ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΑ/ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ/ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥΣ

Υπάρχουν δύο μέθοδοι μεταφοράς της θερμότητας στο βότανο/έλαιο/κρύσταλλο.
Οι ατμοποιητές χρησιμοποιούν έναν από τους δύο τύπους ή και τους δύο.

Αγώγιμη δηλαδή μεταφορά της ενέργειας (θερμότητας) μέσω ενός στερεού σώματος ή διαμέσου σωμάτων τα οποία βρίσκονται σε επαφή
Συναγωγή δηλαδή μεταφορά της θερμότητας μέσω ενός ρευστού.