες διαταραχές της εμμήνου ρύσεως.

62. Κάνναβη και Ψωρίαση

Η ψωρίαση μπορεί να είναι άλλη ιατρική χρήση κάνναβης. Η ψωρίαση είναι μια φλεγμονώδης αυτοάνοση ασθένεια που επηρεάζει το δέρμα.
Τα αντιφλεγμονώδη και ανοσοκατασταλτικά αποτελέσματα του βοτάνου αναμένεται να μειώσουν τα συμπτώματα της ψωρίασης όταν εφαρμόζονται τοπικά ή όταν καταναλώνονται.

63. Κάνναβη και Σχιζοφρένεια

Πολλοί μπορεί να εκπλαγούν να διαπιστώσουν ότι η θεραπεία σχιζοφρένειας μπορεί να είναι μια από τις πολλές ιατρικές χρήσεις της κάνναβης.
Ήδη, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες σε ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία σχιζοφρένεια διαπίστωσαν ότι η CBD βελτίωσε σημαντικά τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά συμπτώματα της διαταραχής.

64. Κάνναβη και Σεξουαλική δυσλειτουργία

Εκείνοι που αντιμετωπίζουν ανεπιθύμητο πόνο κατά τη διάρκεια συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας μπορούν να απολαύσουν ένα από τα πολλά λιπαντικά και λοσιόν με έγχυση κάνναβης που είναι τώρα διαθέσιμα σε πολλές ιατρικές χρήσεις και κράτη που χρησιμοποιούν κάνναβη σε ενήλικες.
Μια αναθεώρηση του 2017 έβαλε τη δοκιμή της αφροδισιακής φήμης του βοτάνου. Η μελέτη εξέτασε διάφορες έρευνες για τους καταναλωτές κάνναβης που διενεργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Η αναθεώρηση διατύπωσε ότι πολλοί καταναλωτές βρήκαν ότι το φυτό ενίσχυσε τη σεξουαλική ευχαρίστηση τους.

65. Κάνναβη και Άπνοια ύπνου

Οι πρώιμες προκλινικές μελέτες δείχνουν ότι η THC μπορεί να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αναπνοής σε αυτούς που αγωνίζονται με την άπνοια ύπνου.
Πρόσθετες έρευνες δείχνουν ότι μια συνθετική εκδοχή του ψυχοδραστικού μειώνει με ασφάλεια τη σοβαρότητα της άπνοιας του ύπνου σε 17 ασθενείς. Όλοι τους επωφελήθηκαν θετικά από τη θεραπεία με THC.

66. Κάνναβη και Κακώσεις νωτιαίου μυελού

Σε μια μικρή κλινική δοκιμή που διεξήχθη το 2014, ασθενείς με νόσο του νωτιαίου μυελού εισπνεόταν εξατμισμένη κάνναβη που περιείχε ΤΗC.
Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κάνναβη συνδέεται με στατιστικά σημαντική μείωση των ποσοστών πόνου.

67. Κάνναβη και Άγχος

Μαζί με τον πόνο και την αϋπνία, η διαχείριση του στρες είναι μία από τις πιο κοινές ιατρικές χρήσεις κάνναβης.
Σε ένα μικρό ανθρώπινο πείραμα , οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χαμηλή έως μέτρια τιμή της THC μείωσε την αντίληψη του άγχους σε μια ψεύτικη κατάσταση συνέντευξης θέσεων εργασίας.
Οι υψηλές δόσεις του ψυχοδραστικού, ωστόσο, συνδέονταν με περισσότερο άγχος στην ίδια κατάσταση.

68. Κάνναβη και Εγκεφαλικό επεισόδιο

Η σχέση μεταξύ κάνναβης και εγκεφαλικού επεισοδίου είναι περίπλοκη.
Ενώ ο αντίκτυπος της κάνναβης στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι θέμα συζήτησης, η έρευνα των ζώων δείχνει ότι οι ενώσεις κάνναβης μπορεί να βελτιώσουν την αποκατάσταση από το εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από αυτό.
Μπορείτε να ευχαριστήσετε τα νευροπροστατευτικά αντιοξειδωτικά της κάνναβης για αυτό το φαινόμενο.

69. Κάνναβη και Σύνδρομο Tourette

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ενώσεις κάνναβης, όπως η THC, μειώνουν επιτυχώς τα τικ σε ασθενείς με Tourette.
Η THC έχει βρεθεί ότι μειώνει τα συμπτώματα Tourette χωρίς να προκαλεί αισθητή μείωση της γνωστικής λειτουργίας ή αρνητικές παρενέργειες σε μικρές δοκιμές στον άνθρωπο.

70. Κάνναβη και Βοηθός θεραπείας

Μια άλλη υποκειμενική ιατρική χρήση κάνναβης είναι βοηθός θεραπευτή.
Ήδη, τα ισχυρά αγχολυτικά και τροποποιητικά της συμπεριφοράς αποτελέσματα του βοτάνου πιστεύεται ότι είναι ευεργετικά για όσους έχουν διαταραχές άγχους, PTSD, και ίσως ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
Η ικανότητα της CBD να βοηθήσει τους καταναλωτές να προσεγγίσουν τα δύσκολα θέματα σε μια ευχάριστη διάθεση και να συμβάλουν ενδεχομένως στη μείωση του φόβου μάθησης μπορεί να είναι χρήσιμα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας.

71. Τραυματική βλάβη εγκεφάλου (TBI)

Χάρη στα νευροπροστατευτικά αποτελέσματα του βοτάνου, υπάρχει μεγάλη υπόσχεση για κάνναβη για τραυματική εγκεφαλική βλάβη (TBI).
Πιστέψτε το ή όχι, οι θεραπείες χαμηλής δόσης CBD για τους αθλητές αναμένεται να λειτουργήσουν ως μια προληπτική θεραπεία για τη μείωση των βλαβών από τη φλεγμονή σε περίπτωση σοβαρού τραύματος στο κεφάλι.
Πρόσθετη έρευνα έχει ήδη διαπιστώσει ότι η χορήγηση THC αμέσως μετά από τραυματική εγκεφαλική βλάβη μπορεί να σταματήσει τη ζημιά, ενδεχομένως σώζοντας ζωές.

Φαρμακευτική Κάνναβη Παρενέργειες

Ενώ η φαρμακευτική κάνναβη φαίνεται να προσφέρει πολλά οφέλη, έχει τα μειονεκτήματά της και παρενέργειες.

Οι βραχυπρόθεσμες παρενέργειες (εκείνες που σας επηρεάζουν μόνο ενώσω τα κανναβινοειδή βρίσκονται στο σώμα σας σε υψηλά επίπεδα) μπορεί να περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμη εξασθένιση της μνήμης, τους μειωμένους χρόνους αντίδρασης, την κόπωση, το άγχος, τον πανικό, τον αυξημένο καρδιακό ρυθμό, την αυξημένη ή μειωμένη αρτηριακή πίεση και την ξηροστομία. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να καταστήσουν επικίνδυνες κάποιες δραστηριότητες όπως η οδήγηση και η λειτουργία μεγάλων μηχανημάτων, συνίσταται να αποφεύγεται την κάνναβη πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που απαιτεί γρήγορη σκέψη και αιχμηρά αντανακλαστικά.

Οι μακροπρόθεσμες παρενέργειες (εκείνες που σας επηρεάζουν μετά από συνεπή χρήση κάνναβης) μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάθλιψη, το άγχος και κάποια εξάρτηση ή εθισμό στα προϊόντα κάνναβης. Αν συνήθως καταναλώνετε κάνναβη με κάπνισμα, μπορεί να εμφανιστούν και άλλα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνιου βήχα, της βρογχίτιδας και των λοιμώξεων των πνευμόνων.

Οι ασθενείς μπορούν να αποφύγουν αυτά τα αποτελέσματα επιλέγοντας άλλες μεθόδους χορήγησης, όπως το άτμισμα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μακροχρόνια χρήση κάνναβης μπορεί να προκαλέσει μια διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο υπερληψίας κανναβινοειδών. Τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν τη ναυτία, τον εμετό και τον κολικό πόνο στην κοιλιά που ο ασθενής μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά κάνοντας ζεστά ντους ή μόνιμα διακόπτοντας τη χρήση κάνναβης. Η απότομη διακοπή της κάνναβης μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα απόσυρσης και η καλύτερη μέθοδος διακοπής της κάνναβης θα πρέπει να συζητηθεί με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν τα προϊόντα κάνναβης, είτε πρόκειται για ψυχαγωγικά είτε για φάρμακευτικά προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει έγκυες γυναίκες, επειδή δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να μάθουμε πώς η κάνναβη επηρεάζει ένα αναπτυσσόμενο έμβρυο. Τα άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό ψυχικής ασθένειας θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να αποφύγουν την κάνναβη, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν ορισμένα σύνδρομα ψυχικής υγείας.

Γενικά,  τα παιδιά και οι ενήλικες ηλικίας κάτω των 18 ετών συνίσταται επί του παρόντος να μην καταναλώνουν κάνναβη, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόσληψη κάνναβης μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Ωστόσο, σε παιδιά με σοβαρές επιληπτικές κρίσεις (επιληψία), ένας νευρολόγος ή άλλος νευρολόγος μπορεί να συστήσει προϊόντα κάνναβης που είναι υψηλά στην CBD για να μειώσουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των κρίσεων.

Αυτό συνήθως γίνεται μόνο σε περιπτώσεις όπου η επιληψία είναι τόσο σοβαρή ώστε η αντιμετώπιση των κρίσεων είναι πιο σημαντική από ό, τι οι πιθανοί κίνδυνοι από την κάνναβη και άλλες επιλογές φαρμακολογικής θεραπείας έχουν δοκιμαστεί ή ληφθεί υπόψη.

Η κάνναβη μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητά σας να λαμβάνετε σωστές αποφάσεις και κρίσεις, επομένως είναι σημαντικό να αποφύγετε την επικίνδυνη συμπεριφορά για την πρόληψη ατυχημάτων. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι το δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ κάνναβης και άλλων φαρμάκων, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα ή μειωμένα επίπεδα διαφόρων φαρμάκων στο αίμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μιλήσει με το γιατρό, το φαρμακοποιό σας ή τον νοσηλευτή εάν παίρνετε άλλα φάρμακα μαζί με την κάνναβη.

Η φαρμακευτική κάνναβη δεν έχει ουσιαστικά δυνατότητες υπερδοσολογίας, επομένως δεν οδηγεί σε θάνατο από υπερβολική δόση, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πιθανές παρενέργειες και τις επιπλοκές που μπορεί να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα σε άτομα που συμπεριφέρονται με αμέλεια κατά τη χρήση κάνναβης.

Ποιες είναι οι παρενέργειες της ιατρικής κάνναβης;

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν:

 • Αιματοβαμμένα μάτια
 • Κατάθλιψη
 • Ζαλάδα
 • Γρήγορος καρδιακός παλμός
 • Παραισθήσεις
 • Χαμηλή αρτηριακή πίεση
 • Το φάρμακο μπορεί επίσης να επηρεάσει την κρίση και τον συντονισμό, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχήματα και τραυματισμούς. Όταν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των εφηβικών χρόνων, όταν ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται, η κάνναβη μπορεί να επηρεάσει το IQ και την ψυχική λειτουργία.
 • Επειδή η κάνναβη περιέχει μερικές από τις ίδιες χημικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό, υπήρξαν ανησυχίες ότι το κάπνισμα θα μπορούσε να βλάψει τους πνεύμονες. Οι επιπτώσεις της εισπνεόμενης κάνναβης στην υγεία των πνευμόνων δεν είναι σαφείς, αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για βρογχίτιδα και άλλα πνευμονικά προβλήματα.
 • Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών λέει ότι η κάνναβη μπορεί να είναι εθιστική. «Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο THC και όσο πιο συχνά τη χρησιμοποιείτε, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνετε εξαρτημένοι ψυχολογικά», λέει ο Bonn-Miller. « Έχετε λιγούρες κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν χρησιμοποιείται. Και χρειάζεσαι όλο και περισσότερο  για να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα».

 

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι η φαρμακευτική κάνναβη δεν επιβλέπεται όπως  άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Αν και τα κράτη παρακολουθούν και ρυθμίζουν τις πωλήσεις, συχνά δεν έχουν τους πόρους για να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη και τα συστατικά της ιατρικής κάνναβης μπορεί να διαφέρουν αρκετά ανάλογα με το από που την αγοράζετε. «Κάναμε μια μελέτη πέρυσι στην οποία αγοράσαμε βρώσιμα προϊόντα με ετικέτα, όπως μπράουνις και γλειφιτζούρια, στην Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια τα στείλαμε στο εργαστήριο», λέει ο Bonn-Miller. «Λίγα από τα προϊόντα περιείχαν  κοντά σε αυτό που έλεγαν. Αυτό είναι πρόβλημα».

Η CBD μελετάται επί του παρόντος σε αρκετές κλινικές δοκιμές και βρίσκεται σε διαφορετικά στάδια κλινικής ανάπτυξης για διάφορες ιατρικές ενδείξεις. Κρίνοντας από τα κλινικά ευρήματα που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα, τα παρασκευάσματα εμπλουτισμένα με CBD και THC έχουν μεγάλη χρησιμότητα, αλλά οι αβεβαιότητες σχετικά με την προμήθεια, τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, τις δυνατότητες κατάχρησης και τα ρυθμιστικά πλαίσια ακόμη υπάρχουν.

Πηγη Pubmed

Κατάλληλος να σας συμβουλέψει για την υγεία σας είναι μόνο ο ιατρός σας.

Ποιες πολιτείες στις ΗΠΑ  επιτρέπουν την φαρμακευτική κάνναβη;

Η φαρμακευτική κάνναβη είναι νόμιμη σε 37 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια:

 • Αλάσκα
 • Αλαμπάμα
 • Αριζόνα
 • Αρκάνσας
 • Καλιφόρνια
 • Κολοράντο
 • Κονέκτικατ
 • Ντέλαγουερ
 • Περιφέρεια της Κολούμπια
 • Φλόριντα
 • Χαβάη
 • Ιλλινόις
 • Λουιζιάνα
 • Μέιν
 • Μέριλαντ
 • Μασαχουσέτη
 • Μίτσιγκαν
 • Μινεσότα
 • Μισσούρι
 • Μοντάνα
 • Νεβάδα
 • Νιού Χάμσαϊρ
 • Νιου Τζέρσεϊ
 • Νέο Μεξικό
 • Νέα Υόρκη
 • Βόρεια Ντακότα
 • Οχάιο
 • Οκλαχόμα
 • Όρεγκον
 • Πενσυλβάνια
 • Ρόουντ Άιλαντ
 • Νότια Ντακότα
 • Γιούτα
 • Βερμόντ
 • Βιρτζίνια
 • Ουάσινγκτον
 • Δυτική Βιρτζίνια

Οι πολιτείες που επιτρέπουν μόνο περιορισμένη χρήση περιλαμβάνουν: Τζόρτζια, Ιντιάνα, Αϊόβα, Κάνσας, Κεντάκι, Μισισιπή, Βόρεια Καρολίνα, Νότια Καρολίνα, Τενεσί, Τέξας, Ουισκόνσιν και Ουαϊόμινγκ.

Πώς παίρνετε φαρμακευτική κάνναβη;

Στις Ηνωμένες πολιτείες και στην Ευρώπη, για να πάρετε φαρμακευτική κάνναβη, χρειάζεστε μια γραπτή σύσταση από έναν εξουσιοδοτημένο γιατρό σε πολιτείες/χώρες όπου αυτό είναι νόμιμο. (Δεν είναι όλοι οι γιατροί πρόθυμοι να συστήσουν φαρμακευτική κάνναβη για τους ασθενείς τους.) Πρέπει να έχετε μια πάθηση που πληροί τις προϋποθέσεις για ιατρική χρήση κάνναβης. Κάθε πολιτεία/χώρα έχει τη δική της λίστα προϋποθέσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η πολιτεία/χώρα σας μπορεί επίσης να σας ζητήσει να λάβετε ιατρική ταυτότητα κάνναβης. Μόλις έχετε αυτήν την κάρτα, μπορείτε να αγοράσετε φαρμακευτική κάνναβη σε ένα ειδικό κατάστημα.

Έχει εγκρίνει ο FDA την φαρμακευτική κάνναβη;

Η κανναβιδιόλη Epidiolex εγκρίθηκε το 2018 για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων που σχετίζονται με δύο σπάνιες και σοβαρές μορφές επιληψίας, το σύνδρομο Lennox-Gastaut και το σύνδρομο Dravet. Επιπλέον, ο FDA έχει εγκρίνει δύο τεχνητά κανναβινοειδή φάρμακα –δροναβινόλη (Marinol, Syndros) και ναμπιλόνη (Cesamet) — για τη θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου από χημειοθεραπεία.

Λίστα με φάρμακα που παράγονται απ’ ευθείας από το φυτό της κάνναβης

1) Sativex – Στοματικό εκνέφωμα το οποίο περιέχει CBD και THC, ουσίες οι οποίες εξήχθησαν από το φυτό Cannabis Sativa, για πολλαπλές ενδείξεις

Λίστα με φάρμακα που περιέχουν συνθετικές μορφές ουσιών που παράγονται από την κάνναβη

1) Dronabinol/Marinol, συνθετική THC σε κάψουλα, για πολλαπλές ενδείξεις

2) Dronabinol Metered Dose Inhaler (MDI)/Marinol aerosol, συνθετική THC σε στοματικό εκνέφωμα, για πολλαπλές ενδείξεις

3) Bedrocan, συνθετική THC, κυκλοφορεί μόνο στην Ολλανδία

4) Bediol, Bedica, Bedrobinol, συνθετική THC και CBD που κάθε διαφορετικές δόσεις αυτών είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν με διαφορετικό όνομα, κυκλοφορεί μόνο στην Ολλανδία

Φάρμακα που περιέχουν συνθετικά κανναβινοειδή όμοια με αυτά που βρίσκονται στο φυτό της κάνναβης

1) Nabilone/Cesamet, για τη θεραπεία της ναυτίας στους καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία

2) Dexanabinol, προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτταρα από βλάβες έπειτα από εγχείρηση στην καρδιά

3) CT-3 (ajulemic acid), θεραπεία της σπαστικότητας και του νευροπαθητικού πόνου σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

4) PRS-211,375/ Cannabinor, αναλγητικό-αντιφλεγμονώδες

5) HU 308, θεραπεία της υπέρτασης και αντιφλεγμονώδες

6) HU 331, θεραπεία της απώλειας μνήμης, της απώλειας βάρους, της απώλειας όρεξης, της καταστροφής των νευρικών κυττάρων, των όγκων και του πόνου.

Φαρμακευτική Κάνναβη Τιμή

Δημοσιεύθηκε ο πίνακας τιμολόγησης τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. 

Φαρμακευτική κάνναβη τιμή Ελλάδα 

ΠΡΟΪΟΝΤιμή ΠαραγωγούΧονδρική ΤιμήΛιανική ΤιμήΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑKAK
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ AVIDEKEL/TIKUN ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Avidekel cultivar) Cannabidiol (CBD) 18,5% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) ≤1,0%50,0052,7075,41Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ AVIDEKEL/TIKUN ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Avidekel cultivar) Cannabidiol (CBD) 18,5% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) ≤1,0%100,00105,40150,83Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ DAVIKEL ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Avidekel cultivar) Cannabidiol (CBD) 18,5% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) ≤1,0%50,0052,7075,41Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ DAVIKEL ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Avidekel cultivar) Cannabidiol (CBD) 18,5% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) ≤1,0%100,00105,40150,83Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ MIDNIGHT/TIKUN ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Midnight cultivar) – Cannabidiol (CBD) 13,0% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 9,0%55,0057,9782,96Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ MIDNIGHT/TIKUN ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Midnight cultivar) – Cannabidiol (CBD) 13,0% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 9,0%110,00115,94165,91Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ MAROXIM ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Midnight cultivar) – Cannabidiol (CBD) 13,0% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 9,0%55,0057,9782,96Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 
ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΪΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ MAROXIM ολόκληρα ξηρά άνθη του φυτού κάνναβης (Cannabis sativa L.) (Midnight cultivar) – Cannabidiol (CBD) 13,0% + Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) 9,0%110,00115,94165,91Δ9THCΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ 

Ανάμεσα στις πόλεις όπου η χρήση κάνναβης είναι τουλάχιστον εν μέρει νόμιμη, η Βοστόνη είναι στην κορυφή της λίστας, όσον αφορά το κόστος γραμμαρίου, με 8,9 ευρώ, ενώ στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, ο μέσος όρος είναι περίπου 3,3 ευρώ.

Εδώ μπορείτε να δείτε έναν χάρτη με τις τιμές της κάνναβης σε όλο τον κόσμο

Νομικό Πλαίσιο για τα Προϊόντα Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα

Φαρμακευτική κάνναβη
Δικαιολογητικά/ Έντυπα

Για να βρείτε τη λίστα δικαιολογητικών πατήστε εδώ ή συνεχίστε την ανάγνωση.
Για να βρείτε το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ 
Για να βρείτε το κείμενο του Πυρήνα Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης (Core SPC) πατήστε εδώ ή συνεχίστε την ανάγνωση.

Λίστα ελέγχου δικαιολογητικών αίτησης άδειας δυνατότητας παραγωγής και ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας Εγχωρίως Παραγόμενων Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης
(Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ3(γ)52588/2018, ΦΕΚ Β΄2840)

Ι. Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής – Δικαιολογητικά & Παράβολα
α) Αίτηση του εργοστασίου με τις αιτούμενες μορφές
β) Έγκριση λειτουργίας (Κ.Υ.Α. αριθμ. 51483/700/Φ.15/2018, ΦΕΚ Β΄ 1692).
γ) Κύριος Φάκελος Εγκατάστασης (Site Master File)
δ) Έλεγχος καταλληλότητας της εγκατάστασης (Installation Qualification) και της λειτουργίας (Operational
Qualification) εξοπλισμού και συστημάτων.
ε) Διορισμός υπευθύνων επιστημόνων (βλ. αναλυτικά κατωτέρω υπό Ι.Α.)
στ) Βιβλίο ελέγχου α’ υλών
ζ) Βιβλίο ελέγχου ετοίμων προϊόντων

Ι.Α. Λίστα δικαιολογητικών διορισμού/αντικατάστασης υπεύθυνων επιστημόνων
α) Αίτηση του εργοστασίου ή εργαστηρίου για την έγκριση του διορισμού του υπευθύνου επιστήμονα.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 της επιχείρησης όπου θα δηλώνεται ότι ο υπεύθυνος θα
έχει πλήρη απασχόληση και αν θα ασκεί τα καθήκοντα του υπεύθυνου παραγωγής ή ποιοτικού ελέγχου.
γ) Αίτηση του επιστήμονα που πρόκειται να αναλάβει την υπευθυνότητα στην οποία θα επισυνάπτονται τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου μιας των ειδικοτήτων και σχολών της παραγράφου 1, του άρθρου 27
του Ν. 1316/1983.
ii) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 από τον διοριζόμενο υπεύθυνο
ότι:
α. Δεν διευθύνει φαρμακείο ή φαρμακαποθήκη ή πρατήριο εργοστασίου αντιπροσωπείας και δεν έχει
άλλη Δημόσια, Δημοτική ή οποιαδήποτε αμειβομένη ιδιωτική θέση.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (μόνον για
άρρενες).
γ. Είναι γραμμένος στα Μητρώα του Δήμου……… ή της Κοινότητας……….
δ. Δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο
εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Α. Ν. 517/68.
ε. Δεν έχει τιμωρηθεί για παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας με ποινή οριστικής ανάκλησης
άδειας λειτουργίας καταστήματος ή άσκησης επαγγέλματος.
στ. Το εργοστάσιο που θα διευθύνει έχει πλήρη επάρκεια για κανονική λειτουργία και επιστημονική
παρασκευή των προϊόντων.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υπευθύνου επιστήμονα όπου θα δηλώνεται
αναλυτικά η προϋπηρεσία του και η τυχόν υπάρχουσα εξειδίκευση στα αντικείμενα της υπευθυνότητάς του.
Διευκρινήσεις σχετικά με την αντικατάσταση του υπεύθυνου επιστήμονα:
– Όταν ο εργοδότης ζητά την αντικατάσταση του υπευθύνου επιστήμονα θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον:
α) Σε περίπτωση απόλυσης του προηγούμενου υπευθύνου:
Γραπτή αιτιολόγηση της ζητούμενης αντικατάστασης.
β) Σε περίπτωση παραίτησης του προηγούμενου υπευθύνου:
Αντίγραφο της δήλωσης για παραίτηση που σύμφωνα με το άρθρο 16 του Α.Ν. 751/37 υποχρεώνεται να κάνει ο
παραιτηθείς υπεύθυνος 60 ημέρες πριν προς τον Ε.Ο.Φ. και προς τον εργοδότη ή εφ’ όσον ο αποχωρήσας
υπεύθυνος δεν έχει τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο
αντικαθιστάμενος έφυγε χωρίς προειδοποίηση και δεν απολύθηκε.

Ι.Β. ΠΑΡΑΒΟΛΑ
α) 2.500,00 Ευρώ για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής για τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.
β) 400,00 Ευρώ ανά μορφή για τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης.
γ) 50,00 Ευρώ για την θεώρηση κάθε βιβλίου
δ) 250,00 Ευρώ για τον διορισμό/αντικατάσταση

ΔΔΥΕΠ-Ε.1100-1/2

ΙΙ. Ειδική Έγκριση Κυκλοφορίας – Δικαιολογητικά & Παράβολα

Τα πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση για ειδική έγκριση κυκλοφορίας
τελικού προϊόντος φαρμακευτικής κάνναβης ταξινομούνται σε 3 Μέρη (Parts):

Mέρος I (Part I): περιέχει ειδικά διοικητικά στοιχεία και έγγραφα (δεδομένα)
Μέρος II (Part II): περιέχει χημική, φαρμακευτική ή/και βιολογική τεκμηρίωση
Μέρος III (Part III): περιέχει τοξικολογική/ φαρμακολογική/ κλινική τεκμηρίωση
 Σε καθένα μέρος (I-III) περιέχεται πίνακας περιεχομένων.
Τα μέρη I,II,III γίνονται δεκτά στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
Για την ονοματολογία των δραστικών ουσιών και των εκδόχων των φαρμακευτικών προϊόντων να
χρησιμοποιούνται οι ΙΝΝ ονομασίες (International Nonproprietary Names)/Ph.Eur.
Οι μορφές, οι οδοί χορήγησης και οι περιέκτες των φαρμακευτικών προϊόντων να αποδίδονται βάσει των
τυπικών όρων (standard terms).
 Οι φαρμακευτικές εταιρείες, που δηλώνονται στα διάφορα πεδία του εντύπου της αίτησης να
προσδιορίζονται και με τον κωδικό ΕΟΦ (για χορήγηση, διευκρίνιση, προσδιορισμό του παραπάνω
κωδικού ΕΟΦ απευθυνθείτε στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικού Ελέγχου της ΔΔΥΕΠ).

Φαρμακευτική κάνναβη επενδύσεις

(Πηγή Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων)

Παραγωγή κάνναβης µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Παρέχεται κατ’ εξαίρεση, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα η δυνατότητα παραγωγής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για την προμήθεια µε αυτά του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεση τους σε ασθενείς ή την εξαγωγή τους, για ιατρικούς σκοπούς
» Πρόσβαση σε κάνναβη συγκεκριμένου είδους (Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%) και αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς
» Η κάνναβη παραμένει στον κύκλο των εξαρτησιογόνων ουσιών, γι’ αυτό και η άδεια εγκατάστασης ή/και λειτουργίας παρέχεται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις
» Η έγκριση παραγωγής, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης, προμήθειας των πρώτων υλών και των ουσιών, όπως και εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης παρέχεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
» Η έγκριση είναι αμεταβίβαστη » Προδιαγραφές φύλαξης, ασφάλειας και μεταφοράς τελικού προϊόντος.

Οφέλη από την νομοθετική ρύθμιση
Πρόσβαση των ασθενών της χώρας στα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, δεδομένων των θεραπευτικών ιδιοτήτων της κάνναβης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
» Φυσικά και νομικά πρόσωπα να καλλιεργούν ποικιλίες κάνναβης για την επεξεργασία των πρώτων υλών και γενικότερα των ουσιών αυτών µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και τη δημιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και μεταποίησης
» Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, σε έναν τομέα αιχμής που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας
» Οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου

Δικαιούχοι
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε διαμένουν στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον:
» αυτά ή τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών (στην περίπτωση των νομικών προσώπων) ή οι εργαζόμενοι σε χώρους καλλιέργειας και σε εγκαταστάσεις μεταποίησης, κατεργασίας και αποθήκευσης ή οι οδηγοί μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για συγκεκριμένα εγκλήματα (λ.χ. κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.ο.κ.) και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρη ή μερική)
» τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην αλλοδαπή έχουν δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην Ελλάδα. Τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. οφείλουν να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην Ελλάδα
» η έκταση της δραστηριότητας να είναι ενιαία, κατ΄ ελάχιστον εμβαδόν 4 στρέμματα, περίκλειστη και η καλλιεργούμενη περιοχή κλειστή

Α
Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης
» Υποβολή ερωτηματολογίου του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. (αριθμ. 51483/700/Φ.15) στη Δ/ νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας » Υποβολή δικαιολογητικών σε ψηφιακή και έντυπη μορφή
» Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας/ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας, από ένα ψηφιακό αντίγραφο συνοδευόμενο από αντίγραφο του κατατεθέντος ερωτηματολογίου
» Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε (5) ετών
» Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης από τη Δ/νση Αδειοδότησης

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την έγκριση εγκατάστασης
1. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της
2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), όπου απαιτείται.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων. Για τα νομικά πρόσωπα, το ανωτέρω δικαιολογητικό προσκομίζεται: για το σύνολο των μελών του ΔΣ (ΑΕ), ή για το σύνολο των εταίρων (ΟΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ) ή για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών (κοινοπραξία)
4. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων
6. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για τα αδικήματα της παρ. 5 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 των αιτούντων φυσικών προσώπων ή των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων
7. Υπεύθυνη δήλωση των αιτούντων φυσικών προσώπων ή όσων συμμετέχουν στη διοίκηση των αιτούντων νομικών προσώπων ως προς την ιδιότητα τους ως «δικαιούχοι», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου
8. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου
9. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τα υπόχρεα πρόσωπα (πρόσωπα από χώρες εκτός Ε.Ε)
11. Δήλωση φορολογικού εκπροσώπου και αντίκλητου, σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών έχει έδρα στην αλλοδαπή
12. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή του νόμιμού εκπροσώπου του αιτούντος νομικού προσώπου ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότηση μονάδας
13. Παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, κατατεθειμένο στον ΚΑΕ 1450189001 (Λοιπά Παράβολα) υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)
14. Για τους αιτούντες, όταν προέρχονται από χώρες εκτός Ελλάδας, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών 5 και 6, και ελλείψει αυτών, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής του αιτούντα, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό πρόσωπο.

Β
Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας

» Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα (10) ετών
» Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διαβιβάζει προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Υγείας/ΕΟΦ και της Ελληνικής Αστυνομίας από ένα ψηφιακό αντίγραφο. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα (10) ετών
» Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας, η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας
1. Τίτλος κυριότητας επικυρωμένος ή μισθωτική σύμβαση ή δωρεάν παραχώρηση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ
2. Κάτοψη χώρου
3. Βεβαίωση της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης
4. Άδεια τύπου θερμοκηπίου, όπου απαιτείται, και τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται η θέση και η έκταση της καλλιεργούμενης έκτασης
5. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ως προς την τήρηση των νόμιμων απαιτήσεων για τους συνδεόμενους με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τη μονάδα
6. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας
7. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο
8. Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση εγκατάστασης και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες
9. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα
10. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, όπου απαιτείται
11. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
12. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης, όπου απαιτείται
13. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, όπου απαιτείται
14. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια
15. Άδεια χρήσης νερού, εφόσον απαιτείται
16. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται
17. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, στην περίπτωση ύπαρξης ή/και χρήσης του 18. Παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), κατατεθειμένο στον ΚΑΕ 1450189001 (Λοιπά Παράβολα) υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων)

Εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% για ιατρικούς σκοπούς, γίνεται από το Τελωνείο Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης με την προσκόμιση άδειας των αρμοδίων αρχών της χώρας στην οποία πρόκειται να αποσταλούν, θεωρημένης από τις ελληνικές προξενικές αρχές, η οποία αναφέρει ότι επιτρέπεται η εισαγωγή τους σε αυτή τη χώρα, ότι αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς, το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη, την ποσότητα αυτών και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να γίνει η εισαγωγή

Πυρήνας Περίληψης Χαρακτηριστικών Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής
Κάνναβης (ΚΥΑ: Αριθμός Δ3(γ)52588 16.7.2018)

Επικαιροποίηση: 30-06-2022

1. Ανώτατο όριο ποσοτικής σύνθεσης σε Δ9
-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) φυτού των ποικιλιών
κάνναβης του είδους Cannabis sativa L, για το οποίο ισχύει αποκλειστικά και περιοριστικά.

[Περιεκτικότητα σε Δ9
-τετραϋδροκανναβινόλη (Δ9
-tetrahydrocannabinol (THC) η οποία κατά
περίπτωση τεκμηριώνεται από τον αιτούντα σε συμφωνία με το προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα].

2. Φαρμακοτεχνικές μορφές που προορίζονται αποκλειστικά και περιοριστικά για τις παρακάτω οδούς
χορήγησης:

 • εισπνοή
 • ρινική
 • από του στόματος
 • στον στοματικό βλεννογόνο
 • παρειακή
 • υπογλώσσια
 • ορθική

3. Φαρμακολογικές Ιδιότητες Κάνναβης -Κλινικά πληροφοριακά στοιχεία

Η THC είναι η κύρια ψυχοδραστική ουσία του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] και
δρα στους υποδοχείς του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος (CB1, CB2), καθώς και σε ορισμένους
άλλους υποδοχείς.
3.1 Εφάπαξ χορήγηση
Κατά την εφάπαξ χορήγηση κάνναβης παρατηρούνται ευφορία, χαλάρωση, υποκινητικότητα,
υπνηλία, ιλαρότητα και γέλωτες, αναλγησία, διέγερση της όρεξης, αγγειοδιαστολή (ερυθρότητα των
επιπεφυκότων), υπόταση (κυρίως ορθοστατική), ζάλη, ταχυκαρδία, ξηρoστομία, μείωση
ενδοφθάλμιας πίεσης.
Καταγράφονται επίσης γνωστικές και αισθητικοκινητικές δυσλειτουργίες (μειωμένη εγρήγορση,
διαταραχή στην ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων, αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου,
δυσκολία συγκέντρωσης, προσοχής και μνήμης, προβλήματα προσανατολισμού στο χώρο και το
χρόνο), κρίσεις πανικού και ψυχωτική αντίδραση.
3.2 Χρόνια χορήγηση
Κατά τη χρόνια χορήγηση μπορεί να αναπτυχθεί διαταραχή από τη χρήση κάνναβης, που
χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη αντοχής στην κάνναβη, σύνδρομο στέρησης (χαρακτηριζόμενο από
θυμό, άγχος, ανησυχία, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο, παράδοξα όνειρα,
μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους, αδιαφορία), έντονη επιθυμία χρήσης κάνναβης, έλλειψη
κινητοποίησης και παραμέληση σημαντικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.
Κατά τη χρόνια χορήγηση αναπτύσσεται αντοχή σε ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες.

4. Ιατρικές/Θεραπευτικές Χρήσεις Κάνναβης

Η συνταγογράφηση του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να αποτελεί θεραπεία πρώτης επιλογής. Μπορεί να συνταγογραφηθεί μόνον σε ασθενή ο οποίος δεν
ανταποκρίνεται σε άλλα θεραπευτικά σχήματα ή παρεμβάσεις ή όταν τα διαθέσιμα για την αντιμετώπισή
του θεραπευτικά σχήματα δεν γίνονται καλά ανεκτά ή αντενδείκνυνται για τον συγκεκριμένο ασθενή
• Πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρής ναυτίας ή εμέτου από χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
και συνδυαστική θεραπεία έναντι HIV ή ηπατίτιδας C
• Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου, που σχετίζεται με καρκίνο ή παθήσεις του κεντρικού ή
περιφερικού νευρικού συστήματος, όπως νευροπαθητικός πόνος που προκαλείται από:
νευρική βλάβη, «μέλος φάντασμα», νευραλγία τριδύμου, μεθερπητική νευραλγία
• Αντιμετώπιση σπαστικότητας που σχετίζεται με σκλήρυνση κατά πλάκας ή βλάβες του
νωτιαίου μυελού
• Ως ορεξιογόνο στην παρηγορική (ανακουφιστική) φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε
θεραπείες για καρκίνο ή επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)

5. Ανώτατη δοσολογία και τρόπος χορήγησης Κάνναβης

Η συνταγογράφηση του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] μπορεί να εξετάζεται σε
περιπτώσεις όπου η χρήση ήδη εγκεκριμένων και καθιερωμένων φαρμάκων αποδείχθηκε μη- εφικτή,
ή/και μη-ανεκτή ή/και μη-αποτελεσματική για το συγκεκριμένο ασθενή. Για λόγους ασφαλείας
συνιστάται η χρήση της ελάχιστης αποτελεσματικής δόσης, για το μικρότερο δυνατό χρονικό
διάστημα.
Η δοσολογία θα καθορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τη φαρμακοτεχνική μορφή, την οδό
χορήγησης και το επιδιωκόμενο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Για μορφές που προορίζονται για εισπνοή, η χορήγηση θα γίνεται μέσω ειδικής πιστοποιημένης
συσκευής, η οποία να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα που έχουν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.

5.1 Ειδικοί πληθυσμοί:
-Παιδιά και έφηβοι: Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] αντενδείκνυται σε
παιδιά και εφήβους.
-Ηλικιωμένοι: Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] σε ηλικιωμένους
ασθενείς πρέπει να γίνεται με προσοχή.
-Ηπατική/Νεφρική διαταραχή: η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] σε
ασθενείς με νεφρική/ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Συνιστάται ο προληπτικός έλεγχος της ηπατικής/νεφρικής λειτουργίας, καθώς και περιοδικός
έλεγχος κατά τη χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης].

6. Αντενδείξεις:

Σε παιδιά και εφήβους.
Κατά την κύηση και την γαλουχία και σε ασθενείς που προγραμματίζουν να τεκνοποιήσουν.
Αλλεργία ή δυσανεξία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που αναφέρονται.

7. Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] πρέπει να γίνεται με προσοχή σε
ασθενείς με ψύχωση, σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας ή/και συναισθηματικές διαταραχές
καθώς και σε ασθενείς με θετικό οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης. Αν παρουσιαστεί ψυχωτική
αντίδραση μετά τη λήψη [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] πρέπει να διακόπτεται
άμεσα η αγωγή και να ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός του ασθενούς.
Επιληψία: Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] σε επιληπτικούς ασθενείς
πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Ηλικιωμένοι: Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] πρέπει να γίνεται με
προσοχή σε άτομα προχωρημένης ηλικίας.
Ηπατική/Νεφρική δυσλειτουργία: η χορήγηση σε ασθενείς με νεφρική/ηπατική νόσο πρέπει να
γίνεται με προσοχή.
Συνιστάται προληπτικός έλεγχος της ηπατικής/νεφρικής λειτουργίας, καθώς και περιοδικός έλεγχος
κατά τη χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης].
Η χορήγηση του [Τελικού Προϊόντος της Φαρμακευτικής Κάνναβης] πρέπει να γίνεται με προσοχή
σε ασθενείς με ιστορικό διαταραχών χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς αυτοί είναι πιο
επιρρεπείς στην κατάχρηση του προϊόντος.

8. Αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Δεδομένης της κατασταλτικής δράσης της κάνναβης στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), η
συγχορήγηση με άλλα κατασταλτικά φάρμακα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Απαγορεύεται η λήψη αλκοόλ κατά τη διάρκεια θεραπείας με [Τελικό Προϊόν Φαρμακευτικής
Κάνναβης].
Επειδή τα κανναβινοειδή μεταβολίζονται κυρίως μέσω των κυτοχρωμάτων CYP3A4 και CYP2C9,
υπάρχει το ενδεχόμενο αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβολικές
οδούς.

9. Χορήγηση κατά την κύηση και γαλουχία/γονιμότητα

Αντενδείκνυται η χρήση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] κατά τη διάρκεια της
κύησης και της γαλουχίας. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τυχόν επίδραση στη γονιμότητα.
Η χορήγηση [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] αντενδείκνυται σε άτομα που
σκοπεύουν να τεκνοποιήσουν.
Συνιστάται η λήψη κατάλληλων μέτρων αντισύλληψης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 
μήνες μετά τη διακοπή της.

10. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] στο ΚΝΣ
(ζάλη, υπνηλία κλπ), η οδήγηση οχημάτων, ο χειρισμός μηχανημάτων και οποιαδήποτε
δραστηριότητα απαιτεί εγρήγορση πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Απαγορεύεται η οδήγηση και ο χειρισμός μηχανημάτων για τουλάχιστον επτά ημέρες μετά τη
σταθεροποίηση της δοσολογίας του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης], και για όσο
διάστημα εκδηλώνονται ανεπιθύμητες ενέργειες από το ΚΝΣ. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του
[Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] σε κατόχους επαγγελματικής άδειας ικανότητας
οδηγού.

11. Ανεπιθύμητες ενέργειες Φαρμακευτικής κάνναβης

Κατηγορία οργάνου/συστήματος MedDRA
Ανεπιθύμητη ενέργεια (χρησιμοποιούνται οι όροι όπως προτείνονται από το MedDRA)

Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης
Ορεξιογόνο
Διαταραχές του Νευρικού Συστήματος
Ζάλη
Μειωμένη εγρήγορση
Διαταραχή στην ισορροπία και το συντονισμό των
κινήσεων (κίνδυνος συχνών πτώσεων), μυϊκή αδυναμία
Διαταραχές προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο,
αίσθηση επιβράδυνσης του χρόνου
Διαταραχές προσοχής και μνήμης
Διαταραχές ομιλίας, δυσαρθρία
Καταστολή
Αιμωδίες
Μυϊκές συσπάσεις
Θάμβος όρασης
Νοητική σύγχυση
Θολωμένη όραση
Κεφαλαλγία
Ψυχιατρικές
διαταραχές
Ψυχωτική αντίδραση, επαγωγή ή επιδείνωση ψύχωσης,
σχιζοφρένειας ή διπολικής διαταραχής (ιδιαίτερα σε
άτομα με προδιάθεση)
Κρίσεις πανικού
Ευφορία ή δυσφορία
Έλλειψη κινητοποίησης και παραμέληση σημαντικών
δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής
Άγχος
Αυτοκτονικός ιδεασμός / απόπειρες αυτοκτονίας (ειδικά
σε άντρες)
Σύγχυση
Αποπροσωποποίηση
Παραισθήσεις
Παραληρητικές ιδέες/παράνοια
Κατάθλιψη
Εξάρτηση
Καρδιακές διαταραχές Ταχυκαρδία με εφάπαξ χορήγηση (ανάπτυξη αντοχής
με χρόνια χορήγηση)
Αρρυθμίες (κοιλιακή εκτακτοσυστολία, αίσθημα
παλμών, κολπική μαρμαρυγή)
Αυξημένη καρδιακή παροχή και αυξημένες απαιτήσεις
του μυοκαρδίου σε οξυγόνο
Αγγειακές διαταραχές Αγγειοδιαστολή
Ερυθρότητα επιπεφυκότων
Αυξημένη ροή αίματος στον εγκέφαλο με οξεία
χορήγηση και μειωμένη με χρόνια χρήση
Ορθοστατική υπόταση
Yπέρταση (σε ύπτια θέση)
Διαταραχές
Γαστρεντερικού
Συστήματος
Ξηροστομία
Μείωση κινητικότητας εντέρου
Κοιλιακά άλγη
Παγκρεατίτιδα
Ναυτία
Έμετος
Διάρροια
Διαταραχές
ήπατος/χοληφόρων
Ηπατική στεάτωση/ίνωση, ειδικά σε ασθενείς με
ηπατίτιδα C
Γενικές διαταραχές Αίσθημα κόπωσης

Οι επιδράσεις του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης] διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των
ασθενών. Επίσης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι δυνατόν να είναι εντονότερες σε ηλικιωμένα
άτομα, σε ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία και σε όσους λαμβάνουν άλλα φάρμακα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένες ενέργειες του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης]
εξαρτώνται από τη δοσολογία και παρουσιάζουν παράδοξη διαφοροποίηση μεταξύ μικρών και
μεγάλων δόσεων. Για παράδειγμα, ενώ σε μικρές δόσεις υφίεται η ναυτία, σε μεγάλες δόσεις μπορεί
να επιδεινωθεί.

12. Υπερδοσολογία Φαρμακευτικής κάνναβης (συμπτώματα, επείγουσες ενέργειες, αντίδοτα, αντιμετώπιση).

Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για θανάτους οφειλόμενους αποκλειστικά σε υπερβολική
δόση κάνναβης. Ωστόσο, υψηλά επίπεδα THC μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά ατυχήματα από
ψυχωτική διέγερση ή από ταυτόχρονη χρήση άλλων ψυχοδραστικών ουσιών.
12.1 Αντιμετώπιση της τοξικότητας
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο για την τοξικότητα που προκαλεί η υπερβολική δόση [Τελικού
Προϊόντος Φαρμακευτικής Κάνναβης]. Η αντιμετώπιση της τοξικότητας είναι συμπτωματική με
παρακολούθηση στο νοσοκομείο, με έλεγχο της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας.. Σε
περιπτώσεις ψυχωτικών αντιδράσεων, χορηγείται η απαιτούμενη θεραπευτική αγωγή.
Το [Τελικό Προϊόν Φαρμακευτικής Κάνναβης] πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο, μακριά
από παιδιά.

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται στους ασθενείς
σας οι οποίοι λαμβάνουν το [Τελικό Προϊόν Φαρμακευτικής Κάνναβης]. Κατά την αναφορά,
παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και
τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι
οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του [Τελικού Προϊόντος Φαρμακευτικής
Κάνναβης] μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας
με τους εξής τρόπους:
• Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
http://www.eof.gr/
• Έντυπη μορφή αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών
του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2040380 ή 213- 2040337.
• Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο 210 6549585

Φαρμακευτική κάνναβη Ελλάδα – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Φαρμακευτική Κάνναβη – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Τα σοβαρά οφέλη από την ιατρική χρήση κάνναβης στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)

Η ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνει την καινοτομία στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης
Τα αποτελεσματικά φάρμακα με βάση την κάνναβη θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας
Οι αρχές πρέπει να επιβάλουν ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ της φαρμακευτικής και των υπολοίπων χρήσεων
Προτάσεις για τρόπους αντιμετώπισης των ελλείψεων στον τομέα της έρευνας και κάλεσμα προς τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των φαρμάκων με βάση την κάνναβη.

Με ψήφισμά στην ολομέλεια του ΕΚ, το οποίο υιοθετήθηκε την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Το ψήφισμα προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν νομοθετικά, οικονομικά και πολιτισμικά εμπόδια, τα οποία επιβαρύνουν την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς επίσης και να τη χρηματοδοτήσουν κατάλληλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου σχετικά με τη φαρμακευτική χρήση της κάνναβης.

Η ΕΕ επίσης, καλείται να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την έρευνα και να ενθαρρύνει την καινοτομία όσον αφορά επιστημονικά προγράμματα για την φαρμακευτική κάνναβη.

Επιτρέψτε στους γιατρούς να συνταγογραφούν φάρμακα με βάση την κάνναβη

Τα μέλη του ΕΚ καλούν τα κράτη μέλη να αφήσουν στην επαγγελματική κρίση των γιατρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα, αναφέρουν.

Σύμφωνα με την ολομέλεια, η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη θα μεταφραστεί σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές, θα περιορίσει τη μαύρη αγορά και θα διασφαλίσει την ποιότητα και τη δημιουργία επώνυμων ετικετών. Θα περιορίσει επίσης την πρόσβαση των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα μέλη του ΕΚ αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία πως η κάνναβη ή τα κανναβινοειδή μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της όρεξης και στη μείωση της απώλειας βάρους που συνδέεται με τον ιό HIV/AIDS. Η φαρμακευτική κάνναβη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, όπως η ψύχωση και το σύνδρομο Tourette και να περιορίσει τα συμπτώματα της επιληψίας όπως επίσης και του Αλτσχάιμερ, της αρθρίτιδας, του άσθματος, του καρκίνου, της νόσου του Crohn και του γλαυκώματος. Βοηθούν επίσης στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της παχυσαρκίας και του διαβήτη ενώ διευκολύνουν και την αντιμετώπιση του πόνου που σχετίζεται με τον έμμηνο κύκλο.

Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προτείνει επισήμως η ένωση κανναβιδιόλη (CBD) να μην ταξινομείται ως ελεγχόμενη ουσία, η νομοθεσία στο ζήτημα της φαρμακευτικής κάνναβης διαφέρει ευρέως μεταξύ των κρατών μελών.

Πηγή: Φαρμακευτικές χρήσεις της κάνναβης και των κανναβινοειδών – European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction 

Επαφές:
Baptiste CHATAIN
Press Officer
(+32) 228 40992 (BXL)
(+33) 3881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
Κυριάκος ΚΛΩΣΙΔΗΣ
Press Officer
(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 88 1 74007 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
typos-el@europarl.europa.eu

Βιβλιογραφία  Άρθρου

Stockwell GA. Indian Hemp (Cannabis indica seu sativa). Scientific American. Supplement No. 1174. July 2, 1898. Available at: https://warmlandcentre.ca/2017/04/cannabis-one-of-the-most-valuable-of-drugs-scientific-american-1898/. Accessed 2018-08-21.
2. Alger BE. Getting high on the endocannabinoid system. Cerebrum. 2013;2013:14.
3. Ahmed W et al. Therapeutic Use of Cannabis in Inflammatory Bowel Disease. Gastroenterology and Hepatology. 2016;12(11):668-679.
4. Corey-Bloom J et al. Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial. Canadian Medical Association Journal. 2012;184(10):1143-50.
5. Ware MA et al. Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal. 2010;182(14):E694-701.
6. Ostadhadi S et al. Therapeutic potential of cannabinoids in counteracting chemotherapy-induced adverse effects: an exploratory review. Phytotherapy Research. 2015;29(3):332-8.
7. Szaflarski JP et al. Cannabis, cannabidiol, and epilepsy–from receptors to clinical response. Epilepsy and Behavior. 2014;41:277-82.
8. Naftali T et al. Treatment of Crohn’s disease with cannabis: an observational study. The Israel Medical Association Journal. 2011;13(8):455-8.
9. Lahat A et al. Impact of cannabis treatment on the quality of life, weight and clinical disease activity in inflammatory bowel disease patients: a pilot prospective study. Digestion. 2012;85(1):1-8.
10. Keyhani S et al. Risks and Benefits of Marijuana Use: A National Survey of U.S. Adults. Annals of Internal Medicine. 2018. doi: 10.7326/M18-0810.
11. Nielsen S et al. Opioid-Sparing Effect of Cannabinoids: A Systematic Review and Meta-Analysis. Neuropsychopharmacology. 2017;42(9):1752-1765.
12. Borgelt LM et al. The pharmacologic and clinical effects of medical cannabis. Pharmacotherapy. 2013;33(2):195-209.
13. Kim D et al. Inverse association of marijuana use with nonalcoholic fatty liver disease among adults in the United States. PLoS One. 2017;12(10):e0186702.
14. Government of Canada. Health Effects of Cannabis. Available at: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/campaigns/27-16-1808-Factsheet-Health-Effects-eng-web.pdf. Accessed 2018-08-20.
15. Canadian Centre on Substance Use and Addiction. August 2017 Canadian Drug Summary. Available at: https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/cannabis/ccsa-canadian-drug-summary-cannabis-2017-en.pdf. Accessed 2018-08-21.
16. Cuttler C et al. Sex Differences in Cannabis Use and Effects: A Cross-Sectional Survey of Cannabis Users. Cannabis and Cannabinoid Research. 2016;1(1):166-175.
17. Russo EB et al. Phytochemical and genetic analyses of ancient cannabis from Central Asia. Journal of Experimental Botany. 2008;59(15): 4171–4182.
18. Jiang H et al. Ancient Cannabis Burial Shroud in a Central Eurasian Cemetery. Economic Botany. 2016;70(3):213–221.
19.www.webmd.com/
20. ΕΟΦ
21.minagric.gr

Ψάχνεις φουσκωτό στρώμα; Είσαι σε λάθος site… SUPER τιμές σε όλους τους Vaporizers!!!

Βρήκες την άκρη σου …

Dynavap Titanium
Arizer Argo
208€
Arizer Air MAX
248€
188€!!!
Mighty Vaporizer
348€
Mighty Plus
388€
Volcano Hybrid
690€
Μοιάζεις ιδιαίτερα νέος

Είσαι άνω των 18 ετών;

Το περιεχόμενο πίσω από αυτή την πόρτα είναι απαγορευμένο. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Πριν προχωρήσετε, δηλώστε ότι καταλαβαίνετε ότι τα προϊόντα που διανέμονται από εμάς δεν είναι φάρμακα. 

Χρησιμοποιούμε βασικά cookies. Με την πλοήγηση, αποδέχεστε τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις.